dnes je 7.12.2022

Input:

330/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění účinném k 1.7.2003

č. 329/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 11. prosince 1997,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena:
ODDÍL 1
ŠKROB A VÝROBKY ZE ŠKROBU
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) škrobem přírodní prášek získaný izolací ze škrobnatých surovin rostlinného původu,
b) pudingem v prášku výrobek ze škrobu ve formě polotovaru s přídavkem dalších látek, určený pro kulinární úpravu,
c) maltodextrinem práškový výrobek ze škrobu získaný enzymatickou hydrolýzou škrobu,
d) dextrózovým ekvivalentem (DE) obsah redukujících cukrů v sušině v procentech vyjádřený jako glukóza, který určuje stupeň hydrolýzy škrobu.
§ 2
Členění na druhy a skupiny
Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 1.
§ 3
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštní vyhlášce1) . jsou tyto další požadavky na označení:
a) škrob se označí názvem druhu a skupiny,
b) výrobky ze škrobu se označí pouze názvem skupiny,
c) maltodextriny se označí i dextrózovým ekvivalentem.
(2) Mléčným pudingem v prášku se označí výrobek ze škrobu s obsahem nejméně 10 % hmotnostních sušeného mléka.
(3) Čokoládovým pudingem v prášku se označí výrobek ze škrobu s obsahem nejméně 5 % hmotnostních čokolády, přičemž čokoládu je přípustné nahradit kakaovou hmotou, kakaem, odtučněným kakaem s přídavkem nebo bez přídavku kakaového másla, avšak obsah odtučněného kakaového prášku musí odpovídat nejméně 5 % hmotnostním čokolády.
§ 4
Požadavky na jakost
(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 2.
(2) Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3.
ODDÍL 2
LUŠTĚNINY
§ 5
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) luštěninami vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin,
b) předvařenými luštěninami luštěniny technologicky upravené tak, aby se zkrátila doba jejich varu,
c) luštěninami loupanými celá technologicky upravená zrna bez vnější slupky, půlená technologicky upravená zrna bez vnější slupky s oddělenými dělohami,
d) luštěninovou moukou loupané luštěniny mleté na stejnorodý prášek, ze sójové mouky odhořčené,
e) luštěninovými vločkami příčně řezaná a mačkaná zrna luštěnin, ze sóji odhořčená,
f) vlákninovým luštěninovým koncentrátem stejnorodý prášek získaný mletím a proséváním luštěnin a vnějších slupek luštěnin,
g) minerálními nečistotami
Nahrávám...
Nahrávám...