Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

223/2016 Sb., Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

č. 223/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. června 2016
o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě
(1) V maloobchodě a velkoobchodě1) je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích2)
a) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
b) Velikonoční pondělí,
c) 8. květen - Den vítězství,
d) 28. září - Den české státnosti,
e) 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
f) 25. prosinec - 1. svátek vánoční a
g) 26. prosinec - 2. svátek vánoční.
(2) V maloobchodě a velkoobchodě1) je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.
(3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování
a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
b) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c) lékáren,
d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
e) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
f) maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí3) , nouzový stav4) , stav ohrožení státu4) nebo válečný stav4) .
§ 2
Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
§ 3
Správní delikty
(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, se dopustí
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: