dnes je 29.3.2023

Input:

330/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění účinném k 1.7.2003

č. 330/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění účinném k 1.7.2003
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 11. prosince 1997,
kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
91/2000 Sb.
(k 1.9. 2000)
mění (též přílohy 1, 2, 5, 6, 8)
78/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění § 1 písm. b), § 2, 3, 7, 9, 10a a § 10c, přílohu č. 1 a č. 5, doplňuje slova v příl. 4 a 9, nová přechodná ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) pro čaj, kávu a kávoviny:
ODDÍL 1
ČAJ
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) čajem výrobek rostlinného původu sloužící k přípravě nápoje určeného k přímé spotřebě nebo nápoj připravený z tohoto výrobku,
b) čajem pravým - čaj vyrobený z výhonků, listů, pupenů, nebo jemných částí zdřevnatělých stonků čajovníku Camellia sinennsis (Linaeus) O. Kunze, popřípadě jejich kombinací,
c) zeleným čajem čaj pravý, ve kterém neproběhla fermentace,
d) polofermentovaným čajem (oolongem) čaj pravý, ve kterém proběhla částečná fermentace,
e) černým čajem čaj pravý, ve kterém proběhla plná fermentace,
f) čajovým extraktem výrobek získaný vodní extrakcí čaje sloužící po rozpuštění ve vodě k přípravě nápoje,
g) instantním čajem instantní výrobek, obsahující čajový extrakt a jiné složky, určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě,
h) ovoněným čajem čaj, který absorboval požadované vůně a pachy,
i) ochuceným čajem směs čaje pravého s ochucujícími částmi rostlin uvedenými v příloze č. 2, jejichž obsah nepřesahuje 50 % hmotnosti směsi,
j) aromatizovaným čajem čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci,
k) bylinným čajem čaj z částí bylin nebo jejich směsí uvedených v příloze č. 2 nebo bylin s pravým čajem nebo jejich směsí s ovocem, přičemž obsah bylin musí činit minimálně 50 % hmotnosti,
l) ovocným čajem čaj ze sušeného ovoce a částí sušených rostlin uvedených v příloze č. 2, kde podíl sušeného ovoce je vyšší než 50 % hmotnosti.
§ 2
Členění na druhy a skupiny
Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 1.
§ 3
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise2) se
a) čaj pravý označí názvem skupiny,
b) ochucený čaj, bylinný čaj a ovocný čaj označí názvem druhu,
c) výrobky z čaje označí názvem skupiny,
d) u ovocných čajů, bylinných čajů a výrobků z čaje ovocného nebo bylinného uvede upozornění na obsah kofeinu, pokud jej obsahují,
e) při použití třezalky, pohanky, nebo římského kmínu uvede upozornění „u citlivých osob možnost fotosenzibilizace”,
f) u aromatizovaného čaje v blízkosti názvu uvede označení „aromatizovaný” a u ovoněného čaje označení „ovoněný”.
(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 4.
§ 4
Požadavky na jakost
Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v
Nahrávám...
Nahrávám...