dnes je 20.5.2024

Input:

2019/626: Prováděcí nařízení Komise (EU) o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, k 1. 1. 2021

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.626
2019/626: Prováděcí nařízení Komise (EU) o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, k 1. 1. 2021

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/626.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/626

ze dne 5. března 2019

o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 131 17.5.2019, s. 31)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1981 ze dne 28. listopadu 2019,   L 308 72 29.11.2019
►M2 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1572 ze dne 28. října 2020,   L 359 5 29.10.2020
►M3 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2209, ze dne 22. prosince 2020,   L 438 24 28.12.2020

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/626

ze dne 5. března 2019

o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy.

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení se týká seznamů třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je z hlediska bezpečnosti potravin podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 povolen vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) "čerstvým masem" čerstvé maso podle definice v bodě 1.10 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

2) "masnými polotovary" masné polotovary podle definice v bodě 1.15 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

3) "masem" maso podle definice v bodě 1.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

4) "drůbeží" drůbež podle definice v bodě 1.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

5) "volně žijící zvěří" volně žijící zvěř podle definice v bodě 1.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

6) "vejci" vejce podle definice v bodě 5.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

7) "vaječnými výrobky" vaječné výrobky podle definice v bodě 7.3 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

8) "masnými výrobky" masné výrobky podle definice v bodě 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

9) "opracovanými žaludky, močovými měchýři a střevy" opracované žaludky, močové měchýře a střeva podle definice v bodě 7.9 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

10) "mlži" mlži podle definice v bodě 2.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

11) "produkty rybolovu" produkty rybolovu podle definice v bodě 3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

12) "syrovým mlékem" syrové mléko podle definice v bodě 4.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

13) "mléčnými výrobky" mléčné výrobky podle definice v bodě 7.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

14) "mlezivem" mlezivo podle definice v bodě 1 oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

15) "výrobky z mleziva" výrobky z mleziva podle definice v bodě 2 oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

16) "žabími stehýnky" žabí stehýnka podle definice v bodě 6.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

▼M1

17)

"hlemýždi" hlemýždi podle definice v bodě 6.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a jakékoli jiné druhy hlemýžďů čeledi Helicidae, Hygromiidae nebo Sphincterochilidae určené k lidské spotřebě;

▼B

18) "taveným nebo škvařeným živočišným tukem" tavený nebo škvařený živočišný tuk podle definice v bodě 7.5 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

19) "škvarky" škvarky podle definice v bodě 7.6 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

20) "želatinou" želatina podle definice v bodě 7.7 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

21) "kolagenem" kolagen podle definice v bodě 7.8 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004;

22) "medem" med podle definice v bodě 1 části IX přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (17);

23) "včelařskými produkty" včelařské produkty podle definice v bodě 2 části IX přílohy II nařízení (EU) č. 1308/2013;

24) "masem plazů" maso plazů podle definice v čl. 2 bodě 16 nařízení (EU) 2019/625;

25) "hmyzem" hmyz podle definice v čl. 2 bodě 17 nařízení (EU) 2019/625.

Článek 3

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků do Unie

Zásilky čerstvého masa a masných polotovarů z kopytníků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010.

Článek 4

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, masných polotovarů z drůbeže, vajec a vaječných výrobků do Unie

Zásilky masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, masných polotovarů z drůbeže, vajec a vaječných výrobků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 798/2008 (18).

Článek 5

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa volně žijících zajícovitých, volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a králíků ve farmovém chovu do Unie

Zásilky masa volně žijících zajícovitých, volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití a králíků ve farmovém chovu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 6

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka do Unie

Zásilky masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev jiných než střívka určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 3 písm. b) rozhodnutí 2007/777/ES.

Zásilky sušeného masa "biltong/jerky" a pasterizovaných masných výrobků určených k lidské spotřebě se však povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s částí 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.

Článek 7

Třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup střívek do Unie

Zásilky střívek určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2003/779/ES.

Článek 8

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Unie

Zásilky živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I. Vstup přitahovacích svalů hřebenatkovitých (Pectinidae) nepocházejících z akvakultury, jež jsou zcela odděleny od vnitřností a pohlavních žláz, do Unie se nicméně povolí rovněž ze třetích zemí, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.

