Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

2017/2470, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením o nových potravinách, k 3. 9. 2018

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2017.2470
2017/2470, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením o nových potravinách, k 3. 9. 2018

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Konsolidované znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2470.

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2470
ze dne 20. prosince 2017,

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 351 30.12.2017, s. 72)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
 M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/460 ze dne 20. března 2018,   L 78 2 21.3.2018
 M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/461 ze dne 20. března 2018,   L 78 7 21.3.2018
 M3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/462 ze dne 20. března 2018,   L 78 11 21.3.2018
 M4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/469 ze dne 21. března 2018,   L 79 11 22.3.2018
 M5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/991 ze dne 12. července 2018,   L 177 9 13.7.2018
 M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1011 ze dne 17. července 2018,   L 181 4 18.7.2018
 M7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1018 ze dne 18. července 2018,   L 183 9 19.7.2018
 M8 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1032 ze dne 20. července 2018,   L 185 9 23.7.2018
►M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1023 ze dne 23. července 2018,   L 187 1 24.7.2018
►M10 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1122 ze dne 10. srpna 2018,   L 204 36 13.8.2018
►M11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1123 ze dne 10. srpna 2018,   L 204 41 13.8.2018
►M12 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1132 ze dne 13. srpna 2018,   L 205 15 14.8.2018
►M13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1133 ze dne 13. srpna 2018,   L 205 18 14.8.2018

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2470
ze dne 20. prosince 2017,

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Seznam Unie pro nové povolené potraviny

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 se v příloze tohoto nařízení stanoví seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny k uvádění na trh v Unii.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M9

PŘÍLOHA

SEZNAM UNIE PRO NOVÉ POTRAVINY

Obsah seznamu

1. Seznam Unie se skládá z tabulek 1 a 2.

2. Tabulka 1 obsahuje povolené nové potraviny a následující informace:

Sloupec 1 : Povolená nová potravina

Sloupec 2 : Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána. Tento sloupec je dále rozdělen na dvě části: Specifikovaná kategorie potravin a Maximální množství

Sloupec 3 : Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Sloupec 4 : Další požadavky

3. Tabulka 2 obsahuje specifikace nových potravin a následující informace:

Sloupec 1 : Povolená nová potravina

Sloupec 2 : Specifikace

Tabulka 1: Povolené nové potraviny

 
Povolená nová potravina Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána Doplňkové zvláštní požadavky na označování Další požadavky ►M13 Ochrana údajů ◄
N-acetyl-D-neuraminová kyselina Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „N-acetyl-D-neuraminová kyselina”
Na označení doplňků stravy obsahujících N-acetyl-D-neuraminovou kyselinu musí být uveden údaj, že tyto doplňky stravy by neměly být podávány kojencům, malým dětem a dětem mladším 10 let, pokud konzumují mateřské mléko nebo jiné potraviny s přidanou N-acetyl-D-neuraminovou kyselinou během stejné doby dvaceti čtyř hodin.
 
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 (1) 0,05 g/l v rekonstituované výživě
Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 0,05 g/kg pro pevné potraviny
Potraviny pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami kojenců a malých dětí, pro které jsou výrobky určeny, a v každém případě ne vyšší než maximální množství specifikovaná pro danou kategorii uvedenou v tabulce, jež odpovídá příslušným výrobkům.
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 0,2 g/l (nápoje)
1,7 g/kg (tyčinky)
Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014 (2) 1,25 g/kg
Neochucené pasterované a sterilované (i vysokoteplotně ošetřené) mléčné výrobky 0,05 g/l
Neochucené kysané mléčné výrobky, které byly po kvašení tepelně ošetřeny, ochucené kysané mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených výrobků 0,05 g/l (nápoje)
0,4 g/kg (pevné potraviny)
Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů 0,05 g/l (nápoje)
0,25 g/kg (pevné potraviny)
Cereální tyčinky 0,5 g/kg
Stolní sladidla 8,3 g/kg
Nápoje na ovocné a zeleninové bázi 0,05 g/l
Ochucené nápoje 0,05 g/l
Speciální káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, čekanka; extrakty z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; čaj, byliny, ovoce a obiloviny pro přípravu čajů 0,2 g/kg
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES (3) 300 mg/den pro běžnou populaci starší 10 let
55 mg/den pro kojence
130 mg/den pro malé děti
250 mg na den pro děti ve věku 3 až 10 let
Sušená dužina plodů Adansonia digitata Neuvedeno V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dužina plodů baobabu”  
Výtažek z buněčných kultur Ajuga reptans Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s obvyklým používáním podobného výtažku z kvetoucích nadzemních částí Ajuga reptans v doplňcích stravy
L-alanyl-L-glutamin Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES  
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti
Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
Řasový olej z mikrořas Ulkenia sp. Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství DHA V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Ulkenia sp.”  
Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky) 200 mg/100 g
Cereální tyčinky 500 mg/100 g
Nealkoholické nápoje (včetně mléčných nápojů) 60 mg/100 ml
Olej ze semen Allanblackia Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze semen Allanblackia”  
Pomazánky ze žlutého tuku a pomazánky na bázi smetany 20 g/100 g
Extrakt z listů Aloe macroclada Baker Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s obvyklým použitím podobné želatiny z Aloe vera (L.) Burm. v doplňcích stravy
Olej z antarktického krilu (Euphausia superba) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství DHA a EPA společně V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt lipidů z korýšů antarktického krilu (Euphausia superba)”  
Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg/100 g
Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg/100 g
Nealkoholické nápoje
Mléčné nápoje
Náhražky mléčných nápojů
80 mg/100 ml
Roztíratelné tuky a zálivky 600 mg/100 g
Potravinářské tuky 360 mg/100 ml
Snídaňové cereálie 500 mg/100 g
Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky) 200 mg/100 g
Výživové tyčinky/cereální tyčinky 500 mg/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 3 000  mg/den pro běžnou populaci
450 mg/den pro těhotné a kojící ženy
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 250 mg/jedna porce
Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013 200 mg/100 ml
Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014
Olej z antarktického krilu bohatý na fosfolipidy z Euphausia superba Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství DHA a EPA společně V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt lipidů z korýšů antarktického krilu (Euphausia superba)”  
Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg/100 g
Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg/100 g
Nealkoholické nápoje
Mléčné nápoje
Náhražky mléčných nápojů
80 mg/100 ml
Roztíratelné tuky a zálivky 600 mg/100 g
Potravinářské tuky 360 mg/100 ml
Snídaňové cereálie 500 mg/100 g
Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky) 200 mg/100 g
Výživové tyčinky/cereální tyčinky 500 mg/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 3 000  mg/den pro běžnou populaci
450 mg/den pro těhotné a kojící ženy
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 250 mg/jedna porce
Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013 200 mg/100 ml
Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014
Olej s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaný z plísně Mortierella alpina Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z plísně Mortierella alpina”  
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013
Potraviny pro zvláštní lékařské účely pro předčasně narozené děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013
Arganový olej z Argania spinosa Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „arganový olej” a při použití jako kořenicí přípravek se na etiketě uvede údaj „rostlinný olej pouze pro kořenění”  
Jako kořenicí přípravek Neuvedeno
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s běžným používáním rostlinných olejů v potravinách
Oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „astaxanthin”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 40–80 mg/den oleoresinu, výsledkem je ≤ 8 mg astaxanthinu denně
Semena bazalky (Ocimum basilicum) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Ovocné šťávy a ovocné/zeleninové nápojové směsi 3 g/200 ml pro přidání celých semen bazalky (Ocimum basilicum)
Extrakt z fermentovaných černých bobů Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z fermentovaných černých (sójových) bobů” nebo „extrakt z fermentované sóji”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 4,5 g/den
Bovinní laktoferrin Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „laktoferrin z kravského mléka”  
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 (pro přímou konzumaci) 100 mg/100 ml
Potraviny z mléčného základu určené malým dětem (pro přímou konzumaci) 200 mg/100 g
Zpracované potraviny z obilovin (v pevném stavu) 670 mg/100 g
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V závislosti na individuální potřebě do 3 g/den
Nápoje na bázi mléka 200 mg/100 g
Sušené nápojové směsi na bázi mléka (pro přímou konzumaci) 330 mg/100 g
Nápoje na bázi kysaného mléka (včetně jogurtových nápojů) 50 mg/100 g
Nealkoholické nápoje 120 mg/100 g
Potraviny na bázi jogurtu 80 mg/100 g
Potraviny na bázi sýra 2 000  mg/100 g
Zmrzlina 130 mg/100 g
Dorty a sladké pečivo 1 000  mg/100 g
Cukrovinky 750 mg/100 g
Žvýkačky 3 000  mg/100 g
Olej ze semen Buglossoides arvensis Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství kyseliny stearidonové (STA) V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rafinovaný olej z kamejky”  
Mléčné výrobky a jejich analogy 250 mg/100 g
75 mg/100 g pro nápoje
Sýr a výrobky ze sýra 750 mg/100 g
Máslo a jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek (nikoli pro účely vaření nebo smažení) 750 mg/100 g
Snídaňové cereálie 625 mg/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti 500 mg/den
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely určených pro kojence a malé děti V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 250 mg/jedna porce
Olej z Calanus finmarchicus Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z Calanus finmarchicus (korýš)”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 2,3 g/den
Žvýkačková báze (monomethoxypolyethylenglykol) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „žvýkačková báze (včetně esterů maleinovaného homopolymeru 2-methylbuta-1,3-dienu s polyethylenglykolmonomethyletherem)” nebo „žvýkačková báze (včetně č. CAS: 1246080-53-4)”  
Žvýkačky 8  %
Žvýkačková báze (kopolymer methylvinyletheru a maleinanhydridu) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „žvýkačková báze (včetně kopolymeru methylvinyletheru a maleinanhydridu)” nebo „žvýkačková báze (včetně č. CAS 9011-16-9)”  
Žvýkačky 2  %
Chia olej ze Salvia hispanica Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chia olej (Salvia hispanica)”  
Tuky a oleje 10  %
Čistý chia olej 2 g/den
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 2 g/den
Semena chia (Salvia hispanica) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „semena chia (Salvia hispanica)”.
2.  U balených semen chia (Salvia hispanica) se uvede další označení, které bude spotřebitele informovat, že denní příjem nesmí přesáhnout 15 g.
 
Pečivo 5 % (celá nebo mletá semena chia)
Pekařské výrobky 10 % celých semen chia
Snídaňové cereálie 10 % celých semen chia
Ovocné, ořechové a semenné směsi 10 % celých semen chia
Ovocné šťávy a ovocné/zeleninové nápojové směsi 15 g/den v případě přidání celých, drcených nebo mletých semen chia
Balená chia prodávaná samostatně 15 g/den celých semen chia
Ovocné pomazánky 1 % celých semen chia
Jogurty 1,3 g celých semen chia na 100 g jogurtu nebo 4,3 g celých semen chia na 330 g jogurtu (porce)
Sterilovaná hotová jídla na základě zrn obilovin, pseudoobilovin a/nebo luštěnin 5 % celých semen chia
Chitin-glukan z Aspergillus niger Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chitin-glukan z Aspergillus niger”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 5 g/den
Komplexní chitin-glukan z Fomes fomentarius Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chitin-glukan z Fomes fomentarius”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 5 g/den
Extrakt chitosanu z hub (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt chitosanu z Agaricus bisporus” nebo „extrakt chitosanu z Aspergillus niger”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s obvyklým použitím chitosanu z korýšů v doplňcích stravy
Chondroitin-sulfát Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chondroitin-sulfát získaný mikrobiální fermentací a sulfací”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen 1 200  mg/den
Pikolinát chromitý Specifikovaná kategorie potravin Maximální celkové množství chromu V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „pikolinát chromitý”  
Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013 250 μg/den
Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006 (4)
Bylina Cistus incanus L. Pandalis Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „Bylina Cistus incanus L. Pandalis”  
Bylinné čaje Určená denní dávka: 3 g bylin/den (2 šálky/den)
Citikolin Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „citikolin”.
2.  Označení potravin obsahujících citikolin musí obsahovat údaj, že výrobek není určen ke konzumaci dětmi.
 
