dnes je 27.2.2024

Input:

212/2004 Sb., Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění účinném k 27.5.2004

č. 212/2004 Sb., Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění účinném k 27.5.2004
VYHLÁŠKA
ze dne 16. dubna 2004
o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění § 1, § 3 přílohy č. 1, č. 3, č. 4 a č. 5
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3b odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podnikatelů, a vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob Státní zemědělské a potravinářské inspekci.
§ 2
(1)  Rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, je uveden v příloze č. 11) a v příloze č. 2.2)
(2)  Zásoby se ohlašují od množstevního limitu uvedeného v přílohách č. 1 a 2.
§ 3
(1)  Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob cukru, zásob izoglukózy a zásob fruktózy podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 3.
(2)  Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob zpracovaných výrobků přesahující 10 % cukru podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 4.
(3)  Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob neuvedených v odstavcích 1 a 2 podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 5.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.
 
Seznam výrobků a množstevní limity, od jejichž výše se zásoby ohlašují
CN kód 3)
Název zboží
Množstevní limit v tunách
0201 30 00
Vykostěné hovězí maso, čerstvé
20,0
0202 30 90
Hovězí maso ostatní
20,0
0203 11 10
Vepřové maso čerstvé, chlazené
20,0
0203 21 10
Vepřové maso zmrazené
20,0
0206 29 91
Jedlé droby, okruží a bránice
20,0
0207 14 10
Maso a jedlé droby z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené, vykostěné
20,0
0207 14 60
Maso a jedlé droby z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené, nohy a jejich části
20,0
0207 14 70
Maso a jedlé droby z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, dělené maso a droby, zmrazené, ostatní
20,0
0207 27 10
Maso a jedlé droby z krůt a krocanů, dělené maso a droby, zmrazené, vykostěné
20,0
0408 11 80
Žloutky sušené
9,0
0408 91 80
Vejce ostatní sušené
9,0
1602 32 11
Jiné přípravky, konzervy z masa
20,0
0402 10
Mléko a smetana v prášku
20,0
0402 21
Mléko a smetana v prášku slazené
20,0
0405 10
Máslo
20,0
0405 20 10
Mléčné pomazánky s obsahem tuku 39 % hmotn. nebo větším, avšak menším než 60 % hmotn.
20,0
0405 20 30
Mléčné pomazánky s obsahem tuku 60 % hmotn. nebo větším, avšak menším než 75 % hmotn.
20,0
0405 90
Mléčné pomazánky ostatní
20,0
0406
Sýry
20,0
0703 20 00
Česnek
1,25
0711 51 00
Houby rodu Agaricus (žampiony) prozatímně konzervované, nevhodné v tomto stavu k používání
4,0
1001
Pšenice a sourež
1000,0
1002
Žito
1000,0
1003
Ječmen
1000,0
1004
Oves
100,0
1005
Kukuřice
500,0
1006 10
Rýže v plevách
8,0
1006 20
Rýže zbavená plev
30,0
1006 30
Rýže polomletá
19,0
1006 40
Zlomková rýže
12,0
 
1007
Zrna čiroku
100,0
Nahrávám...
Nahrávám...