dnes je 20.5.2024

Input:

1321/2013, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat, k 19. 4. 2022

19.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.1321
1321/2013, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat, k 19. 4. 2022

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2013

ze dne 10. prosince 2013,

kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 333 12.12.2013, s. 54)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/502 ze dne 29. března 2022,   L 102 6 30.3.2022

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2013

ze dne 10. prosince 2013,

kterým se na úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Příloha tohoto nařízení obsahuje seznam primárních produktů kouřových aromat, které jsou s vyloučením všech ostatních povoleny na úrovni Unie pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu nebo pro výrobu sekundárních kouřových aromat, jak je uvedeno v článku 6 nařízení (ES) č. 2065/2003.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Seznam povolených kouřových aromat se zavádí s účinností od 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA

Seznam primárních produktů kouřových aromat, které jsou povoleny na úrovni Unie jako takové pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových aromat

Poznámka 1: Maximální úrovní se rozumí úroveň v potravinách nebo na jejich povrchu v podobě, v jaké jsou uváděny na trh. Odchylně od této zásady se u sušených nebo koncentrovaných potravin, jež musí být rekonstituovány, maximální množství vztahuje na potraviny rekonstituované podle pokynů na etiketě s ohledem na minimální ředicí faktor. Pokud se primární produkty používají pro výrobu sekundárních kouřových aromat, maximální úrovně se odpovídajícím způsobem upraví.

Poznámka 2: Pokud se kouřová aromata v potravinách nebo na jejich povrchu používají v kombinaci, jednotlivé úrovně se poměrně sníží.

Poznámka 3: Pokud jsou kouřová aromata povolena pro použití ve zpracovaném mase (kategorie potravin 8.2) nebo ve zpracovaných rybách a produktech rybolovu (kategorie potravin 9.2) a pokud jsou tyto potraviny uzeny v udírně regenerací kouře při použití těchto povolených kouřových aromat, jejich použití musí být v souladu se správnou výrobní praxí.

Poznámka 4: Přítomnost kouřového aromatu by měla být povolena:

a) v jiných vícesložkových potravinách, než které jsou uvedeny v příloze, pokud je primární produkt povolen v jedné ze složek;

b) v potravinách určených výhradně k přípravě vícesložkových potravin a za podmínky, že daná vícesložková potravina vyhovuje tomuto nařízení.

Toto ustanovení se nepoužije na recepty na počáteční a pokračující kojeneckou výživu, na zpracované obilné a ostatní příkrmy pro kojence a na dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu ( 1 ).

Jednoznačný kód SF-001
Název produktu Scansmoke PB 1110
Jméno držitele povolení ►M1  proFagus GmbH ◄
Adresa držitele povolení ►M1  
Uslarer S. 30
37194 Bodenfelde
NĚMECKO  ◄
Popis a charakterizace produktu 1.  Výchozí materiály:
90 % buk (Fagus sylvatica), 10 % dub (Quercus alba)
2.  Specifikace:
— pH: 2,1 – 2,9
— voda: 47,0 – 56,0 %
— kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 8 – 12 %
— karbonylové sloučeniny: 17 – 25 %
— fenoly (jako syringol, mg/g): 10,5 – 20,1
3.  Kritéria čistoty:
— olovo: < 5,0 mg/kg
— arzen: < 3,0 mg/kg
— kadmium: < 1,0 mg/kg
— rtuť: < 1,0 mg/kg
Podmínky použití Kategorie potravin Maximální množství v g/kg
1.7.  Sýry a výrobky ze sýra 2,0
2.  Tuky, oleje a tukové a olejové emulze 0,002
3.  Zmrzliny 0,005
5.  Cukrovinky 0,05
8.1.2.  Masné polotovary ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (1) 2,0
8.2.  Zpracované maso 2,0
9.2.  Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů 2,0
9.3.  Jikry 2,0
12.2.  Byliny, koření, ochucovadla 2,3
12.5.  Polévky a vývary 0,23
12.6.  Omáčky 1,0
12.7.  Saláty a lahůdkové pomazánky 0,23
14.1  Nealkoholické nápoje 0,02
14.2  Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu 0,02
15.  Pochutiny k přímé spotřebě a snacky 2,0
Den, od kterého je produkt povolen 1. ledna 2014
Den, do kterého je produkt povolen 1. ledna 2024
(1)   
Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

Jednoznačný kód SF-002
Název produktu Zesti Smoke Code 10
Jméno držitele povolení Mastertaste
Adresa držitele povolení Draycott Mills
Cam
Dursley
Gloucestershire GL11 5NA
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Popis a charakterizace produktu 1.  Výchozí materiál:
50 – 60 % ořechovec (Carya ovata), 40 – 50 % dub (Quercus alba)
2.  Specifikace:
— pH: 2,0 – 2,5
— voda: 62,3 – 65,7 %
— kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 10,5 – 11
— karbonylové sloučeniny (g/100 ml): 15 – 25
— fenoly (mg/ml): 12 – 22
3.  Kritéria čistoty:
— olovo: < 5,0 mg/kg
— arzen: < 3,0 mg/kg
— kadmium: < 1,0 mg/kg
— rtuť: < 1,0 mg/kg
Podmínky použití Kategorie potravin Maximální množství v g/kg
1.7.  Sýry a výrobky ze sýra 0,50
1.8.  Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů 0,50
4.2.  Zpracované ovoce a zelenina 0,30
8.1.2.  Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004 2,5
8.2.  Zpracované maso 2,5
9.2.  Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů 2,0
9.3.  Jikry 2,0
12.2.  Byliny, koření, ochucovadla 3,0
12.5.  Polévky a vývary 0,30
12.6.  Omáčky 1,0
12.9.  Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8 1,0
15.  Pochutiny k přímé spotřebě a snacky 3,0
Den, od kterého je produkt povolen 1. ledna 2014
Den, do kterého je produkt povolen 1. ledna 2024

Jednoznačný kód SF-003
Název produktu Smoke Concentrate 809045
Jméno držitele povolení Symrise AG
Adresa držitele povolení Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
NĚMECKO
Popis a charakterizace produktu 1.  Výchozí materiál:
buk (Fagus sylvatica)
2.  Specifikace:
— pH: 2 – 3
— voda: 5 – 15 %
— kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 8–15 %
— karbonylové sloučeniny: 10 – 20 %
— fenoly: 0,2 – 0,6 %
3.  Kritéria čistoty:
— olovo: < 5 mg/kg
— arzen: < 3 mg/kg
— kadmium: < 1 mg/kg
— rtuť: < 1 mg/kg
Podmínky použití Kategorie potravin Maximální množství v g/kg
1.  Mléčné výrobky a jejich analogy 0,50
4.2.  Zpracované ovoce a zelenina 0,30
6.4.5.  Náplně pro plněné těstoviny (ravioli a podobné výrobky) 1,0
7.1  Chléb a pečivo 0,60
7.2  Jemné pečivo 0,60
8.  Maso 0,60
9.2.  Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů 0,60
9.3.  Jikry 0,60
12.2.  Byliny, koření, ochucovadla 3,0
12.5.  Polévky a vývary 0,60
12.6.  Omáčky 4,0
12.7.  Saláty a lahůdkové pomazánky 1,0
12.9.  Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8 1,0
15.  Pochutiny k přímé spotřebě a snacky 3,0
Den, od kterého je produkt povolen 1. ledna 2014
Den, do kterého je produkt povolen 1. ledna 2024

Jednoznačný kód SF-004
Název produktu Scansmoke SEF 7525
Jméno držitele povolení Azelis Denmark A/St
Adresa držitele povolení Lundtoftegaardsvej 95
2800 Lyngby
DÁNSKO
Popis a charakterizace produktu 1.  Výchozí materiály:
35 % dub červený (Quercus rubra), 35 % dub bílý (Quercus alba), 10 % javor (Acer saccharum), 10 % buk (Fagus grandifolia) a 10 % ořechovec (Carya ovata).
2.  Specifikace:
— voda: 0,3 – 0,9 % hmotnostních
— kyselost (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 0,09 – 0,25 meq/g
— karbonylové sloučeniny: 1,2 – 3,0 % hmotnostních
— fenoly: 8 – 12 % hmotnostních
3.  Kritéria čistoty:
— olovo: < 5,0 mg/kg
— arzen: < 3,0 mg/kg
— kadmium: < 1,0 mg/kg
— rtuť: < 1,0 mg/kg
Podmínky použití Kategorie potravin Maximální množství v g/kg
1.  Mléčné výrobky a jejich analogy 0,16
2.  Tuky, oleje a tukové a olejové emulze 0,05
4.2.  Zpracované ovoce a zelenina 0,05
5.  Cukrovinky 0,08
6.  Obiloviny a ostatní obilné a škrobnaté výrobky 0,05
7.1  Chléb a pečivo 0,08
7.2  Jemné pečivo 0,08
8.  Maso 0,16
9.2.  Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů 0,16
9.3.  Jikry 0,16
10.2.  Zpracovaná vejce a vaječné výrobky 0,05
12.2.  Byliny, koření, ochucovadla 0,18
12.5.  Polévky a vývary 0,05
12.6.  Omáčky 0,05
12.7.  Saláty a lahůdkové pomazánky 0,05
12.9.  Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8 0,05
14.1  Nealkoholické nápoje 0,05
14.2  Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu 0,05
15.  Pochutiny k přímé spotřebě a snacky 0,08
Den, od kterého je produkt povolen 1. ledna 2014
Den, do kterého je produkt povolen 1. ledna 2024

Jednoznačný kód SF-005
Název produktu SmokEz C-10
Jméno držitele povolení Red Arrow Products Company LLC
Adresa držitele povolení P.O. Box 1537
633 South 20th street
Manitowoc, WI 54221- 1537
USA
Popis a charakterizace produktu 1.  Výchozí materiály:
javor (Acer saccharum): 25 – 60 %
dub (Quercus alba): 10 – 40 %
ořechovec vejčitý (Carya ovata): 10 – 25 %
jasan (Fraxinus americana), bříza (Betula papyrifera a Betula alleghanisensis), střemcha (Prunus serotina), buk (Facus grandifolia): 0 – 15 % (celkem)
2.  Specifikace:
— pH: 2,1 – 2,6
— voda: 60,7 – 65,1 %
— kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 10,5 – 12,0 % hmotnostních
— karbonylové sloučeniny: 12,0 – 17,0 % hmotnostních
— fenoly: 10,0 – 15,0 mg/ml
3.  Kritéria čistoty:
— olovo: < 5,0 mg/kg
— arzen: < 3,0 mg/kg
— kadmium: < 1,0 mg/kg
— rtuť: < 1,0 mg/kg
Podmínky použití Kategorie potravin Maximální množství v g/kg
1.7.  Sýry a výrobky ze sýra 0,20
8.1.2.  Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004 2,5
8.2.  Zpracované maso 2,5
9.2.  Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů 2,0
9.3.  Jikry 2,0
12.2.  Byliny, koření, ochucovadla 3,0
12.6.  Omáčky a obdobné produkty 3,0
15.  Pochutiny k přímé spotřebě a snacky 3,0
Den, od kterého je produkt povolen 1. ledna 2014
Den, do kterého je produkt povolen 1. ledna 2024
Jednoznačný kód SF-006
Název produktu SmokEz Enviro-23
Jméno držitele povolení Red Arrow Products Company LLC
Adresa držitele povolení P.O. Box 1537
633 South 20th street
Manitowoc, WI 54221- 1537
USA
Popis a charakterizace produktu 1.  Výchozí materiály:
javor (Acer saccharum): 25 – 65 %
dub (Quercus alba): 20 – 75 %
ořechovec vejčitý (Carya ovata), jasan (Fraxinus americana), bříza (Betula papyrifera a Betula alleghanisensis), střemcha (Prunus serotina), buk (Facus grandifolia): 0 – 15 % (celkem)
2.  Specifikace:
— pH: 2,8 – 3,2
— voda: 57,0 – 64,4 %
— kyselost v % (vyjádřená jako podíl kyseliny octové): 6,0 – 7,0 % hmotnostních
— karbonylové sloučeniny: 16,0 – 24,0 % hmotnostních
— fenoly: 10,0 – 16,0 mg/ml
3.  Kritéria čistoty:
— olovo: < 5,0 mg/kg
— arzen: < 3,0 mg/kg
— kadmium: < 1,0 mg/kg
— rtuť: < 1,0 mg/kg
Podmínky použití Kategorie potravin Maximální množství v g/kg
1.7.  Sýry a výrobky ze sýra 2,0
Nahrávám...
Nahrávám...