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 500 mg/den
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 250 mg v jedné porci a maximální denní spotřeba 1 000  mg
Clostridium butyricum Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)” nebo „Clostridium butyricum (CBM 588)”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 1,35 × 108 KTJ/den
Extrakt z odtučněného kakaového prášku Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství Spotřebitelé musí být poučeni o tom, že nemají konzumovat více než 600 mg polyfenolů, což odpovídá 1,1 g extraktu z odtučněného kakaového prášku denně  
Výživové tyčinky 1 g/den a 300 mg polyfenolů, což odpovídá nejvýše 550 mg extraktu odtučněného kakaového prášku v jedné porci potraviny (nebo doplňku stravy)
Nápoje na bázi mléka
Jakékoli jiné potraviny (včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES), které se již staly zavedenými nosiči funkčních složek a které jsou obvykle určeny ke spotřebě dospělými osobami, které dodržují zásady zdravé výživy
Extrakt z kakaa s nízkým obsahem tuku Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství Spotřebitelé musí být poučeni o tom, že nemají konzumovat více než 600 mg flavanolů z kakaa denně  
Potraviny včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 730 mg v jedné porci a přibližně 1,2 g/den
Olej ze semen koriandru Coriandrum sativum Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze semen koriandru”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 600 mg/den
Sušené ovoce Crataegus pinnatifida Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sušené ovoce Crataegus pinnatifida”  
Bylinné čaje V souladu s běžným používáním Crataegus laevigata v potravinách
Džemy a rosoly v souladu se směrnicí 2001/113/ES (5)
Kompoty
α-cyklodextrin Neuvedeno V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „alfa-cyklodextrin” nebo „α-cyklodextrin”  
γ-cyklodextrin Neuvedeno V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „gama-cyklodextrin” nebo „γ-cyklodextrin”  
Přípravek dextranu z Leuconostoc mesenteroides Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dextran”  
Pekárenské výrobky 5  %
Diacylglycerolový olej rostlinného původu Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „diacylglycerolový olej rostlinného původu (minimálně 80 % diacylglycerolů)”  
Stolní oleje  
Roztíratelný tuk
Salátové dresinky
Majonéza
Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě nápoje)
Pekárenské výrobky
Výrobky na bázi jogurtu
Dihydrokapsiát (DHC) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dihydrokapsiát”
2.  Doplňky stravy obsahující syntetický dihydrokapsiát se označí jako „nevhodné pro děti do 4.5 roku”
 
Cereální tyčinky 9 mg/100 g
Sušenky, cukroví a keksy 9 mg/100 g
Snacky na rýžové bázi 12 mg/100 g
Nápoje sycené oxidem uhličitým, ředitelné nápoje, nápoje na bázi ovocných šťáv 1,5 mg/100 ml
Nápoje ze zeleniny 2 mg/100 ml
Nápoje na bázi kávy, nápoje na bázi čaje 1,5 mg/100 ml
Vody s příchutí – nesycené 1 mg/100 ml
Předvařené obiloviny z ovesných vloček 2,5 mg/100 g
Ostatní obiloviny 4,5 mg/100 g
Zmrzliny, dezerty z mléka 4 mg/100 g
Pudinkové směsi (k přímé konzumaci) 2 mg/100 g
Potraviny na bázi jogurtu 2 mg/100 g
Čokoládové výrobky 7,5 mg/100 g
Tvrdé bonbony 27 mg/100 g
Žvýkačky bez cukru 115 mg/100 g
Přídavky/mléka do kávy 40 mg/100 g
Sladidla 200 mg/100 g
Polévky (k přímé konzumaci) 1,1 mg/100 g
Salátové dresinky 16 mg/100 g
Rostlinné bílkoviny 5 mg/100 g
Hotová jídla 3 mg/jedna porce
Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti 3 mg/jedna porce
Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě nápoje) 1 mg/100 ml
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 3 mg/jedna dávka
9 mg/den
Sušené nápojové směsi bez alkoholu 14,5 mg/kg odpovídající 1,5 mg/100 ml
▼M13
Sušené nadzemní části Hoodia parviflora Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sušené nadzemní části Hoodia parviflora” Schváleno dne 3. září 2018. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.
Žadatel: Desert Labs, Ltd. Kibbutz Yotvata, 88820 Izrael.
Během období ochrany údajů smí novou potravinu sušené nadzemní části Hoodia parviflora uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost Desert Labs, Ltd, kromě případů, kdy povolení pro danou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti Desert Labs, Ltd.
Datum ukončení ochrany údajů: 3. září 2023.
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělou populaci
▼M9
Suchý extrakt z buněčných kultur Lippia citriodora Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „suchý extrakt z buněčných kultur Lippia citriodora HTN®Vb”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s obvyklým používáním podobného extraktu z listů Lippia citriodora v doplňcích stravy
Výtažek z buněčných kultur Echinacea angustifolia Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s obvyklým používáním podobného extraktu z kořenů Echinacea angustifolia v doplňcích stravy
Výtažek z buněčných kultur Echinacea purpurea Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „suchý extrakt z buněčných kultur Echinacea purpurea HTN®Vb”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s obvyklým používáním podobného extraktu z kvítků v květenství Echinacea purpurea v doplňcích stravy
Olej z Echium plantagineum Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství kyseliny stearidonové (STA) V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rafinovaný hadincový olej”  
Mléčné výrobky a jogurtové nápoje dodávané v jednotlivě balených porcích 250 mg/100 g; 75 mg/100 g pro nápoje
Sýrové výrobky 750 mg/100 g
Roztíratelné tuky a zálivky 750 mg/100 g
Snídaňové cereálie 625 mg/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 500 mg/den
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 250 mg/jedna porce
Epigallokatechin-gallát jako purifikovaný extrakt z listů zeleného čaje (Camellia sinensis) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství Označení musí obsahovat údaj, že spotřebitelé by neměli konzumovat více než 300 mg extraktu denně  
Potraviny včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 150 mg extraktu v jedné porci potraviny nebo doplňku stravy
L-ergothionein Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „L-ergothionein”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 30 mg/den pro běžnou populaci (s výjimkou těhotných a kojících žen)
20 mg/den pro děti starší 3 let
Železito-sodná sůl EDTA Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství (vyjádřeno jako bezvodá EDTA) V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „železito-sodná sůl EDTA”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 18 mg/den pro děti
75 mg/den pro dospělé
Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013 12 mg/100 g
Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006
Fosforečnan železnatoamonný Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fosforečnan železnatoamonný”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES Používat v souladu se směrnicí 2002/46/ES, nařízením (EU) č. 609/2013 a/nebo nařízením (ES) č. 1925/2006
Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013
Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006
Rybí peptidy ze Sardinops sagax Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství peptidového výrobku z ryb V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rybí (Sardinops sagax) peptidy”  
Potraviny na bázi jogurtu, jogurtové nápoje, fermentované mléčné výrobky a mléko v prášku 0,48 g/100 g (pro přímou konzumaci)
Ochucená voda a nápoje na zeleninové bázi 0,3 g/100 g (pro přímou konzumaci)
Snídaňové cereálie 2 g/100 g
Polévky, vývary a polévky v prášku 0,3 g/100 g (pro přímou konzumaci)
Flavonoidy z Glycyrrhiza glabra Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství flavonoidů z Glycyrrhiza glabra 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „flavonoidy z Glycyrrhiza glabra L.”
2.  Označení potravin, do kterých byl tento výrobek přidán jako nová složka potravin, musí obsahovat údaj, že:
a)  tento výrobek by neměly konzumovat těhotné a kojící ženy, děti a dospívající mládež; a
b)  osoby, které užívají léky vydávané na předpis, by měly tento výrobek konzumovat pouze po poradě s lékařem;
c)  příjem flavonoidů by neměl překročit 120 mg denně.
3.  Na označení potravin, které flavonoidy obsahují, se uvede jejich množství v konečné potravině.
Nápoje obsahující flavonoidy musí být nabízeny konečnému spotřebiteli jako jednotlivé porce.
Nápoje na bázi mléka 120 mg/den
Nápoje na bázi jogurtu
Nápoje na bázi ovoce nebo zeleniny
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 120 mg/den
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 120 mg/den
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 120 mg/den
Fukoidanový výtažek z mořské řasy Fucus vesiculosus Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fukoidanový výtažek z mořské řasy Fucus vesiculosus”  
Potraviny včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou populaci 250 mg/den
Fukoidanový výtažek z mořské řasy Undaria pinnatifida Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fukoidanový výtažek z mořské řasy Undaria pinnatifida”  
Potraviny včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou populaci 250 mg/den
2′-fukosyllaktosa Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „2′-fukosyllaktosa”.
2.  Označení doplňků stravy obsahujících 2′-fukosyllaktosu musí obsahovat údaj o tom, že tyto doplňky by se neměly používat, pokud jsou tentýž den konzumovány jiné potraviny s přidanou 2′-fukosyllaktosou.
3.  Označení doplňků stravy obsahujících 2′-fukosyllaktosu určených pro malé děti musí obsahovat údaj o tom, že tyto doplňky by se neměly používat, pokud je tentýž den konzumováno mateřské mléko nebo jiné potraviny s přidanou 2′-fukosyllaktosou.
 
Neochucené pasterované a sterilované (i vysokoteplotně ošetřené) mléčné výrobky 1,2 g/l
Neochucené kysané mléčné výrobky 1,2 g/l nápoje
19,2 g/kg výrobky jiné než nápoje
Ochucené kysané mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených výrobků 1,2 g/l nápoje
19,2 g/kg výrobky jiné než nápoje
Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů 1,2 g/l nápoje
12 g/kg pro výrobky jiné než nápoje
400 g/kg pro náhrady mléka
Cereální tyčinky 12 g/kg
Stolní sladidla 200 g/kg
Počáteční kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 1,2 g/l samostatně nebo v kombinaci s max. 0,6 g/l lakto-N-neotetraosy v poměru 2:1 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce
Pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 1,2 g/l samostatně nebo v kombinaci s max. 0,6 g/l lakto-N-neotetraosy v poměru 2:1 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce
Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 12 g/kg pro výrobky jiné než nápoje
1,2 g/l pro tekuté potraviny připravené k použití a prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce
Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem 1,2 g/l pro mléčné nápoje a obdobné výrobky při přidání samostatně nebo v kombinaci s max. 0,6 g/l lakto-N-neotetraosy v poměru 2:1 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 4,8 g/l nápoje
40 g/kg tyčinky
Chléb a těstoviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014 60 g/kg
Ochucené nápoje 1,2 g/l
Káva, čaj (kromě černého čaje), bylinné a ovocné čaje, cikorka; extrakty z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; přípravky na bázi čaje, bylin, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a směsi a instantní směsi z těchto výrobků 9,6 g/l – maximální množství se vztahuje na výrobky připravené k použití
Doplňky stravy ve smyslu směrnice 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence 3,0 g/den pro běžnou populaci
1,2 g/den pro malé děti
Galakto-oligosacharid Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství (vyjádřené jako poměr kg galakto-oligosacharidu/kg konečné potraviny)    
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 0,333
Mléko 0,020
Mléčné nápoje 0,030
Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě nápoje) 0,020
Náhražky mléčných nápojů 0,020
Jogurty 0,033
Dezerty z mléka 0,043
Mražené dezerty z mléka 0,043
Ovocné nápoje a energetické nápoje 0,021
Nápoje pro kojence nahrazující jídlo 0,012
Šťávy pro malé děti 0,025
Jogurtové nápoje pro malé děti 0,024
Dezerty pro malé děti 0,027
Snacky pro malé děti 0,143
Cereálie pro malé děti 0,027
Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 0,013
Šťáva 0,021
Ovocné náplně plněného pečiva 0,059
Ovocné přípravky 0,125
Tyčinky 0,125
Cereálie 0,125
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 0,008
Glukosamin HCl Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s běžným používáním glukosaminu z korýšů v potravinách
Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013
 
Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti
Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014
Glukosamin- sulfát KCl Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s běžným používáním glukosaminu z korýšů v potravinách
Glukosamin- sulfát NaCl Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s běžným používáním glukosaminu z korýšů v potravinách
Guarová guma Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „guarová guma”
2.  Na etiketě všech potravin, které guarovou gumu obsahují, musí být viditelně uvedena specifická zmínka o možných rizicích potíží s trávením spojených s expozicí dětí mladších 8 let.
Například je třeba uvést „Nadměrná konzumace těchto výrobků může způsobit potíže s trávením, zejména u dětí mladších 8 let”.
3.  V případě výrobků se dvěma přihrádkami, které obsahující mléčný výrobek a výrobek z obilovin, musí návod k použití jasně specifikovat, že je nutné výrobek z obilovin a mléčný výrobek před spotřebou smíchat, aby se zohlednilo potenciální riziko žaludečních potíží.
 
Čerstvé mléčné výrobky jako jogurty, kysané mléko, čerstvé sýry a jiné dezerty na bázi mléka 1,5 g/100 g
Tekuté potraviny na bázi ovoce nebo zeleniny (typu „smoothie”) 1,8 g/100 g
Kompoty na bázi ovoce nebo zeleniny 3,25 g/100 g
Obiloviny jako doplněk mléčného výrobku, v balení obsahujícím dvě přihrádky 10 g/100 g v obilovinách
Nepřítomnost v doprovodném mléčném výrobku
1 g/100 g ve výrobku připraveném ke konzumaci
Tepelně ošetřené mléčné výrobky fermentované Bacteroides xylanisolvens Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Fermentované mléčné výrobky (v tekuté a polotekuté formě a ve formě sprejově sušeného prášku)  
Hydroxytyrosol Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravinářských výrobků obsahujících tuto novou potravinu se použije název „hydroxytyrosol”.
Označení potravinářských výrobků obsahujících hydroxytyrosol musí obsahovat tyto údaje:
a)  „Tento potravinářský výrobek by neměly konzumovat děti mladší tří let a těhotné a kojící ženy.
b)  Tento potravinářský výrobek by se neměl používat k vaření, pečení ani smažení.”
 
Rybí tuky a rostlinné oleje (kromě olivových olejů a olivových olejů z pokrutin definovaných v části VIII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 (6)), uváděné jako takové na trh 0,215 g/kg
Roztíratelné tuky definované v části VII přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013, uváděné jako takové na trh 0,175 g/kg
Protein modifikující strukturu ledu typu III HPLC 12 Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „protein modifikující strukturu ledu”  
Zmrzliny 0,01  %
Vodné extrakty ze sušených listů Ilex guayusa Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakty ze sušených listů Ilex guayusa”  
Bylinné čaje V souladu s obvyklým používáním podobného vodného extraktu ze sušených listů Ilex paraguariensis v bylinných čajích a doplňcích stravy
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES
Isomalto-oligosacharid Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „isomalto-oligosacharid”
2.  V označení potravin obsahujících tuto novou složku potravin musí být uvedeno „zdroj glukózy”.
 
Nealkoholické nápoje se sníženým obsahem energie 6,5  %
Energetické nápoje 5,0  %
Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce (včetně isotonických nápojů) 6,5  %
Ovocné šťávy 5  %
Zpracovaná zelenina a zeleninové šťávy 5  %
Ostatní nealkoholické nápoje 5  %
Cereální tyčinky 10  %
Cookies, sušenky 20  %
Cereální tyčinky ke snídani 25  %
Tvrdé bonbony 97  %
Měkké bonbony/čokoládové tyčinky 25  %
Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě tyčinek nebo na bázi mléka) 20  %
Isomaltulosa Neuvedeno 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „isomaltulosa”
2.  Označení této nové potraviny se doplní údajem, že „isomaltulosa je zdrojem glukosy a fruktosy”.
 
Laktitol Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „laktitol”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES (ve formě tobolek nebo tablet) určené pro dospělé 20 g/den
Lakto-N-neotetraosa Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lakto-N-neotetraosa”
2.  Označení doplňků stravy obsahujících lakto-N-neotetraosu musí obsahovat údaj, že tyto doplňky by se neměly používat, pokud jsou tentýž den konzumovány jiné potraviny s přidanou lakto-N-neotetraosou.
3.  Označení doplňků stravy obsahujících lakto-N-neotetraosu určených pro malé děti musí obsahovat údaj, že tyto doplňky by se neměly používat, pokud je tentýž den konzumováno mateřské mléko nebo jiné potraviny s přidanou lakto-N-neotetraosou.
 
Neochucené pasterované a sterilované (i vysokoteplotně ošetřené) mléčné výrobky 0,6 g/l
Neochucené kysané mléčné výrobky 0,6 g/l nápoje
9,6 g/kg pro výrobky jiné než nápoje
Ochucené kysané mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených výrobků 0,6 g/l nápoje
9,6 g/kg pro výrobky jiné než nápoje
Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů 0,6 g/l nápoje
6 g/kg pro výrobky jiné než nápoje
200 g/kg pro náhrady mléka
Cereální tyčinky 6 g/kg
Stolní sladidla 100 g/kg
Počáteční kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 0,6 g/l v kombinaci s max. 1,2 g/l 2′-fukosyllaktosy v poměru 1:2 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce
Pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 0,6 g/l v kombinaci s max. 1,2 g/l 2′-fukosyllaktosy v poměru 1:2 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce
Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 6 g/kg pro výrobky jiné než nápoje
0,6 g/l pro tekuté potraviny připravené k použití a prodávané jako takové nebo rekonstituované podle pokynů výrobce
Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem 0,6 g/l pro mléčné nápoje a obdobné výrobky při přidání samostatně nebo v kombinaci s 2′-fukosyllaktosou v poměru 1:2 v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 2,4 g/l nápoje
20 g/kg tyčinky
Chléb a těstoviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014 30 g/kg
Ochucené nápoje 0,6 g/l
Káva, čaj (kromě černého čaje), bylinné a ovocné čaje, cikorka; extrakty z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; přípravky na bázi čaje, bylin, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a směsi a instantní směsi z těchto výrobků 4,8 g/l – maximální množství se vztahuje na výrobky připravené k použití
Doplňky stravy ve smyslu směrnice 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence 1,5 g/den pro běžnou populaci
0,6 g/den pro malé děti
Extrakt z listů vojtěšky (Medicago sativa) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „proteiny z vojtěšky (Medicago sativa)” nebo „proteiny z alfalfy (Medicago sativa)”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 10 g/den
Lykopen Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lykopen”  
Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů) 2,5 mg/100 g
Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 2,5 mg/100 g
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 8 mg/jedna porce
Snídaňové cereálie 5 mg/100 g
Tuky a zálivky 10 mg/100 g
Jiné polévky než rajčatové 1 mg/100 g
Chléb (včetně sucharů) 3 mg/100 g
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 15 mg/den
Lykopen z Blakeslea trispora Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lykopen”  
Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů) 2,5 mg/100 g
Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 2,5 mg/100 g
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 8 mg/jedna porce
Snídaňové cereálie 5 mg/100 g
Tuky a zálivky 10 mg/100 g
Jiné polévky než rajčatové 1 mg/100 g
Chléb (včetně sucharů) 3 mg/100 g
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 15 mg/den
Lykopen z rajčat Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lykopen”  
Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů) 2,5 mg/100 g
Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 2,5 mg/100 g
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 8 mg/jedna porce
Snídaňové cereálie 5 mg/100 g
Tuky a zálivky 10 mg/100 g
Jiné polévky než rajčatové 1 mg/100 g
Chléb (včetně sucharů) 3 mg/100 g
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 15 mg/den
Lykopenový oleoresin z rajčat Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství lykopenu V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lykopenový oleoresin z rajčat”  
Nápoje na bázi ovocné/zeleninové šťávy (včetně koncentrátů) 2,5 mg/100 g
Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 2,5 mg/100 g
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, na niž se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013, a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 8 mg/jedna porce
Snídaňové cereálie 5 mg/100 g
Tuky a zálivky 10 mg/100 g
Jiné polévky než rajčatové 1 mg/100 g
Chléb (včetně sucharů) 3 mg/100 g
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Citrát-malát hořečnatý Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „citrát-malát hořečnatý”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES  
Extrakt z kůry magnólie Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z kůry magnólie”  
Mentolové bonbony (cukrářské výrobky) 0,2 % pro osvěžení dechu. Při maximálním množství 0,2 % a maximální velikosti žvýkačky/mentolového bonbonu 1,5 g tedy bude jedna žvýkačka nebo jeden bonbon obsahovat nejvýše 3 mg extraktu z kůry magnólie.
Žvýkačky
Olej z kukuřičných klíčků s vysokým nezmýdelnitelným podílem Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z oleje z kukuřičných klíčků”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 2 g/den
Žvýkačky 2  %
Methylcelulóza Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „methylcelulóza” Methylcelulóza se nesmí používat v potravinách speciálně připravených pro malé děti
Zmrzliny 2  %
Ochucené nápoje
Ochucené nebo neochucené fermentované mléčné výrobky
Studené dezerty (výrobky na bázi mléka, tuku, ovoce, obilovin, vajec)
Ovocné přípravky (dřeně, protlaky nebo kompoty)
Polévky a vývary
▼M11
1-Methylnikotinamid-chlorid Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „1-methylnikotinamid-chlorid”.
Na označení doplňků stravy obsahujících 1-methylnikotinamid-chlorid je uvedeno toto prohlášení:
Tento doplněk stravy by měly užívat pouze dospělé osoby s výjimkou těhotných a kojících žen.
Schváleno dne 2. září 2018. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.
Žadatel: Pharmena S.A., Wolczanska 178, 90 530 Lodz, Polsko. Během období ochrany údajů smí novou potravinu 1-methylnikotinamid-chlorid uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost Pharmena S.A., kromě případů, kdy povolení pro danou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti Pharmena S.A.
Datum ukončení ochrany údajů: 2. září 2023.
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen 58 mg/den
▼M9
Glukosaminová sůl kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „glukosaminová sůl kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové” nebo „5MTHF-glukosamin”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES jako zdroj folátu      
Monomethylsilantriol (organický křemík) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství křemíku V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „organický křemík (monomethylsilantriol)”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé (v tekuté formě) 10,40 mg/den
Extrakt mycelia z houby shiitake (Lentinula edodes) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z houby Lentinula edodes” nebo „extrakt z houby shiitake”  
Pečivo 2 ml/100 g
Nealkoholické nápoje 0,5 ml/100 ml
Připravená hotová jídla 2,5 ml v jednom jídle
Potraviny na bázi jogurtu 1,5 ml/100 ml
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 2,5 ml v denní dávce
Šťáva z ovoce noni (Morinda citrifolia) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „šťáva z noni” nebo „šťáva z Morinda citrifolia”  
Pasterizované nápoje na bázi ovoce a ovocných nektarů 30 ml na jednu porci (až 100 % šťávy z noni)
nebo
20 ml dvakrát denně, ne více než 40 ml/den
Šťáva z ovoce noni (Morinda citrifolia) v prášku Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 6,6 g/den (odpovídající 30 ml šťávy z noni) V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „šťáva z noni v prášku” nebo „šťáva z Morinda citrifolia v prášku”  
Protlak a koncentrát z ovoce noni (Morinda citrifolia) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název:
U protlaku z ovoce:
„protlak z ovoce Morinda citrifolia” nebo „protlak z ovoce noni”
U koncentrátu z ovoce:
„koncentrát z ovoce Morinda citrifolia” nebo „koncentrát z ovoce noni”
 
