dnes je 17.6.2024

Input:

2024/1027, Nařízení Komise (EU), měnící specifikace nového potravinového galakto-oligosacharidu

10.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2024.1027
2024/1027, Nařízení Komise (EU), měnící specifikace nového potravinového galakto-oligosacharidu

Evropská komise

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1027
ze dne 8. dubna 2024

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a zrušuje nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001, a zejména článek 12 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii mohou být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na unijní seznam nových potravin.

(2) Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283  zavedlo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470  unijní seznam nových potravin.

(3) Seznam Unie uvedený v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 zahrnuje galakto-oligosacharid jako povolenou novou potravinu.

(4) Podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 bylo povoleno uvedení galakto-oligosacharidu na trh jako nové potraviny pro použití v řadě potravin, včetně počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 .

(5) Dne 28. července 2023 předložila společnost FrieslandCampina Ingredients (dále jen "žadatel") Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o změnu specifikací nového potravinářského galakto-oligosacharidu. Žadatel požadoval odstranění galaktózy ze specifikací nové potraviny, která v současnosti obsahuje galaktózu v množství větším než 0,8 % sušiny.

(6) Žadatel odůvodnil svůj požadavek na navrhovanou změnu specifikací galakto-oligosacharidu zavedením dalších purifikačních kroků při jeho výrobě. Toto dodatečné čištění má za cíl odstranit monosacharidy, jako je galaktóza, aby se vytvořil galakto-oligosacharid s vyšší čistotou.

(7) Komise se domnívá, že požadovaná změna specifikací galakto-oligosacharidu pravděpodobně nebude mít

Nahrávám...
Nahrávám...