dnes je 18.7.2024

Input:

389/2017 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 389/2017 Sb., Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2017
o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
277/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 2, § 5; vkládá novou přílohu
371/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 5
21/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 1, § 5 a přílohu č. 2
353/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění přílohu č. 2
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši
a)  paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů,
b)  paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,
c)  paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,
d)  částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly.
§ 2
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (dále jen „vývozní paušální částka”) je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.
§ 3
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů
Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, pokud třetí země určení z nákazových důvodů ověření tohoto osvědčení vyžaduje, je 100 Kč.
§ 4
Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu
(1)  Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.
(2)  Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.
§ 5
Výše částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
Výše částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 6
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 363/2015 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů
Nahrávám...
Nahrávám...