  Protlak z ovoce
Cukrovinky 45 g/100 g
Cereální tyčinky 53 g/100 g
Výživové nápojové směsi v prášku (hmotnost prášku) 53 g/100 g
Perlivé nápoje 11 g/100 g
Zmrzlina a sorbet 31 g/100 g
Jogurty 12 g/100 g
Sušenky 53 g/100 g
Buchty, koláče a sladké pečivo 53 g/100 g
Snídaňové cereálie (celozrnné) 88 g/100 g
Džemy a rosoly v souladu se směrnicí 2001/113/ES 133 g/100 g
Vychází z množství před zpracováním k vytvoření 100 g konečného produktu
Sladké pomazánky, náplně a polevy 31 g/100 g
Pikantní omáčky, láky/nálevy, šťávy a ochucovadla 88 g/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 26 g/den
  Koncentrát z ovoce
Cukrovinky 10 g/100 g
Cereální tyčinky 12 g/100 g
Výživové nápojové směsi v prášku (hmotnost prášku) 12 g/100 g
Perlivé nápoje 3 g/100 g
Zmrzlina a sorbet 7 g/100 g
Jogurty 3 g/100 g
Sušenky 12 g/100 g
Buchty, koláče a sladké pečivo 12 g/100 g
Snídaňové cereálie (celozrnné) 20 g/100 g
Džemy a rosoly v souladu se směrnicí 2001/113/ES 30 g/100 g
Sladké pomazánky, náplně a polevy 7 g/100 g
Pikantní omáčky, láky/nálevy, šťávy a ochucovadla 20 g/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 6 g/den
Listy noni (Morinda citrifolia) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „listy noni” nebo „listy Morinda citrifolia”.
2.  Spotřebitel musí být informován o tom, že šálek výluhu by měl být připraven s použitím nejvýše 1 g sušených a pražených listů Morinda citrifolia.
 
Pro přípravu výluhu Šálek výluhu ke konzumaci se připraví s použitím nejvýše 1 g sušených a pražených listů Morinda citrifolia
Ovoce noni (Morinda citrifolia) v prášku Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potraviny obsahující tuto novou potravinu se použije název „ovoce Morinda citrifolia v prášku” nebo „ovoce noni v prášku”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 2,4 g na den
Mikrořasy Odontella aurita Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „mikrořasy Odontella aurita”  
Ochucené těstoviny 1,5  %
Rybí polévky 1  %
Teriny z mořských živočichů 0,5  %
Příprava vývaru 1  %
Keksy 1,5  %
Zmrazené obalované ryby 1,5  %
Olej obohacený fytosteroly/fytostanoly Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství fytosterolů/fytostanolů V souladu s přílohou III oddílem 5 nařízení (EU) č. 1169/2011  
Roztíratelné tuky podle definice v příloze VII části VII dodatku II bodech B a C nařízení (EU) č. 1308/2013, kromě tuků na vaření a smažení a pomazánek na bázi másla nebo jiného živočišného tuku 1.  Produkty obsahující novou složku potravin budou předkládány takovým způsobem, aby mohly být snadno rozděleny na porce s maximálním obsahem buď 3 g (v případě jedné porce denně) nebo 1 g (v případě tří porcí denně) přidaných fytosterolů/fytostanolů.
2.  Množství rostlinných sterolů/rostlinných stanolů přidaných do jednoho nápojového výrobku nepřekročí 3 g.
3.  Salátové dresinky, majonéza a kořeněné omáčky se balí po jednotlivých porcích.
Mléčné výrobky, například výrobky z polotučného a odtučněného mléka, popřípadě obsahující přídavek ovoce a/nebo obilovin, výrobky na bázi kysaného mléka, například jogurt a výrobky na bázi sýra (s obsahem tuku ≤ 12 g na 100 g), kde byl mléčný tuk případně snížen nebo kde byl mléčný tuk a/nebo mléčná bílkovina úplně nebo částečně nahrazeny rostlinným tukem nebo rostlinnou bílkovinou.
Sójové nápoje
Salátové dresinky, majonéza a kořeněné omáčky
Olej extrahovaný z olihní Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství DHA a EPA společně V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z olihní”  
Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg/100 g
Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg/100 g
Roztíratelné tuky a zálivky 600 mg/100 g
Snídaňové cereálie 500 mg/100 g
Pekárenské výrobky (chléb a rohlíky/housky) 200 mg/100 g
Cereální tyčinky 500 mg/100 g
Nealkoholické nápoje (včetně mléčných nápojů) 60 mg/100 ml
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 3 000  mg/den pro běžnou populaci
450 mg/den pro těhotné a kojící ženy
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 200 mg/jedna porce
Pasterizované ovocné přípravky vyrobené pomocí ošetření vysokým tlakem Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství Vedle názvu ovocného přípravku jako takového a na jakémkoli výrobku, v němž je použit, se uvedou slova: „pasterizováno ošetřením vysokým tlakem”  
Druhy ovoce:
jablka, meruňky, banány, ostružiny, borůvky, třešně a višně, kokosové ořechy, fíky, hrozny, grapefruity, mandarinky, mango, melouny, broskve, hrušky, ananas, švestky, maliny, reveň, jahody
 
Fosfát kukuřičného škrobu Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fosfát kukuřičného škrobu”  
Pečené pekařské výrobky 15  %
Těstoviny
Snídaňové cereálie
Cereální tyčinky
Fosfatidylserin z rybích fosfolipidů Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství fosfatidylserinu V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rybí fosfatidylserin”  
Nápoje na bázi jogurtu 50 mg/100 ml
Prášky na bázi sušeného mléka 3 500  mg/100 g (ekvivalentní k 40 mg/100 ml hotového nápoje)
Potraviny na bázi jogurtu 80 mg/100 g
Cereální tyčinky 350 mg/100 g
Cukrovinky na bázi čokolády 200 mg/100 g
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 300 mg/den
Fosfatidylserin ze sójových fosfolipidů Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství fosfatidylserinu V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sójový fosfatidylserin”  
Nápoje na bázi jogurtu 50 mg/100 ml
Prášky na bázi sušeného mléka 3,5 g/100 g (ekvivalentní k 40 mg/100 ml hotového nápoje)
Potraviny na bázi jogurtu 80 mg/100 g
Cereální tyčinky 350 mg/100 g
Cukrovinky na bázi čokolády 200 mg/100 g
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013
Fosfolipidový produkt obsahující stejné množství fosfatidylserinu a kyseliny fosfatidové Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství fosfatidylserinu V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sójový fosfatidylserin a kyselina fosfatidová” Výrobek není určen k uvedení na trh pro těhotné nebo kojící ženy
Snídaňové cereálie 80 mg/100 g
Cereální tyčinky 350 mg/100 g
Potraviny na bázi jogurtu 80 mg/100 g
Jogurtové výrobky na bázi sóji 80 mg/100 g
Nápoje na bázi jogurtu 50 mg/100 g
Jogurtové nápoje na bázi sóji 50 mg/100 g
Prášky na bázi sušeného mléka 3,5 g/100 g (ekvivalentní k 40 mg/100 ml hotového nápoje)
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 800 mg/den
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013
Fosfolipidy z vaječného žloutku Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Neuvedeno
Fytoglykogen Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fytoglykogen”  
Zpracované potraviny 25  %
Fytosteroly/fytostanoly Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V souladu s přílohou III oddílem 5 nařízení (EU) č. 1169/2011  
Rýžové nápoje 1.  Musí být nabízeny tak, aby je bylo možné snadno rozdělit na porce obsahující buď nejvýše 3 g (v případě 1 porce denně), anebo nejvýše 1 g (v případě tří porcí denně) přidaných fytosterolů/fytostanolů.
Množství rostlinných sterolů/rostlinných stanolů přidaných do jednoho nápojového výrobku nepřekročí 3 g.
Salátové dresinky, majonéza a kořeněné omáčky se balí po jednotlivých porcích.
Žitný chléb z mouky obsahující ≥ 50 % žita (celozrnné žitné mouky, celých či drcených žitných zrn a žitných vloček) a ≤ 30 % pšenice; a ≤ 4 % přidaného cukru, avšak bez přidání tuku.
Salátové dresinky, majonéza a kořeněné omáčky
Sójové nápoje
Mléčné výrobky, například výrobky z polotučného a odtučněného mléka, popřípadě obsahující přídavek ovoce a/nebo obilovin, kde byl mléčný tuk případně snížen, nebo kde byl mléčný tuk a/nebo mléčná bílkovina úplně nebo částečně nahrazeny rostlinným tukem nebo rostlinnou bílkovinou.
Výrobky na bázi kysaného mléka, například jogurt a výrobky na bázi sýra (s obsahem tuku < 12 % na 100 g), kde byl mléčný tuk případně snížen nebo kde byl mléčný tuk a/nebo mléčná bílkovina úplně nebo částečně nahrazeny rostlinným tukem nebo rostlinnou bílkovinou.
Roztíratelné tuky podle definice v příloze VII části VII dodatku II bodech B a C nařízení (EU) č. 1308/2007, kromě tuků na vaření a smažení a pomazánek na bázi másla nebo jiného živočišného tuku.
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 3 g/den
Olej ze švestkových jader Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Na smažení a jako kořenicí přípravek V souladu s běžným používáním rostlinných olejů v potravinách
(Koagulované) bramborové bílkoviny a jejich hydrolyzáty Neuvedeno V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „bramborová bílkovina”  
Prolyloligopeptidáza (přípravek enzymu) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „prolyloligopeptidáza”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou dospělou populaci 120 PPU/den (2,7 g přípravku enzymu/den) (2 x 106 PPI/den)
PPU – Prolylpeptidázové jednotky nebo prolinproteázové jednotky
PPI – Protease Picomole International
▼M10
Pyrrolochinolin-chinon, disodná sůl Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „pyrrolochinolin-chinon, disodná sůl”.
Na doplňcích stravy obsahujících pyrrolochinolin-chinon, disodnou sůl by mělo být uvedeno toto prohlášení:
Tento dopněk stravy by měly užívat pouze dospělé osoby s výjimkou těhotných a kojících žen
Schváleno dne 2. září 2018. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.
Žadatel: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japonsko. Během období ochrany údajů smí novou potravinu pyrrolochinolin-chinon, disodnou sůl uvádět na trh v rámci Unie pouze společnost Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., kromě případů, kdy povolení pro danou novou potravinu obdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem společnosti Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
Datum ukončení ochrany údajů: 2. září 2023.
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES určené pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen 20 mg/den
Proteinový extrakt z vepřových ledvin Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 3 tobolky/den; odpovídá 12,6 mg extraktu z vepřových ledvin denně
Obsah diaminoxidázy (DAO): 0,9 mg/den (3 tobolky o obsahu 0,3 mg DAO v jedné tobolce)
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013
▼M9
Řepkový olej s vysokým nezmýdelnitelným podílem Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z řepkového oleje”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 1,5 g v jedné porci doporučené k denní spotřebě
Bílkovina řepky Jako zdroj rostlinných bílkovin v potravinách kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy   1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „bílkovina řepky”.
2.  U jakékoli potraviny obsahující „bílkovinu řepky” musí být uveden údaj, že tato složka může způsobit alergickou reakci spotřebitelům, kteří jsou alergičtí na hořčici a výrobky z ní. V příslušných případech se tento údaj uvede v bezprostřední blízkosti seznamu složek.
 
Trans-resveratrol Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „trans-resveratrol”.
2.  Na označení doplňků stravy obsahujících trans-resveratrol musí být uveden údaj, že osoby užívající léčivé přípravky by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem lékaře.
 
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé (ve formě tobolek nebo tablet) 150 mg/den
Trans-resveratrol (mikrobiální zdroj) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „trans-resveratrol”.
2.  Na označení doplňků stravy obsahujících trans-resveratrol musí být uveden údaj, že osoby užívající léčivé přípravky by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem lékaře.
 
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES V souladu s obvyklým používáním resveratrolu extrahovaného z křídlatky japonské (Fallopia japonica) v doplňcích stravy
Výtažek z hřebenu kohouta Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „výtažek z hřebenu kohouta” nebo „výtažek z kohoutího hřebenu”  
Mléčné nápoje 40 mg/100 g nebo mg/100 ml
Fermentované mléčné nápoje 80 mg/100 g nebo mg/100 ml
Jogurtové výrobky 65 mg/100 g nebo mg/100 ml
Fromage frais 110 mg/100 g nebo mg/100 ml
Olej ze Sacha inchi (Plukenetia volubilis) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze Sacha inchi (Plukenetia volubilis)”  
Jako u lněného oleje V souladu s běžným používáním lněného oleje v potravinách
Salatrimy Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „tuky se sníženou energetickou hodnotou (salatrimy)”.
2.  Na výrobku musí být uvedeno, že nadměrná konzumace může vést ke gastrointestinálním poruchám.
3.  Na výrobku musí být uvedeno, že není určen pro použití dětmi.
 
Pečivo a cukrovinky  
Olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství DHA a EPA společně V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Schizochytrium sp. bohatý na DHA a EPA”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen 3 000  mg/den
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro těhotné a kojící ženy 450 mg/den
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 250 mg/jedna porce
Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem 200 mg/100 g
Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013
Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014
Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky) 200 mg/100 g
Snídaňové cereálie 500 mg/100 g
Potravinářské tuky 360 mg/100 g
Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů 600 mg/100 g u sýra; 200 mg/100 g u sójového mléka a napodobenin mléčných výrobků (kromě nápojů)
Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů 600 mg/100 g u sýra; 200 mg/100 g u mléčných výrobků (včetně mléka, tvarohu a jogurtových výrobků; kromě nápojů)
Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů) 80 mg/100 g
Obilné energetické výživové tyčinky 500 mg/100 g
Roztíratelné tuky a zálivky 600 mg/100 g
Olej ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství DHA V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)”  
Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg/100 g
Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg/100 g
Roztíratelné tuky a zálivky 600 mg/100 g
Snídaňové cereálie 500 mg/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 250 mg DHA/den pro běžnou populaci
450 mg DHA/den pro těhotné a kojící ženy
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 250 mg/jedna porce
Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem 200 mg/100 g
Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky) 200 mg/100 g
Cereální tyčinky 500 mg/100 g
Potravinářské tuky 360 mg/100 g
Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů) 80 mg/100 ml
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013
Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 200 mg/100 g
Olej ze Schizochytrium sp. Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství DHA V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Schizochytrium sp.”  
Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg/100 g
Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg/100 g
Roztíratelné tuky a zálivky 600 mg/100 g
Snídaňové cereálie 500 mg/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 250 mg DHA/den pro běžnou populaci
450 mg DHA/den pro těhotné a kojící ženy
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 250 mg/jedna porce
Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem 200 mg/100 g
Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013
Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky) 200 mg/100 g
Cereální tyčinky 500 mg/100 g
Potravinářské tuky 360 mg/100 g
Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů) 80 mg/100 ml
Olej ze Schizochytrium sp. (T18) Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství DHA V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Schizochytrium sp.”  
Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg/100 g
Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů 200 mg/100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg/100 g
Roztíratelné tuky a zálivky 600 mg/100 g
Snídaňové cereálie 500 mg/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 250 mg DHA/den pro běžnou populaci
450 mg DHA/den pro těhotné a kojící ženy
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti 250 mg/jedna porce
Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem 200 mg/100 g
Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny
Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky) 200 mg/100 g
Cereální tyčinky 500 mg/100 g
Potravinářské tuky 360 mg/100 g
Nealkoholické nápoje (včetně náhražek mléčných nápojů a mléčných nápojů) 80 mg/100 ml
Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013
Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 200 mg/100 g
Extrakt z fermentovaných sójových bobů Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z fermentovaných sójových bobů”
2.  V označení doplňků stravy obsahujících extrakt z fermentovaných sójových bobů musí být uveden údaj, že osoby užívající léčivé přípravky by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem lékaře.
 
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES (ve formě tobolek, tablet nebo prášku) určené pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen 100 mg/den
Výtažek z pšeničných klíčků (Triticum aestivum) bohatý na spermidin Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení doplňků stravy obsahujících tuto novou potravinu se použije název „výtažek z pšeničných klíčků bohatý na spermidin”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES určené pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen Ekvivalentní k max. 6 mg spermidinu/den
Sucromalt Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sucromalt”
2.  Označení této nové potraviny se doplní údajem, že výrobek je zdrojem glukózy a fruktózy.
 
Neuvedeno
Vláknina z cukrové třtiny Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství    
Chléb 8  %
Pekařské zboží 5  %
Výrobky z masa a svaloviny 3  %
Kořenicí přípravky a koření 3  %
Strouhaný sýr 2  %
Potraviny pro zvláštní výživu 5  %
Omáčky 2  %
Nápoje 5  %
Extrakt ze slunečnicového oleje Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt ze slunečnicového oleje”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 1,1 g/den
Sušené mikrořasy Tetraselmis chuii Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sušené mikrořasy Tetraselmis chuii” nebo „sušené mikrořasy T. chuii”
Na doplňcích stravy obsahujících sušené mikrořasy Tetraselmis chuii musí být uveden údaj: „Obsahuje zanedbatelné množství jódu”
 
Omáčky 20 % nebo 250 mg/den
Speciální soli 1  %
Ochucovadla 250 mg/den
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 250 mg/den
Therapon barcoo /Scortum Zamýšlené použití je totožné jako u lososa, tj. příprava gastronomických výrobků a pokrmů z ryb, včetně vařených, syrových, uzených a pečených rybích výrobků    
D-tagatóza Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „D-tagatóza”.
2.  V označení všech výrobků, v nichž množství D-tagatózy překračuje 15 g na jednu porci, a všech nápojů obsahujících více než 1 % D-tagatózy (při spotřebě) musí být uveden údaj, že „nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky”.
 
Neuvedeno
Extrakt bohatý na taxifolin Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt bohatý na taxifolin”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES určené pro běžnou populaci, s výjimkou kojenců, malých dětí, dětí a dospívajících mladších 14 let 100 mg/den
Trehalosa Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství 1.  V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „trehalosa” a uvede se na označení samotného výrobku nebo v seznamu složek u potravin, které ji obsahují.
2.  Označení této nové potraviny se doplní údajem, že „trehalosa je zdrojem glukózy”.
 
Neuvedeno
Žampiony (Agaricus bisporus) ošetřené UV zářením Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství vitaminu D2    
Žampiony (Agaricus bisporus) 10 μg vitaminu D2/100 g čerstvé hmotnosti 1.  Na etiketě této nové potraviny jako takové nebo potravin, které ji obsahují, se použije název „žampiony (Agaricus bisporus) ošetřené UV zářením”.
2.  Název na etiketě této nové potraviny jako takové nebo potravin, které ji obsahují, se doplní údajem, že „ke zvýšení množství vitaminu D bylo použito kontrolované ošetření světlem” nebo „ke zvýšení množství vitaminu D2 bylo použito ošetření UV”.
 
Pekařské droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřené UV zářením Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství vitaminu D2 V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „droždí s vitaminem D” nebo „droždí s vitaminem D2”  
Kvasnicový kynutý chléb a rohlíky 5 μg vitaminu D2/100 g
Kvasnicové kynuté jemné pečivo 5 μg vitaminu D2/100 g
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 5 μg vitaminu D2/den
Chléb ošetřený UV zářením Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství vitaminu D2 Název na etiketě této nové potraviny se doplní označením „obsahuje vitamin D vytvořený ošetřením UV zářením”  
Chléb a rohlíky kynuté pomocí droždí (bez polevy) 3 μg vitaminu D2/100 g
Mléko ošetřené UV zářením Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství vitaminu D3 1.  Na etiketě této nové potraviny se použije název „ošetřeno UV zářením”.
2.  Pokud mléko ošetřené UV zářením obsahuje množství vitaminu D, které je považováno za významné v souladu s přílohou XIII částí A bodem 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, název se pro účely označení doplní údajem „obsahuje vitamin D vytvořený ošetřením UV zářením” nebo „mléko obsahující vitamin D vzniklý ošetřením UV zářením”.
 
Pasterované plnotučné mléko podle definice v nařízení (EU) č. 1308/2013 určené ke spotřebě jako takové 5–32 μg/kg pro běžnou populaci s výjimkou kojenců
Pasterované polotučné mléko podle definice v nařízení (EU) č. 1308/2013 určené ke spotřebě jako takové 1–15 μg/kg pro běžnou populaci s výjimkou kojenců
Vitamin K2 (menachinon) Používat v souladu se směrnicí 2002/46/ES, nařízením (EU) č. 609/2013 a/nebo nařízením (ES) č. 1925/2006 V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „menachinon” nebo „vitamin K2”
Výtažek z pšeničných otrub Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „výtažek z pšeničných otrub” „Výtažek z pšeničných otrub” se nesmí uvádět na trh jako doplněk stravy nebo složka doplňku stravy. Nesmí se přidávat ani do počáteční kojenecké výživy.
Pivo a náhražky piva 0,4 g/100 g
Obiloviny k přímé spotřebě 9 g/100 g
Mléčné výrobky 2,4 g/100 g
Ovocné a zeleninové šťávy 0,6 g/100 g
Nealkoholické nápoje 0,6 g/100 g
Masné polotovary 2 g/100 g
Kvasničné beta-glukany Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství čistých beta-glukanů z kvasnic (Saccharomyces cervisiae) V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „kvasničné (Saccharomyces cerevisiae) beta-glukany”  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti 1,275 g/den pro děti starší 12 let a běžnou dospělou populaci
0,675 g/den pro děti mladší 12 let
Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 1,275 g/den
Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely určených pro kojence a malé děti 1,275 g/den
Nápoje na bázi ovocných a/nebo zeleninových šťáv, včetně koncentrátu a dehydrovaných šťáv 1,3 g/kg
Nápoje s ovocnou příchutí 0,8 g/kg
Prášek na přípravu kakaových nápojů 38,3 g/kg (prášek)
Ostatní nápoje 0,8 g/kg (hotový nápoj)
7 g/kg (prášek)
Cereální tyčinky 6 g/kg
Snídaňové cereálie 15,3 g/kg
Instantní snídaňové cereálie celozrnné a s vysokým obsahem vlákniny připravované za tepla 1,5 g/kg
Sušenky typu „cookie” 6,7 g/kg
Sušenky typu „krekr” 6,7 g/kg
Nápoje na bázi mléka 3,8 g/kg
Fermentované mléčné výrobky 3,8 g/kg
Analogy mléčných výrobků 3,8 g/kg
Sušené mléko 25,5 g/kg
Polévky a polévkové směsi 0,9 g/kg (pro přímou konzumaci)
1,8 g/kg (kondenzované)
6,3 g/kg (prášek)
Čokoláda a cukrovinky 4 g/kg
Proteinové tyčinky a prášky 19,1 g/kg
Džemy, marmelády a jiné ovocné pomazánky 11,3 g/kg
▼M12
Zeaxanthin Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „zeaxanthin”.  
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES 2 mg/den
▼M9
L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý Specifikovaná kategorie potravin Maximální množství V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „L-pyroglutaman (pidolát) zinečnatý”  
Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013 3 g/den
Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem
Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti
Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce
Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014
Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES
(1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).
(2)   Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014 ze dne 30. července 2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům (Úř. věst. L 228, 31.7.2014, s. 5).
(3)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).
(4)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).
(5)   Směrnice Rady 2001/113/ES ze dne 20. prosince 2001 o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 67).
(6)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