Článek 9

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup produktů rybolovu jiných než uvedených v článku 8 do Unie

Zásilky produktů rybolovu určených k lidské spotřebě jiných než uvedených v článku 8 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

▼M2

Článek 10

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek syrového mléka, mleziva, mléčných výrobků a výrobků z mleziva do Unie

Zásilky syrového mléka, mleziva, mléčných výrobků a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 2, 3 a 4 nařízení (EU) č. 605/2010.

▼B

Článek 11

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup žabích stehýnek do Unie

Zásilky žabích stehýnek určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III.

▼M1

Článek 12

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů do Unie

Zásilky hlemýžďů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III tohoto nařízení.

▼B

Článek 13

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků do Unie

Zásilky tavených nebo škvařených živočišných tuků a škvarků určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s čl. 3 písm. b) bodem i) rozhodnutí 2007/777/ES.

Článek 14

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup želatiny a kolagenu do Unie

▼M1

1. Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu.

2. Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných z drůbeže se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo z Tchaj-wanu.

▼B

3. Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných z produktů rybolovu se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4. Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 15

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1. Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen dovoz zásilek čerstvého masa určitých kopytníků do Unie v souladu s čl. 14 písm. a) nařízení (EU) č. 206/2010.

2. Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z drůbeže, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, z nichž je povolen dovoz drůbežího masa příslušných druhů v souladu s ustanoveními zmíněné části uvedené přílohy.

3. Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z produktů rybolovu, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4. Zásilky surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

Článek 16

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu do Unie

1. Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu.

2. Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z drůbeže, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo z Tchaj-wanu.

3. Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány z produktů rybolovu, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II.

4. Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě, které byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

5. Zásilky ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu uvedených v příloze III oddílu XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě iii) nařízení (ES) č. 853/2004 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup surovin získaných z uvedených komodit v souladu článkem 15 tohoto nařízení.

Článek 17

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup medu a jiných včelařských produktů do Unie

Zásilky medu a jiných včelařských produktů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci "Země" v příloze rozhodnutí Komise 2011/163/EU (19) a ve sloupci "Med" v uvedené příloze jsou označeny symbolem "X".

Článek 18

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup některých vysoce rafinovaných produktů do Unie

Zásilky vysoce rafinovaného chondroitin-sulfátu, kyseliny hyaluronové, jiných hydrolyzovaných výrobků z chrupavky, chitosanu, glukosaminu, syřidla, vyziny a aminokyselin určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z následujících třetích zemí nebo regionů třetích zemí:

1. v případě surovin získaných z kopytníků, ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu;

2. v případě surovin získaných z produktů rybolovu, ze všech třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II;

3. v případě surovin získaných z drůbeže, ze třetích zemí a/nebo území uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

Článek 19

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup masa plazů do Unie

Zásilky masa plazů určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze Švýcarska (20), Botswany, Vietnamu, Jihoafrické republiky nebo Zimbabwe.

▼M1

Článek 20

Třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup hmyzu do Unie

Zásilky hmyzu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto potraviny pocházejí a jsou zasílány ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze IIIa tohoto nařízení.

▼B

Článek 21

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup jiných produktů živočišného původu do Unie

Zásilky produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě jiných než uvedených v článcích 3 až 20 se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí z následujících třetích zemí nebo regionů třetích zemí:

1. pokud byly získány z kopytníků, ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu;

2. pokud byly získány z drůbeže, ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo z Tchaj-wanu;

3. pokud byly získány z produktů rybolovu, ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze II;

4. pokud byly získány ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci, ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009;

5. pokud byly získány z různých druhů zvířat, ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených v bodech 1 až 4 tohoto článku pro každý produkt živočišného původu.

Článek 22

Změna prováděcího nařízení (EU) 2016/759

Prováděcí nařízení (EU) 2016/759 se mění takto:

1. Článek 1 se zrušuje.

2. Příloha I se zrušuje.

Článek 23

Zrušení

Rozhodnutí 2006/766/ES se zrušuje. Odkazy na rozhodnutí 2006/766/ES se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 24

Přechodná ustanovení

Až do 20. dubna 2021 členské státy povolí vstup zásilek střívek uvedených v článku 7 na svá území ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz takových zásilek do Unie povolen v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2003/779/ES.

Článek 25

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2019.

Za

Nahrávám...
Nahrávám...