110/1997 Sb.
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o …

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

110/1997 Sb., Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 110/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. dubna 1997
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
119/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 6, § 18
306/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění
306/2000 Sb.
(k 1.4.2001)
čl. I bod 22, pokud se týká § 4a odst. 2
306/2000 Sb.
(k 1.1.2002)
čl. I bod 20 (§ 3a), bod 22 (pokud se týká § 4a odst. 3, body 25 (§ 6 odst. 1 písm. a), 28 (§ 6 odst. 1 písm. f), 33 (v § 6 odst. 1 doplňuje písm. o), 36 v § 6 doplňuje odst. 5 a 6 a 37 (nové znění § 8 odst. 1)
146/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 11 doplňuje odst. 7 až 9, mění § 17, § 19 a ruší část druhou
146/2002 Sb.
(k 16.6.2002)
v § 3 doplňuje odst.6 až 10, v § 11 doplňuje odst. 2 písm. b) bod 4, mění § 19
146/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 12 vkládá odst. 3, doplňuje nové odst. 5 až 7
146/2002 Sb.
(k 1.7.2003)
v § 18 vkládá nové písm. f)
131/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění § 16 odst. 1 písm. b)
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění a doplňuje části § 3, § 11, § 16, v § 18 ruší písm. d), mění části § 19
94/2004 Sb.
(k 3.3.2004)
v § 1 vkládá nový odst. 2, vkládá § 3b, v § 16 odst. 1 mění písm. c), v § 17 vkládá odst. 6
316/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění, 78 novelizačních bodů;
nová přechodná ust. - novelizována zák. č. 392/2005 Sb. k 27.9.2005
ÚZ 456/2004 Sb.
 
 
558/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
v § 3 odst. 4 ruší písm. d), v § 17 odst. 3 písm. b) ruší slova
392/2005 Sb.
(k 27.9.2005)
v § 15 doplňuje odst. 5
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17 odst. 18 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 17a
229/2006 Sb.
(k 29.5.2006)
mění § 17
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší poznámku pod čarou č. 3
120/2008 Sb.
(k 15.5.2008)
ruší celkem 90 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
120/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 15 odst.5 úvodní část ustanovení
ÚZ 224/2008 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3 odst. 1 písm. i)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění v § 16 odst. 7, 8, 9 a 10
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část třetí
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 14 odst. 1, § 16 odst. 1, § 17i
139/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 106 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
180/2016 Sb.
(k 7.9.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
180/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
nabývá účinnosti § 9a odst. 1 písm. c); vkládá nový § 9b
180/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
nabývá účinnosti ustanovení § 11 odst. 2
180/2016 Sb.
(k 20.5.2019)
nabývá účinnosti ustanovení § 12c odst. 1 a 2;
pozbývá platnosti ustanovení § 12d odst. 1 písm. e) - dosud neuvedeno
180/2016 Sb.
(k 20.5.2020)
pozbývá platnosti ustanovení § 12a odst. 2 - dosud neuvedeno
180/2016 Sb.
(k 20.5.2024)
nabývá účinnosti ustanovení § 12c odst. 3 a 4;
pozbývá platnosti ustanovení § 12e písm. c) a § 12f písm. c) - dosud neuvedeno
26/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 12b, § 12h, § 12i, § 13b, § 13e, § 16, § 16a, § 17c, § 17i a § 18
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 17, § 17a, § 17b, § 17c, § 17d, § 17e, § 17f, § 17i
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie18) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie19) povinnosti provozovatele potravinářského podniku , výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce a distributora tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie.
(2) Tento zákon se nevztahuje na pitnou vodu20) .
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kontrolním vzorkem vzorek
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
PotravinyInfo.cz
 +420 222 539 333  info@potravinyinfo.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 250 dokumentů z oblasti výroby potravin a jejich uvádění na trh.
 • Každý měsíc nové nebo aktualizované články psané autorským týmem.
 • Stovka právních předpisů v úplném (konsolidovaném) znění.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: