166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění účinném k 29.7.2016

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění účinném k 29.7.2016

č. 166/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. července 1999
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění (pouze to, co souvisí se zákonem o poštovních službách)
154/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (ruší část druhou - novelu zákona č. 240/1991 Sb.)
102/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění, § 10 odst. 1 písm. a) a b), v § 67 ruší odst. 3, mění § 68
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, vkládá nový § 77a
120/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 39 odst. 4
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 41 odst. 2, § 49 odst. 1, § 76 odst. 3 a 4, vkládá nový § 77b
131/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění 183 novelizačních bodů, též doplňuje nové přílohy č. 1 až č. 5
131/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 17a, HLAVA IV, § 60 odst. 2
ÚZ 286/2003 Sb.
 
 
316/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění 14 novelizačních bodů
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 74 odst. 4 nahrazuje slova
48/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
mění celkem 240 novelizačních bodů
ÚZ 147/2006 Sb.
 
 
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 49 odst. 1 mění písm. i) a vkládá písm. j); mění § 56 odst. 1, § 76 odst. 1 a § 77a
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 50 odst. 4
182/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 206 novelizačních bodů
ÚZ 332/2008 Sb.
 
 
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 64 odst. 1; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 50 odst. 4, § 51 odst. 2, § 64, § 66c odst. 1 písm. a), § 72 odst. 2 písm. b), § 78, § 78a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 53 odst. 7 a § 74 odst. 3
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 49 odst. 1
298/2009 Sb.
(k 4.9.2009)
mění § 5a odst. 1, § 21 odst. 13, § 27b odst. 3 a 5, § 48 odst. 1 písm. q), § 49 odst. 1 písm. p), § 70 odst. 1
308/2011 Sb.
(k 21.10.2011)
mění § 75 odst. 3
308/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění k datu 167 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 75 odst. 4
359/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 21 odst. 2 a 3 a § § 78
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 53 a § 78; vkládá nový § 53a
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 71 odst. 1 písm. d), § 72 odst. 1 písm. h) § 76 odst. 4
139/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3, § 6, § 13, § 27a, § 53, § 53a, § 70, § 76 a § 78
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 47
264/2014 Sb.
(k 29.12.2014)
mění § 4, § 19 odst. 5, § 38a, § 45 odsta. 2, § 48, § 71, § 72, § 78; vkládá § 4a, 4b, § 31a, § 48a
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 59; nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 3, § 32, § 34, § 37 § 38d, § 48 a § 49
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ PÉČE
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpisy Evropské unie”)1a) stanoví požadavky veterinární péče (dále jen „veterinární požadavky”) na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon.
§ 2
Veterinární péče
Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje
a) péči o
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
PotravinyInfo.cz
 +420 222 539 333  info@potravinyinfo.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 250 dokumentů z oblasti výroby potravin a jejich uvádění na trh.
 • Každý měsíc nové nebo aktualizované články psané autorským týmem.
 • Stovka právních předpisů v úplném (konsolidovaném) znění.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: