Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

363/2015 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017

č. 363/2015 Sb.
[zrušeno č. 389/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015
o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
pro roky 2016 a 2017
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 38b odst. 3 a § 75 odst. 5 veterinárního zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky nákladů spojených s
a) vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,
b) prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017.
§ 2
Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu
(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.
(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.
§ 3
Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017 je stanovena v příloze této vyhlášky.
§ 4
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015, se zrušuje.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
 
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 363/2015 Sb.
VÝŠE PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY PRO ROKY 2016 A 2017 (dále jen „paušální částka”)
Živočišné produkty
 
Vstupující komodita
Parametry zásilky
Paušální částka
Produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původu
do 6 tun včetně
1 800 Kč / zásilka
do 46 tun včetně
1 800 Kč a za každou započatou tunu nad 6 tun 250 Kč
nad 46 tun
20 000 Kč / zásilka
  
Živá zvířata
 
Vstupující komodita
Parametry zásilky
Paušální částka
Živá zvířata
do 40 000 kusů
1 200 Kč / zásilka
živé ryby
nad 40 000 kusů
1 800 Kč / zásilka
Živá zvířata
do 1 000 kusů
1 200 Kč / zásilka
a) plazi
b) obojživelníci
c) bezobratlí
nad 1 000 kusů
1 800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) psi
 
500 Kč / kus
b) kočky
c) fretky
 
Max. 1 800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) drůbež
b) násadová vejce
c) rybí jikry
d) drobná pernatá zvěř
e) králíci
f) drobná srstnatá zvěř
 
1 800 Kč / zásilka
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: