dnes je 19.5.2024

Input:

1.7 Zjednodušený režim (§§ 10, 11 a 23)

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7 Zjednodušený režim (§§ 10, 11 a 23)

Ing. Jan Ambrož

Zákon o EET pamatuje na situace, kdy z objektivních důvodů není možné zajistit on-line evidenci tržeb.

Jaký je zjednodušený režim?

Zjednodušený způsob evidence je popsán v § 23 ZET. Potvrdíme si, jestli má poplatník právo zavést tento režim (1) a jak se podává žádost (2).

Realizace

Porovnáme si schémata zpracovaná Finanční správou: pro běžný režim viz část 1.1, níže nabízíme přehled kroků u režimu zjednodušeného:

(1) Je vystavena účtenka – použije se dostupné pokladní zařízení (pokladna, PC, tablet, mobil s tiskárnou aj.), ale bez fiskálního identifikačního kódu a uloží se datová zpráva.

(2) Povinností je do pěti dnů odeslání datových zpráv o souvisejících přijatých tržbách.

(3) Poplatník obdrží ze systému Finanční správy potvrzení o přijetí s fiskálním identifikačním kódem.

(4) Také v těchto případech si zákazník může ověřit účtenku na daňovém portálu.

Povinnosti poplatníka jsou jasné. V zásadě se postupuje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s tím, že poplatník:

  • je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a

  • není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Pan Šťastný je spokojen, neboť se mu podařilo úspěšně projednat žádost o evidenci EET „zjednodušeným způsobem”. V jeho horském penzionu je internetové připojení velmi nespolehlivé, proto je pětidenní lhůta pro něj dostatečná.

(1) Právo poplatníka?

Ano, existuje, ale „automaticky” jen pro vyjmenované činnosti. U tržeb z prodeje zboží a služeb na palubách dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob, definované dle zákona o dani z přidané hodnoty, je podle § 10 odst. 1 ZET umožněn jednodušší systém.

(2) Žádost

Ostatní poplatníci, není rozhodné, zda se jedná o fyzické nebo právnické osoby, mohou o tento výhodný režim požádat.

Povolení

Na základě žádosti poplatníka vydá v souladu s § 11 ZET správce daně povolení pro poplatníka, které tržby mohou být evidovány ve zjednodušeném režimu.

Postup

Do žádosti se uvedou důvody jejího podání, které svědčí o splnění výše uvedených podmínek pro vydání povolení a typy tržeb, kterých se povolení má týkat. Správa daní rozhodne o žádosti do 15 dnů od jejího podání.

Další žádost

Jestliže by byla žádost zamítnuta, novou lze podat po 60 dnech ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Dosud tomu bylo ode dne oznámení o této skutečnosti.

V následné žádosti musí být uvedeny nové argumenty.

Novela

V novele § 11 odst. 4 byla zpřesněna lhůta.

Nahrávám...
Nahrávám...