dnes je 17.6.2024

Input:

2024/1026, Nařízení Komise (EU), měnící specifikace nové potravinářské oleoresiny bohaté na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis

6.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2024.1026
2024/1026, Nařízení Komise (EU), měnící specifikace nové potravinářské oleoresiny bohaté na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis

Evropská komise

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1026
ze dne 8. dubna 2024

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a zrušuje nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001, a zejména článek 12 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii mohou být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na unijní seznam nových potravin.

(2) Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283  zavedlo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470  unijní seznam nových potravin.

(3) Seznam Unie uvedený v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 zahrnuje jako povolenou novou potravinu oleoresin bohatý na astaxanthin z řasy Haematococcus pluvialis .

(4) Oleoresin bohatý na astaxanthin z řasy Haematococcus pluvialis byl povolen podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 pro použití v doplňcích stravy, jak je definováno ve směrnici 2002/46/ES ze dne 2. Evropského parlamentu a Rady určené pro širokou populaci.

(5) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1377 změnilo podmínky použití nové potravinářské oleoresiny bohaté na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis . Zejména množství oleoresinu bohatého na astaxanthin z řasy Haematococcus pluvialis v doplňcích stravy v množství až 8,0 mg/den astaxanthinu bylo omezeno na dospělé a dospívající starší 14 let.

(6) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1581 dále pozměnilo podmínky použití nové potravinářské oleoresiny bohaté na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis . Zejména rozšířila používání nové potraviny v doplňcích stravy určených pro děti ve věku od 3 do méně než 10 let na hladiny 23 mg/den oleoresinu (což odpovídá až 2,3 mg/den astaxanthinu), a v doplňcích stravy určených pro dospívající ve věku 10 až méně než 14 let do 57 mg/den oleoresinu (což odpovídá až 5,7 mg/den astaxanthinu).

(7) Dne 20. června 2022 předložila společnost Astareal AB (dále jen "žadatel") Komisi žádost v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 o změnu specifikací nové potraviny bohaté na astaxanthin oleoresin z řasy Haematococcus pluvialis. Žadatel požadoval úpravu úrovní obsahu pro několik parametrů ve specifikacích. Jedná se o úpravu rozmezí pro monoestery astaxanthinu v oleoresinu ze 79,8-91,5 % hm. (celkových) karotenoidů na 66,7-91,5 % hm./hm. (celkových) karotenoidů, modifikaci rozmezí diesterů astaxanthinu od 0,16-19,0 % hm./hm. (celkových) karotenoidů do 0,16 až 32,5 % hm./hm. (celkových) karotenoidů, modifikace rozmezí pro astaxanthin 9-cis stereoizomer z 0,3-17,3 % hm. (celkových) karotenoidů na 0,3-30,0 % hm./hm. (celkových) karotenoidů a úprava rozsahu obsahu bílkovin z 0,3-4 ,4 % až 0,0-4,4 %.

(8) V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 Komise dne 26. září 2022 konzultovala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále

Nahrávám...
Nahrávám...