dnes je 19.5.2024

Input:

296/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

č. 296/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 28. listopadu 1997,
kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  potravinami určenými k přímé spotřebě potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo studeném stavu, a sušené potraviny, které musí být před spotřebou smíchány s teplou
Nahrávám...
Nahrávám...