dnes je 21.6.2024

Veřejná konzultace EFSA k aktualizovaným vodítkům pro hodnocení rizik a přínosů potravin

23.2.2024, Zdroj: EFSA

Veřejná konzultace EFSA k aktualizovaným vodítkům pro hodnocení rizik a přínosů potravinOddělení EFSA pro metodiku a vědeckou podporu (MESE) zahájilo dne 19. února 2024 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů Vědeckého výboru EFSA pro hodnocení rizik a přínosů potravin (RBA) z roku…

Pokyny k provádění systémů řízení bezpečnosti potravin zaměřené na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně otázek zjednodušení/pružnosti jejich provádění v některých potravinářských podnicíchGarance

1.11.2022, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2016 přijala Komise sdělení Komise –  Pokyny k provádění systémů řízení bezpečnosti potravin zaměřené na programy nezbytných předpokladů (PNP) a postupy založené na zásadách HACCP, včetně otázek zjednodušení/pružnosti jejich provádění v některých…

Kontrola SZPI potvrdila, že internetoví prodejci dodrželi teplotní řetězec chlazených potravin

28.10.2022, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Kontrola SZPI potvrdila, že internetoví prodejci dodrželi teplotní řetězec chlazených potravinStátní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se v souvislosti dlouhodobým růstem obliby nákupu potravin na dálku – zejména prostřednictvím internetových obchodů – intenzívně věnuje kontrole tohoto segmentu a zaměřuje se na specifická rizika…

Úřad provedl rozsáhlé sektorové šetření na potravinářském trhu, věnoval se i zvyšování cen

18.8.2022, Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad provedl rozsáhlé sektorové šetření na potravinářském trhu, věnoval se i zvyšování cenÚřad pro ochranu hospodářské soutěže provedl od počátku roku 2021 do června 2022 rozsáhlé sektorové šetření zaměřené na trhy nákupu potravin za účelem dalšího prodeje v České republice, včetně služeb s tímto nákupem…

Bezpečnost potravin ve stravovacích provozechZáznamGarance

25.4.2022, Ing. Lucie Janotová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:09

Na této akci dostanete pod kůži základní požadavky a povinnosti v oblasti bezpečnosti potravin, které je nutné dodržovat ve stravovacích provozech.

Přístupné pro: PotravinyInfo.cz Plus

Příručky správné hygienické praxe

24.2.2022, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Příručky správné hygienické praxeSprávnou hygienickou praxí se rozumí dodržování všech právem upravených hygienických požadavků, uplatnění hygienických pravidel a povinností v procesu výroby potraviny a při jejím uvádění do oběhu. Na základě přímo aplikovatelného předpisu Evropského…

Skladování a prodej balených nápojů a HACCPGaranceQ&A

14.12.2021, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zchlazování a regenerace pokrmů v kuchyniGaranceQ&A

23.11.2021, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice SZPI k novele zákona o potravinách, která mj. řeší dozorové kompetence v restauracích

18.1.2021, Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Pozice SZPI k novele zákona o potravinách, která mj. řeší dozorové kompetence v restauracíchStátní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) podporuje pozměňovací návrh k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích 110/1997 Sb., který přináší sjednocení dozoru nad požadavky potravinového práva v zařízeních společného stravování otevřeného…

Pokyny k systémům řízení bezpečnosti potravin pro maloobchodní činnosti v oblasti potravin, včetně potravinových darůGarance

25.8.2020, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (1) všichni provozovatelé potravinářských podniků (PPP) dodržují obecné hygienické požadavky stanovené v příloze I (prvovýroba a související postupy) nebo II (ostatní PPP) uvedeného…

HACCP pro výrobu sušeného ovoceQ&A

20.8.2020, Ing. Tomáš Čapek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doporučení: Covid-19 a mytí stolního nádobí - potravinářské podniky - stravovací služby

18.8.2020, Zdroj: Hygienická stanice hl. m. Prahy

Doporučení: Covid-19 a mytí stolního nádobí - potravinářské podniky - stravovací službyVzhledem ke známým způsobům, kterými se koronavirus šíří, tj. kapénkovou nákazou, osobním kontaktem s nemocným nebo prostřednictvím povrchů, kterých se nemocný dotýkal a v souvislosti s množícími se podněty na nedostatečné mytí nápojového skla a vratných…

Základní požadavky na výrobnu potravinGaranceQ&A

28.7.2020, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezinárodní piktogramy související s bezpečností potravinGarance

14.4.2020, redakce PotravinyInfo.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezinárodní asociace pro ochranu potravin (IAFP) spravuje mezinárodní piktogramy související s bezpečností potravin. Je k dispozici 14 piktogramů týkajících se manipulace s potravinami.