Tabulka 2: Specifikace

Povolená nová potravina Specifikace
N-acetyl-D-neuraminová kyselina Popis:
N-acetyl-D-neuraminová kyselina je bílý až bělavý krystalický prášek
Definice:
Chemický název:
Názvy podle IUPAC:
N-acetyl-D-neuraminová kyselina (dihydrát)
5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galakto-non-2-ulopyranosonová kyselina (dihydrát)
Synonyma:
sialová kyselina (dihydrát)
Chemický vzorec:
C11H19NO9 (kyselina)
C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (dihydrát)
Molekulová hmotnost:
309,3 Da (kyselina)
345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrát)
CAS:
131-48-6 (volná kyselina)
50795-27-2 (dihydrát)
Specifikace:
Popis: Bílý až bělavý krystalický prášek
pH (20 °C, 5 % roztok): 1,7–2,5
N-acetyl-D-neuraminová kyselina (dihydrát): > 97,0 %
Voda (obsah dihydrátu: 10,4 %): ≤ 12,5 % (hmotnostních)
Sulfátový popel: < 0,2 % (hmotnostních)
Kyselina octová (jako volná kyselina a/nebo octan sodný): < 0,5 % (hmotnostních)
Těžké kovy:
Železo: < 20,0 mg/kg
Olovo: < 0,1 mg/kg
Zbytkové bílkoviny: < 0,01 % (hmotnostních)
Zbytková rozpouštědla:
2-propanol: < 0,1 % (hmotnostních)
Aceton: < 0,1 % (hmotnostních)
Ethyl-acetát: < 0,1 % (hmotnostních)
Mikrobiologická kritéria:
Salmonella: Nepřítomnost v 25 g
Celkový počet aerobních mezofilních bakterií: < 500 KTJ/g
Enterobacteriaceae: Nepřítomnost v 10 g
Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: Nepřítomnost v 10 g
Listeria monocytogenes: Nepřítomnost v 25 g
Bacillus cereus: < 50 KTJ/g
Kvasinky: < 10 KTJ/g
Plísně: < 10 KTJ/g
Zbytkové endotoxiny: < 10 EJ/mg
KTJ: kolonii tvořící jednotky; EJ: endotoxinové jednotky
Sušená dužina plodů Adansonia digitata (baobabu) Popis/definice:
Plody baobabu (Adansonia digitata) se sklízejí ze stromů. Pevná skořápka se rozlouskne a dužina se oddělí od semen a skořápky. Dužina se drtí, rozděluje na hrubé a jemné partie (velikost částic od 3 do 600 μ) a poté se balí.
Typické nutriční složky:
Vlhkost (úbytek hmotnosti sušením) (g/100 g): 4,5–13,7
Bílkoviny (g/100 g): 1,8–9,3
Tuky (g/100 g): 0–1,6
Sacharidy celkem (g/100 g): 76,3–89,5
Cukry celkem (vyjádřené jako glukóza): 15,2–36,5
Sodík (mg/100 g): 0,1–25,2
Analytické specifikace:
Cizorodé látky: Ne více než 0,2 %
Vlhkost (úbytek hmotnosti sušením) (g/100 g): 4,5–13,7
Popel (g/100 g): 3,8–6,6
Výtažek z buněčných kultur Ajuga reptans Popis/definice:
Vodně-alkoholový výtažek z tkáňových kultur Ajuga reptans L., který je v podstatě rovnocenný výtažkům z kvetoucích nadzemních částí Ajuga reptans získaným tradičními pěstebními postupy.
L-alanyl-L-glutamin Popis/definice:
L-alanyl-L-glutamin se vyrábí fermentací s geneticky modifikovaným kmenem Escherichia coli. Během fermentace se tato složka vyloučí do růstového média, z nějž je následně separována a čištěna na koncentraci > 98 %.
Vzhled: Bílý krystalický prášek
Čistota: > 98 %
Infračervená spektroskopie: V souladu s referenční normou
Vzhled roztoku: Bezbarvý a čirý
Obsah (sušina): 98–102 %
Příbuzné látky (jednotlivě): ≤ 0,2 %
Zbytek po vyžíhání: ≤ 0,1 %
Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 0,5 %
Optická otáčivost: +9,0 až +11,0o
pH (1 %; H2O): 5,0–6,0
Amonium (NH4): ≤ 0,020 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,020 %
Sulfát (SO4): ≤ 0,020 %
Mikrobiologická kritéria:
Escherichia coli: Nepřítomnost/g
Řasový olej z mikrořas Ulkenia sp. Popis/definice:
Olej z mikrořas Ulkenia sp.
Číslo kyselosti: ≤ 0,5 mg KOH/g
Peroxidové číslo (PV): ≤ 5,0 meq/kg oleje
Vlhkost a těkavost: ≤ 0,05 %
Nezmýdelnitelné látky: ≤ 4,5 %
Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %
Obsah DHA: ≥ 32 %
Olej ze semen Allanblackia Popis/definice:
Olej ze semen Allanblackia se získává ze semen těchto druhů Allanblackia: A. floribunda (synonymum A. parviflora) a A. stuhlmannii.
Složení mastných kyselin:
Kyselina laurová (C12:0): < 1,0 %
Kyselina myristová (C14:0): < 1,0 %
Kyselina palmitová (C16:0): < 2,0 %
Kyselina palmitoolejová (C16:1): < 1,0 %
Kyselina stearová (C18:0): 45–58 %
Kyselina olejová (C18:1): 40–51 %
Kyselina linolová (C18:2): < 1,0 %
Kyselina gama-linolenová (C18:3): < 1,0 %
Kyselina arachová (C20:0): < 1,0 %
Volné mastné kyseliny: max. 0,1 %
Vlastnosti:
Transmastné kyseliny: max 0,5 %
Peroxidové číslo (PV): max. 0,8 meq/kg
Jodové číslo: < 46 g/100 g
Nezmýdelnitelné látky: max 1,0 %
Číslo zmýdelnění: 185–198 mg KOH/g
Extrakt z listů Aloe macroclada Baker Popis/definice:
Práškový želatinový extrakt z listů Aloe macroclada Baker, který je v podstatě rovnocenný téže želatině z listů Aloe vera (L.) Burm.
Popel: 25 %
Dietní vláknina: 28,6 %
Tuky: 2,7 %
Vlhkost: 4,7 %
Polysacharidy: 9,5 %
Bílkoviny: 1,63 %
Glukóza: 8,9 %
Olej z antarktického krilu (Euphausia superba) Popis/definice:
Pro výrobu extraktu lipidů z krunýřovky krilové (Euphausia superba) se zmrazený drcený kril nebo sušená krilová moučka podrobí extrakci lipidů schváleným extrakčním rozpouštědlem (podle směrnice 2009/32/ES). Prostřednictvím filtrace se z extraktu lipidů odstraní proteiny a částečky krilu. Extrakční rozpouštědla a zbytková voda se odstraní odpařením.
Číslo zmýdelnění: ≤ 230 mg KOH/g
Peroxidové číslo (PV): ≤ 3 meq O 2/kg oleje
Oxidační stabilita: Všechny potravinářské výrobky obsahující olej z antarktického krilu Euphausia superba by měly vykazovat oxidační stabilitu podle vhodné a uznávané vnitrostátní/mezinárodní zkušební metodiky (např. AOAC).
Vlhkost a těkavost: ≤ 3 % nebo 0,6 vyjádřeno jako vodní aktivita při 25 °C
Fosfolipidy: 35–50 %
Transmastné kyseliny: ≤ 1 %
EPA (kyselina eikosapentaenová): ≥ 9 %
DHA (kyselina dokosahexaenová): ≥ 5 %
Olej z antarktického krilu bohatý na fosfolipidy z Euphausia superba Popis/definice:
Olej bohatý na fosfolipidy se získává z krunýřovky krilové (Euphausia superba) opakovaným promýváním schváleným rozpouštědlem (podle směrnice 2009/32/ES) s cílem zvýšit v oleji obsah fosfolipidů. Rozpouštědla se z konečného výrobku odstraní odpařením.
Číslo zmýdelnění: ≤ 230 mg KOH/g
Peroxidové číslo (PV): ≤ 3 meq O 2/kg oleje
Vlhkost a těkavost: ≤ 3 % nebo 0,6 vyjádřeno jako vodní aktivita při 25 °C
Fosfolipidy: ≥ 60 %
Transmastné kyseliny: ≤ 1 %
EPA (kyselina eikosapentaenová): ≥ 9 %
DHA (kyselina dokosahexaenová): ≥ 5 %
Olej s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaný z plísně Mortierella alpina Popis/definice:
Světle žlutý olej s vysokým obsahem kyseliny arachidonové se získává fermentací geneticky nemodifikovaných kmenů IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 a CBS 21 0,32 plísně Mortierella alpina s použitím vhodné kapaliny. Olej se poté extrahuje z biomasy a vyčistí.
Kyselina arachidonová: ≥ 40 % hmotnostních z celkového obsahu mastných kyselin
Volné mastné kyseliny: ≤ 0,45 % z celkového obsahu mastných kyselin
Transmastné kyseliny: ≤ 0,5 % z celkového obsahu mastných kyselin
Nezmýdelnitelné látky: ≤ 1,5 %
Peroxidové číslo (PV): ≤ 5 meq/kg
Anisidinové číslo: ≤ 20
Číslo kyselosti: ≤ 1,0 KOH/g
Vlhkost: ≤ 0,5 %
Arganový olej z Argania spinosa Popis/definice:
Arganový olej je olej získaný lisováním jader ovoce Argania spinosa (L.) Skeels podobných mandlím za studena. Jádra lze před lisováním pražit, ale bez přímého kontaktu s plamenem.
Složení:
Kyselina palmitová (C16:0): 12–15 %
Kyselina stearová (C18:0): 5–7 %
Kyselina olejová (C18:1): 43–50 %
Kyselina linolová (C18:2): 29–36 %
Nezmýdelnitelné látky: 0,3–2 %
Steroly celkem: 100–500 mg/100 g
Tokoferoly celkem: 16–90 mg/100 g
Obsah kyseliny olejové: 0,2–1,5 %
Peroxidové číslo (PV): < 10 meq O2/kg
Oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis Popis/definice:
