dnes je 17.7.2024

Input:

282/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění účinném k 1.9.2018

č. 282/2016 Sb., Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění účinném k 1.9.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 29. srpna 2016
o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
160/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 2 a přílohu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, a dále stanovuje výjimky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, pokud se nejedná o nabízení k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky. Tato vyhláška se nevztahuje na školní stravování podle jiného právního předpisu1) .
§ 2
Požadavky na potraviny
(1)  Ve školách a školských zařízeních lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny nebo umísťovat reklamu na potraviny, které splňují požadavky stanovené v příloze této vyhlášky a které
a)  neobsahují sladidla2) vyjma žvýkaček bez cukru, nebo kofein, nejde-li o čaj3) a nealkoholické nápoje s čajovým extraktem,
b)  neobsahují trans mastné kyseliny4) pocházející z částečně ztužených tuků,
c)  nejsou energetickým nebo povzbuzujícím nápojem nebo potravinou určenou pro sportovce nebo pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu5) , nebo
d)  nejsou upraveny smažením nebo grilováním.
(2)  Ve školách a školských zařízeních lze dále nabízet k prodeji, prodávat nebo umísťovat reklamu na
a)  nezpracované ovoce a nezpracovanou zeleninu, kterými se rozumí ovoce a zelenina, které neprošly žádnou úpravou, jejímž důsledkem je podstatná změna původního stavu; za takové úpravy se nepovažuje omytí, loupání, okrajování, dělení, krájení, blanšírování, drcení, mělnění nebo balení, nebo
b)  ovocné a zeleninové šťávy a nektary6) .
 
§ 3
Potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, lze nabízet k prodeji nebo prodávat ve školách a školských zařízeních, jedná-li se o prodej
a)  v prostorách, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání nebo se poskytují školské služby7) výhradně žákům po splnění povinné školní docházky a studentům,
b)  v prostorách, které jsou určeny výhradně zletilým osobám a do kterých nemají děti nebo žáci
Nahrávám...
Nahrávám...