dnes je 17.6.2024

Input:

2024/1023, Nařízení Komise (EU), měnící podmínky použití nové potraviny laktitol

3.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2024.1023
2024/1023, Nařízení Komise (EU), měnící podmínky použití nové potraviny laktitol

Evropská komise

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1023
ze dne 8. dubna 2024

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a zrušuje nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001, a zejména článek 12 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii mohou být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na unijní seznam.

(2) Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 zavedlo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 unijní seznam nových potravin.

(3) Unijní seznam uvedený v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 zahrnuje laktitol jako povolenou novou potravinu.

(4) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/450 povolilo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 uvádění laktitolu na trh jako nové potraviny používané ve formě kapslí nebo tablet v doplňcích stravy, jak je definováno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a určené pro dospělou populaci.

(5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1293 povolilo prodloužení používání nové potraviny laktitol ve formě prášku na stávající maximální povolené množství v souladu s nařízením (EU) 2015/2283.

(6) Dne 31. října 2023 předložila společnost HC Clover Productos y Servicios, SL Komisi žádost o změnu podmínek použití nové potraviny laktitol v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Žadatel požadoval, aby byly jako povolené formy laktitolu pro použití v doplňcích stravy zahrnuty ampule s tekutinami, lahvičky na kapání a další podobné formy tekutin.

(7) Komise se domnívá, že požadovaná aktualizace unijního seznamu pravděpodobně nebude mít vliv na lidské zdraví a že hodnocení bezpečnosti provedené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č.) 2015/2283 není nutné. Posouzení bezpečnosti, o které se opírá povolení laktitolu v maximálním množství 20 g/den v doplňcích stravy, není spojeno s konkrétní formou, ve které jsou doplňky stravy poskytovány

Nahrávám...
Nahrávám...