Astaxanthin je karotenoid produkovaný z řas Haematococcus pluvialis. Produkční metody pro pěstování řas jsou proměnlivé; pěstují se v uzavřených systémech vystavených slunečnímu světlu nebo za přísně kontrolovaného osvícení, alternativně lze použít otevřené nádrže. Buňky řas se sklidí a vysuší; oleoresin se extrahuje buď za použití superkritického CO2, nebo rozpouštědla (ethyl-acetátu). Astaxanthin se zředí a standardizuje na 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % nebo 20 % s použitím olivového oleje, světlicového oleje, slunečnicového oleje nebo MCT (triglyceridů se středním řetězcem).
Složení oleoresinu:
Tuky: 42,2–99 %
Bílkoviny: 0,3–4,4 %
Sacharidy: 0–52,8 %
Vláknina: < 1,0 %
Popel: 0,0–4,2 %
Specifikace karotenoidů v % hmot.
Astaxanthiny celkem: 2,9–11,1 %
9-cis-astaxanthin: 0,3–17,3 %
13-cis-astaxanthin: 0,2–7,0 %
Monoestery astaxanthinu: 79,8–91,5 %
Diestery astaxanthinu: 0,16–19,0 %
β-karoten: 0,01–0,3 %
Lutein: 0–1,8 %
Kantaxanthin: 0–1,30 %
Mikrobiologická kritéria:
Aerobní bakterie celkem: < 3 000 KTJ/g
Kvasinky a plísně: < 100 KTJ/g
Koliformní bakterie: < 10 KTJ/g
E. coli: Negativní
Salmonella: Negativní
Staphylococcus: Negativní
Semena bazalky (Ocimum basilicum) Popis/definice:
Bazalka (Ocimum basilicum L.) je rostlina čeledi „Lamiaceae” řádu „Lamiales”. Po sklizni se semena čistí mechanicky. Odstraní se květy, listy a ostatní části rostliny. Nejvyšší úroveň čistoty semen bazalky se zajistí filtrací (optickou, mechanickou). Proces výroby ovocných šťáv a ovocných/zeleninových nápojových směsí obsahujících semena bazalky (Ocimum basilicum L.) zahrnuje předběžnou hydrataci a pasterizaci semen. Jsou zavedeny mikrobiologické kontroly a monitorovací systémy.
Sušina: 94,1 %
Bílkoviny: 20,7 %
Tuky: 24,4 %
Sacharidy: 1,7 %
Dietní vláknina: 40,5 % (Metoda: AOAC 95 8,29)
Popel: 6,78 %
Extrakt z fermentovaných černých bobů Popis/definice:
Extrakt z fermentovaných černých bobů (extrakt Touchi) je jemný světle hnědý prášek bohatý na bílkoviny získaný vodnou extrakcí z malých sójových bobů (Glycine max (L.) Merr.) fermentovaných pomocí Aspergillus oryzae. Tento extrakt obsahuje inhibitor α-glukosidázy.
Vlastnosti:
Tuky: ≤ 1,0 %
Bílkoviny: ≥ 55 %
Voda: ≤ 7,0 %
Popel: ≤ 10 %
Sacharidy: ≥ 20 %
Inhibiční aktivita na α-glukosidázu: IC50 min. 0,025 mg/ml
Sójový izoflavon: ≤ 0,3 g/100 g
Bovinní laktoferrin Popis/definice:
Bovinní laktoferrin je bílkovina, která se přirozeně vyskytuje v kravském mléce. Jedná se o glykoprotein, který váže železo, o velikosti molekuly přibližně 77 kDa, který sestává z jednoduchého polypeptidového řetězce 689 aminokyselin.
Výrobní proces: Bovinní laktoferrin je získáván z odtučněného mléka či syrovátky prostřednictvím iontové výměny a následnými procesy ultrafiltrace. Na závěr je vysušen lyofilizací či sprejovým sušením a větší částice jsou odstraněny prosetím. Jedná se o mírně narůžovělý prášek, téměř bez zápachu.
Fyzikálně-chemické vlastnosti bovinního laktoferrinu:
Vlhkost: < 4,5 %
Popel: < 1,5 %
Arsen: < 2,0 mg/kg
Železo: < 350 mg/kg
Bílkoviny: > 93 %
z toho bovinní laktoferrin: > 95 %
z toho jiné bílkoviny: < 5,0 %
pH (2 % roztok, 20 °C): 5,2–7,2
Rozpustnost (2 % roztok, 20 °C): úplná
Olej ze semen Buglossoides arvensis Popis/definice:
Rafinovaný olej z kamejky se extrahuje ze semen Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst
Kyselina alfa-linolenová: ≥ 35 % hmotnostních z celkového obsahu mastných kyselin
Kyselina stearidonová: ≥ 15 % hmotnostních z celkového obsahu mastných kyselin
Kyselina linolová: ≥ 8,0 % hmotnostních z celkového obsahu mastných kyselin
Transmastné kyseliny: ≤ 2,0 % hmotnostní z celkového obsahu mastných kyselin
Číslo kyselosti: ≤ 0,6 mg KOH/g
Peroxidové číslo (PV): ≤ 5,0 meq O2/kg
Obsah nezmýdelnitelných látek: ≤ 2,0 %
Obsah bílkovin (celkový dusík): ≤ 10 μg/ml
Pyrrolizidinové alkaloidy: Nezjistitelné s detekčním limitem 4,0 μg/kg
Olej z Calanus finmarchicus Popis/definice:
Tato nová potravina je rubínově zbarvený, mírně viskózní olej s lehkou vůní plodů moře extrahovaný z korýše (mořského zooplanktonu) Calanus finmarchicus. Složka obsahuje převážně estery vosku (> 85 %) s malým množstvím triglyceridů a jiných neutrálních lipidů.
Specifikace:
Voda: < 1,0 %
Estery vosku: > 85 %
Mastné kyseliny celkem: > 46 %
Kyselina eikosapentaenová (EPA): > 3,0 %
Kyselina dokosahexaenová (DHA): > 4,0 %
Mastné alkoholy celkem: > 28 %
C20:1 n-9 mastný alkohol: > 9,0 %
C22:1 n-11 mastný alkohol: > 12 %
Transmastné kyseliny: < 1,0 %
Estery astaxanthinu: < 0,1 %
Peroxidové číslo (PV): < 3,0 meq O2/kg
Žvýkačková báze (monomethoxypolyethylenglykol) Popis/definice:
Novou složkou potravin je syntetický polymer (patentové číslo WO2006016179). Skládá se z řetězových polymerů monomethoxypolyethylenglykolu (MPEG) roubovaného na polyisoprenu pomocí maleinanhydridu (PIP-g-MA) a z nezreagovaného MPEG (méně než 35 % hmot.).
Bílá až bělavá barva.
CAS: 1246080-53-4
Vlastnosti:
Vlhkost: < 5,0 %
Hliník: < 3,0 mg/kg
Lithium: < 0,5 mg/kg
Nikl: < 0,5 mg/kg
Zbytkový anhydrid: < 15 μmol/g
Index polydisperzity: < 1,4
Isopren: < 0,05 mg/kg
Ethylenoxid: < 0,2 mg/kg
Volný maleinanhydrid: < 0,1 %
Oligomery celkem (méně než 1 000 daltonů): ≤ 50 mg/kg
Ethylenglykol: < 200 mg/kg
Diethylenglykol: < 30 mg/kg
Monoethylenglykol-methylether: < 3,0 mg/kg
Diethylenglykol-methylether: < 4,0 mg/kg
Triethylenglykol-methylether: < 7,0 mg/kg
1,4-dioxan: < 2,0 mg/kg
Formaldehyd: < 10 mg/kg
Žvýkačková báze (kopolymer methylvinyletheru a maleinanhydridu) Popis/definice:
Kopolymer methylvinyletheru a maleinanhydridu je bezvodý kopolymer methylvinyletheru a maleinanhydridu.
Sypký bílý nebo bělavý prášek
CAS: 9011-16-9
Čistota:
Obsah ve vzorku: Nejméně 99,5 % v sušině
Specifická viskozita (1 % MEK): 2–10
Zbytkový methylvinylether: ≤ 150 ppm
Zbytkový maleinanhydrid: ≤ 250 ppm
Acetaldehyd: ≤ 500 ppm
Methanol: ≤ 500 ppm
Dilauroyl-peroxid: ≤ 15 ppm
Těžké kovy celkem: ≤ 10 ppm
Mikrobiologická kritéria:
Celkový počet aerobních mikroorganismů: ≤ 500 KTJ/g
Plísně/kvasinky: ≤ 500 KTJ/g
Escherichia coli: Negativní zkouška
Salmonella: Negativní zkouška
Staphylococcus aureus: Negativní zkouška
Pseudomonas aeruginosa: Negativní zkouška
Chia olej ze Salvia hispanica Popis/definice:
Chia olej se vyrábí lisováním za studena ze semen (o čistotě 99,9 %) chia (Salvia hispanica L.). Nejsou použita žádná rozpouštědla a po vylisování se olej uchovává v dekantačních nádržích, přičemž se filtrací odstraní nečistoty. Lze jej vyrábět rovněž extrakcí pomocí superkritického CO2.
Výrobní proces:
Výroba lisováním za studena. Nejsou použita žádná rozpouštědla a po vylisování se olej uchovává v dekantačních nádržích, přičemž se filtrací odstraní nečistoty.
Kyselost vyjádřená jako podíl kyseliny olejové: ≤ 2,0 %
Peroxidové číslo (PV): ≤ 10 meq/kg
Nerozpustné nečistoty: ≤ 0,05 %
Kyselina alfa-linolenová: ≥ 60 %
Kyselina linolová: 15–20 %
Semena chia (Salvia hispanica) Popis/definice:
Chia (Salvia hispanica L.) je letní jednoletá bylina, jež náleží do čeledi hluchavkovitých (Labiatae). Po sklizni se semena čistí mechanicky. Odstraní se květy, listy a ostatní části rostliny.
Sušina: 90–97 %
Bílkoviny: 15–26 %
Tuky: 18–39 %
Sacharidy (*): 18–43 %
Hrubá vláknina (**): 18–43 %
Popel: 3–7 %
(*)  Sacharidy zahrnují obsah vlákniny
(**)  Hrubá vláknina je součást vlákniny složená převážně z nestravitelné celulózy, pentozanu a ligninu
Výrobní proces:
Proces výroby ovocných šťáv a nápojových směsí ovocných šťáv obsahujících semena chia zahrnuje předběžnou hydrataci a pasterizaci semen. Jsou zavedeny mikrobiologické kontroly a monitorovací systémy.
Chitin-glukan z Aspergillus niger Popis/definice:
Chitin-glukan se získává z mycelia Aspergillus niger; jedná se o nažloutlý sypký prášek bez zápachu. Obsahuje 90 % nebo více sušiny.
Chitin-glukan se hlavně skládá ze dvou polysacharidů:
— chitinu, složeného z opakujících se jednotek N-acetyl-D-glukosaminu (CAS: 1398-61-4),
— beta(1,3)-glukanu, složeného z opakujících se jednotek D-glukózy (CAS: 9041-22-9).
Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 10 %
Chitin-glukan: ≥ 90 %
Poměr chitinu vůči glukanu: 30:70 až 60:40
Popel: ≤ 3,0 %
Lipidy: ≤ 1,0 %
Bílkoviny: ≤ 6,0 %
Komplexní chitin-glukan z Fomes fomentarius Popis/definice:
Komplexní chitin-glukan se získává z buněčné stěny plodnice houby Fomes fomentarius. Je složen převážně ze dvou polysacharidů:
— chitinu, složeného z opakujících se jednotek N-acetyl-D-glukosaminu (CAS: 1398-61-4),
— beta-(1,3)(1,6)-D-glukanu, složeného z opakujících se jednotek D-glukózy (CAS: 9041-22-9).
Výrobní postup sestává z několika kroků včetně: čištění, zmenšení velikosti a mletí, změkčení ve vodě a zahřátí v zásaditém roztoku, mytí, sušení. Při výrobním postupu se nepoužívá hydrolýza.
Vzhled: Hnědý prášek bez zápachu a chuti
Čistota:
Vlhkost: ≤ 15 %
Popel: ≤ 3,0 %
Chitin-glukan: ≥ 90 %
Poměr chitinu vůči glukanu: 70:20
Sacharidy celkem, kromě glukanů: ≤ 0,1 %
Bílkoviny: ≤ 2,0 %
Lipidy: ≤ 1,0 %
Melaniny: ≤ 8,3 %
Přídatné látky: Žádné
pH: 6,7–7,5
Těžké kovy:
Olovo (ppm): ≤ 1,00
Kadmium (ppm): ≤ 1,00
Rtuť (ppm): ≤ 0,03
Arsen (ppm): ≤ 0,20
Mikrobiologická kritéria:
Mezofilní bakterie celkem: ≤ 103/g
Kvasinky a plísně: ≤ 103/g
Koliformní bakterie při 30 °C: ≤ 103/g
E. coli: ≤ 10/g
Salmonella a jiné patogenní bakterie: Nepřítomnost v 25 g
Extrakt chitosanu z hub (Agaricus bisporus; Aspergillus niger) Popis/definice:
Extrakt chitosanu (obsahující zejména poly(D-glukosamin)) se získává z třeně Agaricus bisporus nebo z mycelia Aspergillus niger.
Patentovaný výrobní postup sestává z několika kroků včetně: extrakce a deacetylace (hydrolýzy) v zásaditém médiu, rozpouštění v kyselém médiu, srážení v zásaditém médiu, mytí a sušení.
Synonymum: Poly(D-glukosamin)
CAS chitosanu: 9012-76-4
Vzorec chitosanu: (C6H11NO4)n
Vzhled: jemný sypký prášek
Barva: bělavá až světle hnědá
Zápach: Bez zápachu
Čistota:
Obsah chitosanu (% hmot./sušina): ≥ 85
Obsah glukanu (% hmot./sušina): ≤ 15
Úbytek hmotnosti sušením (% hmot./sušina): ≤ 10
Viskozita (1 % v 1 % kyselině octové): 1–15
Stupeň acetylace (v % mol/čerstvé hmotnosti): 0–30
Viskozita (1 % v 1 % kyselině octové) (mPa.s): 1–14 u chitosanu z Aspergillus niger; 12–25 u chitinu z Agaricus bisporus
Popel (% hmot./sušina): ≤ 3,0
Bílkoviny (% hmot./sušina): ≤ 2,0
Velikost částic: > 100 nm
Střepná hustota (g/cm3): 0,7–1,0
Schopnost vázat tuky 800x (hmot./čerstvá hmotnost): vyhovuje
Těžké kovy:
Rtuť (ppm): ≤ 0,1
Olovo (ppm): ≤ 1,0
Arsen (ppm): ≤ 1,0
Kadmium (ppm): ≤ 0,5
Mikrobiologická kritéria:
Počet aerobních bakterií (KTJ/g): ≤ 103
Počet kvasinek a plísní (KTJ/g): ≤ 103
Escherichia coli (KTJ/g): ≤ 10
Enterobacteriaceae (KTJ/g): ≤ 10
Salmonella: Nepřítomnost v 25 g
Listeria monocytogenes: Nepřítomnost v 25 g
Chondroitin-sulfát Popis/definice:
Chondroitin-sulfát (sodná sůl) je biosyntetický výrobek. Získává se chemickou sulfací chondroitinu pocházejícího z fermentace bakterií Escherichia coli O5:K4:H4 kmen U1-41 (ATCC 23502).
Chondroitin-sulfát (sodná sůl) (% sušiny): 95–105
MWw (prům. hmotnost) (kDa): 5–12
MWn (prům. počet) (kDa): 4–11
Disperzita (wh/w0,05): ≤ 0,7
Vzorec sulface (ΔDi-6S) (%): ≤ 85
Úbytek hmotnosti sušením (%) (105 °C do konstantní hmotnosti): ≤ 10,0
Zbytek po vyžíhání (% v sušině): 20–30
Bílkoviny (% v sušině): ≤ 0,5
Endotoxiny (EJ/mg): ≤ 100
Organické nečistoty celkem (mg/kg): ≤ 50
Pikolinát chromitý Popis/definice:
Pikolinát chromitý je načervenalý sypký prášek, mírně rozpustný ve vodě s pH 7. Jeho sůl je také rozpustná v organických rozpouštědlech.
Chemický název: tris(pyridin-2-karboxylat-N,O)chrom (III) nebo chromitá sůl kyseliny pyridin-2-karboxylové
CAS: 14639-25-9
Chemický vzorec: Cr(C6H4NO2)3
Chemické vlastnosti:
Pikolinát chromitý: ≥ 95 %
Chrom (III): 12–13 %
Chrom (VI): nezjištěn
Voda: ≤ 4,0 %
Bylina Cistus incanus L. Pandalis Popis:
Bylina Cistus incanus L. Pandalis; druh náležející do čeledi Cistaceae, který je původní v regionu Středomoří, na poloostrově Chalkidiki.
Složení:
Vlhkost: 9–10 g/100 g bylin
Bílkoviny: 6,1 g/100 g bylin
Tuky: 1,6 g/100 g bylin
Sacharidy: 50,1 g/100 g bylin
Vláknina: 27,1 g/100 g bylin
Minerální látky: 4,4 g/100 g bylin
Sodík: 0,18 g
Draslík: 0,75 g
Hořčík: 0,24 g
Vápník: 1,0 g
Železo: 65 mg
Vitamin B1: 3,0 μg
Vitamin B2: 30 μg
Vitamin B6: 54 μg
Vitamin C: 28 mg
Vitamin A: méně než 0,1 mg
Vitamin E: 40–50 mg
Alfa-tokoferol: 20–50 mg
Beta- a gama-tokoferoly: 2–15 mg
Delta-tokoferol: 0,1–2 mg
Citikolin Popis/definice:
Citikolin se vyrábí mikrobiálním procesem.
Citikolin se skládá z cytosinu, ribózy, pyrofosfátu a cholinu.
Bílý krystalický prášek
Chemický název: Amfoterní sůl cholin cytidin 5′-pyrofosfát, cytidin 5′-(trihydrogen difosfát) P‘-[2-(trimethylammonio)ethyl]esteru
Chemický vzorec: C14H26N4O11P2
Molekulová hmotnost: 488,32 g/mol
CAS: 987-78-0
pH (1 % roztok vzorku): 2,5–3,5
Čistota:
Obsah ve vzorku: ≥ 98 % sušiny
Úbytek hmotnosti sušením (při 100 °C po dobu 4 hodin): ≤ 5,0 %
Amonium: ≤ 0,05 %
Arsen: Nejvýše 2 ppm
Volné fosforečné kyseliny: ≤ 0,1 %
5′-cytidylová kyselina: ≤ 1,0 %
Mikrobiologická kritéria:
Celkový počet mikroorganismů: ≤ 103 KTJ/g
Kvasinky a plísně: ≤ 102 KTJ/g
Escherichia coli: Nepřítomnost v 1 g
Clostridium butyricum Popis/definice:
Clostridium butyricum (CBM-588) je grampozitivní, sporotvorná, obligátně anaerobní, nepatogenní, geneticky nemodifikovaná bakterie. Depozitní číslo FERM BP-2789
Mikrobiologická kritéria:
Životaschopné aerobní bakterie celkem: ≤ 103 KTJ/g
Escherichia coli: Nezjištěna v 1 g
Staphylococcus aureus: Nezjištěn v 1 g
Pseudomonas aeruginosa: Nezjištěn v 1 g
Kvasinky a plísně: ≤ 102 KTJ/g
Extrakt z odtučněného kakaového prášku Extrakt z kakaa (Theobroma cacao L.)
Vzhled: Tmavě hnědý prášek bez viditelných nečistot
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Obsah polyfenolů: Min. 55,0 % GAE
Obsah theobrominu: Max. 10,0 %
Obsah popela: Max. 5,0 %
Obsah vlhkosti: Max. 8,0 %
Objemová hustota: 0,40–0,55 g/cm3
pH: 5,0–6,5
Zbytkové rozpouštědlo: Max. 500 ppm
Extrakt z kakaa s nízkým obsahem tuku Extrakt z kakaa (Theobroma cacao L.) s nízkým obsahem tuku
Vzhled: Tmavě červený až purpurový prášek
Extrakt z kakaa, koncentrát: Min. 99 %
Oxid křemičitý (technologické pomocné činidlo): Max. 1,0 %
Flavanoly z kakaa: Min. 300 mg/g
— Epikatechin: Min. 45 mg/g
Úbytek hmotnosti sušením: Max. 5,0 %
Olej ze semen koriandru Coriandrum sativum Popis/definice:
Olej ze semen koriandru je olej obsahující glyceridy mastných kyselin, který se vyrábí ze semen koriandru setého Coriandrum sativum L.
Světle žlutá barva, nevýrazná chuť
CAS: 8008-52-4
Složení mastných kyselin:
Kyselina palmitová (C16:0): 2–5 %
Kyselina stearová (C18:0): < 1,5 %
Kyselina petroselinová (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %
Kyselina olejová (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 %
Kyselina linolová (C18:2): 12–19 %
Kyselina α-linolenová (C18:3): < 1,0 %
Transmastné kyseliny: ≤ 1,0 %
Čistota:
Index lomu (20 °C): 1,466–1,474
Číslo kyselosti: ≤ 2,5 mg KOH/g
Peroxidové číslo (PV): ≤ 5,0 meq/kg
Jodové číslo: 88–110 jednotek
Číslo zmýdelnění: 186–200 mg KOH/g
Nezmýdelnitelné látky: ≤ 15 g/kg
Sušené ovoce Crataegus pinnatifida Popis/definice:
Sušené ovoce druhu Crataegus pinnatifida náležejícího do čeledi Rosaceae, který je původní v severní Číně a Koreji.
Složení:
Sušina: 80 %
Sacharidy: 55 g/kg čerstvé hmotnosti
Fruktóza: 26,5–29,3 g/100 g
Glukóza: 25,5–28,1 g/100 g
Vitamin C: 29,1 mg/100 g čerstvé hmotnosti
Sodík: 2,9 g/100 g čerstvé hmotnosti
Kompoty jsou výrobky získané tepelným zpracováním jedlých částí jednoho nebo několika druhů ovoce, celého nebo v kusech, také prosetého, bez výrazné koncentrace. Může být použit cukr, voda, jablečné víno, koření a citronová šťáva.