dnes je 21.6.2024

Input:

2021/2325, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány účely dovozu ekologických produktů do Unie

29.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2021.2325
2021/2325, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány účely dovozu ekologických produktů do Unie

Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2325

ze dne 16. prosince 2021,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

(Úř. věst. L 465 29.12.2021, s. 8)

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 035, 17.2.2022, s.  23 (2021/2325)

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2325

ze dne 16. prosince 2021,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33

Nahrávám...
Nahrávám...