dnes je 19.5.2024

Input:

334/2013 Sb., Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 334/2013 Sb., Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 17. října 2013
k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
610/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 5, § 7, § 11 a přílohy č. 2 a 3; vkládá § 12a až 12d a přílohy č. 6 až 10
Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu:
§ 1
Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky
(1)  Kontrolní páska je vydávána ve třech rozměrech stanovených v milimetrech, a to
a)  90 x 16,
b)  150 x 16, nebo
c)  210 x 16.
(2)  Na kontrolní pásce je uvedeno evidenční označení kontrolní pásky.
(3)  Kontrolní páska je tištěna na ceninovém papíře s průběžným vodoznakem.
(4)  Kontrolní páska je tištěna ofsetem a liniovým měditiskem. Ofsetem jsou vytištěny specifické linkové rastry obsahující irisové přechody, které pokrývají celou plochu kontrolní pásky s výjimkou 2 mm koncových částí. Ofset a liniový měditisk obsahuje mikropísmo.
(5)  Ochranný holografický proužek je rovnoběžný s kratší stranou kontrolní pásky a je částečně přetištěn liniovým měditiskem.
(6)  Vzor kontrolní pásky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky
Evidenční označení kontrolní pásky je tvořeno
a)  evidenčním kódem, který je dvanáctimístnou soustavou písmen a čísel, kdy na
1.  první až čtvrté pozici je uvedeno registrační odběrné číslo osoby povinné značit líh,
2.  páté až osmé pozici je uveden údaj vyjadřující datum objednávky kontrolních pásek,
3.  deváté až dvanácté pozici je uveden údaj shodný s údajem umožňujícím stanovení základu spotřební daně,
b)  individuálním kódem, který je osmimístnou soustavou písmen a čísel tvořících jedinečný neopakovatelný kód, který je přiřazen pouze jedné kontrolní pásce, a
c)  elektronicky čitelnou verzí individuálního kódu umožňující elektronické ověření individuálního kódu kontrolní pásky.
§ 3
Způsob umístění a upevnění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu
(1)  Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu umístěna tak, aby nebylo možné bez jejího porušení spotřebitelské balení lihu otevřít nebo použít jeho obsah. U vratných obalů se před novým plněním odstraní levá i pravá část pásky, která zůstala na hrdle obalu v místě pod uzávěrem.
(2)  Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu upevněna tak, že je nalepena lícovou stranou nahoru přes uzávěr spotřebitelského balení lihu tak, aby střední část pásky byla na horní straně uzávěru, a aby pravá a levá část pásky byly nalepeny podél hrdla spotřebitelského balení lihu.
(3)  Jestliže to tvar spotřebitelského balení lihu umožňuje, je kontrolní páska nalepena ve tvaru písmene U; není-li to s ohledem na tvar spotřebitelského balení lihu možné, je páska nalepena ve tvaru písmene L.
(4)  Lepidlo použité k nalepení kontrolní pásky na spotřebitelské balení lihu musí mít takové vlastnosti, aby nedošlo k odlepení kontrolní pásky bez jejího porušení, a to ani vlivem povětrnostních nebo jiných vnějších vlivů.
(5)  Kontrolní páska musí být nalepena tak, aby evidenční označení kontrolní pásky zůstalo čitelné, a nesmí být přelepena nebo překryta tak, aby evidenční
Nahrávám...
Nahrávám...