Výroba ledu a HACCPGaranceQ&A

7.11.2019, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ISO 22000: Základní přehled požadavkůGarance

29.10.2019, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém roce byla zveřejněna nová verze standardu ISO 22000 (EN ISO 22000:2018) a začalo běžet tříleté přechodné období (do 18. 6. 2021) pro její zavedení v certifikovaných organizacích. Důvodem pro revizi standardu bylo zejména sjednocování struktury ISO…

Výroba džemů a sirupů a povinnost zavést HACCPGaranceQ&A

30.9.2019, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábíme džemy a sirupy. Jsme povinni zavést systém kritických bodů (HACCP)?

Usnadnění HACCP v malých potravinářských podnicíchGarance

6.8.2019, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plné znění dokumentu SANCO/3069/2004. Jde o oracovní dokument, který nereflektuje bezpodmínečně názor Komise

Musí být uklízečka součástí týmu HACCP?GaranceQ&A

31.7.2019, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky standardu BRC 8: 2. část - Plán bezpečnosti potravin - HACCPGarance

21.5.2019, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadní požadavek č. 2 : Společnost má zavedený a efektivně fungující plán bezpečnosti potravin založený na principech Codex Alimentarius pro…

Nejčastější problémy a chyby při implementaci postupů založených na principu HACCP v zařízeních společného stravováníGarance

22.1.2019, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek 5 nařízení (ES) č.   852/2004  o hygieně požaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků vytvořili a zavedli stálý postup založený na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů a postupovali podle něj. Zásady HACCP se…

Prodej čerstvých bylinek a HACCPGaranceQ&A

1.11.2018, MUDr. Pavla Svrčinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí mít firma - prodejce čerstvých bylinek v květináčích - zavedený systém HACCP?

ISO 22000/FSSC 22000Garance

23.1.2018, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V září 2005 byla rodina ISO norem rozšířena o první ryze potravinářský standard s označením ISO 22000. Jeho vznik byl relativně zdlouhavý a byl poháněn potřebou existence standardu ISO specificky vytvořeného pro potravinářský průmysl s ohledem na potřebu…

Teploty masa a masných výrobků pro monitoring HACCPGaranceQ&A

14.9.2017, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vycházejí teploty masa a masných výrobků pro monitoring HACCP z nařízení (ES) č. 853/2004 (maso 7 °C, masné výrobky tepelně opracované 5 °C, masné polotovary 4 °C, droby 3 °C, drůbež 4 °C)? Není mi jasné, zda se výrobky z jater (typu játrový sýr nebo paštika)…

Pokyny pro správnou hygienickou praxi pro balenou vodu v Evropě

28.8.2017, Zdroj: Evropská komise

Pokyny pro správnou hygienickou praxi pro balenou vodu v EvropěNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin uvádí soubor povinností uložených provozovatelům potravinářských podniků včetně dodržování obecných hygienických předpisů stanovených v příloze I a požadavku na…

Pokyny k provádění vybraných ustanovení nařízení, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového právaGarance

25.7.2017, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení (ES) č. 178/2002 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se…

Pokyny k provádění systémů řízení bezpečnosti potravin zaměřené na programy nezbytných předpokladů (PNP) a postupy založené na zásadách HACCPGarance

15.11.2016, Úřední věstník Evropské unie, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek 4 nařízení (ES) č. 852/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).1 o hygieně potravin od provozovatelů potravinářských podniků vyžaduje, aby dodržovali obecné…

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravinGarance

18.10.2016, Evropská komise, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento dokument je určen zejména potravinářským podnikům a příslušným orgánům a jeho cílem je sloužit jako vodítko pro provádění nových požadavků na hygienu potravin a pro související témata.

Použití recyklované teplé vody k odstraňování povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených těl

8.9.2015, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Použití recyklované teplé vody k odstraňování povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených tělNové evropské nařízení umožňuje provozovatelům potravinářských podniků používat recyklovanou teplou vodu k odstraňování povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených těl.

Zavádíme HACCP: Případová studie pro výrobu hotových jídelGarance

21.4.2015, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato studie je zpracována pro jeden konkrétní výrobek, jímž je hotový pokrm – smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, kyselá okurka.

Zavádíme HACCP: Postup zavádění systémuGarance

27.1.2015, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hygienické požadavky na výrobu: Mléko a mléčné výrobkyGarance

16.12.2014, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování a výroba potravin musí splňovat požadavky platné legislativy. Soubor základních předpisů, které řeší, co vše musí provozovatel potravinářského podniku (PPP) splnit a veterináři kontrolovat, stanoví hygienický balíček. V současné době již neexistují…

Zavádíme HACCP: Uplatnění základních principůGarance

9.12.2014, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve chvíli, kdy máte připraveny všechny části přípravné fáze, je čas postupovat podle jednotlivých principů HACCP.

Zavádíme HACCP: Úvod do problematikyGarance

11.11.2014, Ing. Petra Šotolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

HACCP – Systém kritických bodů – je v ČR zaváděn již od konce 90. let 20. století. Povinnost zavést a udržovat takový systém platila nejprve pro výrobce potravin (k 1. 1. 2000), dále pro uzavřené provozy stravovacích služeb (školní jídelny, jídelny nemocnic…

MyHACCP: Systém kritických bodů jako webová aplikace

10.6.2014, Zdroj: Food Standards Agency

MyHACCP: Systém kritických bodů jako webová aplikaceAgentura Food Standard Agency (FSA) spustila bezplatný webový nástroj MyHACCP, jež má výrobcům asistovat při zavádění systému kritických bodů.

Systém HACCP pro výrobu přídatných látekGaranceQ&A

19.2.2014, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařizuje legislativa vypracování systému HACCP na výrobek E 1404? Jedná se o přídatnou látku s tímto E kódem. U nás označený jako Solvarin 1211.

Produkce mléka a mléčných výrobků na farmě: Systém kritických bodů pro zpracování mlékaGarance

3.12.2013, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedeny jsou jednotlivé dokumenty, jež tvoří nezbytnou součást systému HACCP. Jsou zde uvedeny i jejich vzory. Obsah je důležité konzultovat s dozorovým veterinárním inspektorem, který má vaši provozovnu na starosti. Postupy jsou shodné jak pro…

Produkce mléka a mléčných výrobků na farmě: Checklist - Systém kontrolních kritických bodůGarance

12.11.2013, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán odběrních míst pitné vody a harmonogram kontrol, plán odsunu odpadů (živočišných i ostatních), plán pohybu pracovníků a plán pohybu suroviny lze spojit na jednu skicu a cesty barevně odlišit. V případě zachování přehlednosti lze spojit…

Produkce vajec na farmě: Provozní řádGarance

8.10.2013, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V provozních prostorách se smějí pohybovat pouze osoby proškolené dle směrnic BOZP, vlastnící platný průkaz pracovníka v potravinářském provozu.

Produkce vajec na farmě: HACCP pro třídění vajecGarance

1.10.2013, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedeny jsou jednotlivé dokumenty, které tvoří nezbytnou součást systému HACCP. Naleznete zde i vzory, jak mohou dokumenty obsahově vypadat. Jejich obsah je důležité konzultovat s dozorovým veterinárním inspektorem (KVS), který má vaši provozovnu v…

Produkce vajec na farmě: Legislativní východiskaGarance

30.7.2013, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování a výroba potravin musejí splňovat požadavky platné legislativy. Jedná se zejména o níže uvedené předpisy EU, zákony a vyhlášky:

Produkce masa a masných výrobků na farmě: Systém kritických bodů pro masnou výrobuGarance

2.7.2013, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedeny jsou jednotlivé dokumenty, které jsou nezbytnou součástí systému HACCP. Naleznete zde i vzory, jak mohou dokumenty obsahově vypadat (pro masnou výrobu a porážku se některé součásti mohou shodovat). Jejich obsah je důležité konzultovat s…

Produkce masa a masných výrobků na farmě: Systém kritických bodů pro zpracování masaGarance

2.7.2013, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedeny jsou jednotlivé dokumenty, jež tvoří nezbytnou součást systému HACCP. Naleznete zde i vzory, jak mohou dokumenty obsahově vypadat. Jejich obsah je důležité konzultovat s dozorovým veterinárním inspektorem, který má vaši provozovnu v regionu…

Produkce masa a masných výrobků na farmě: Provozní řádGarance

2.7.2013, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V provozních prostorách se smějí pohybovat pouze osoby proškolené dle směrnic BOZP, vlastnící platný průkaz pracovníka v potravinářském provozu.

Produkce masa a masných výrobků na farmě: Checklist - Systém kontrolních kritických bodůGarance

25.6.2013, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán odběrních míst pitné vody a harmonogram kontrol, plán odsunu odpadů (živočišných i ostatních), plán pohybu pracovníků a plán pohybu suroviny lze spojit na jednu skicu a cesty barevně odlišit. V případě zachování přehlednosti lze spojit…

Publikace o přídatných látkách a příručka pro provozovatele potravinářských podniků

19.4.2013, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Publikace o přídatných látkách a příručka pro provozovatele potravinářských podnikůInformační centrum bezpečnosti potravin nabízí spotřebitelům novou publikaci Přídatné látky v potravinách, kterou vydala Česká technologogická platforma.

HACCP: Systém kritických bodůGarance

18.11.2012, RNDr. Petr Valošek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnost potravin a její zajišťování je jedním z nejdůležitějších, ale také nejkomplikovanějších atributů dnešního tržního hospodářství a mezinárodního volného obchodu s potravinami. V článku jsou shrnuty přístupy a přijaté zásady globálního zajišťování…

Nahrávám...
Nahrávám...