dnes je 20.6.2024

Input:

432/2012, Nařízení Komise (EU), kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí, k 17. 5. 2021

17.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2012.432
432/2012, Nařízení Komise (EU), kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí, k 17. 5. 2021

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (EU) č. 432/2012.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012

ze dne 16. května 2012,

kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 136 25.5.2012, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 536/2013 ze dne 11. června 2013,   L 160 4 12.6.2013
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 851/2013 ze dne 3. září 2013,   L 235 3 4.9.2013
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1018/2013 ze dne 23. října 2013,   L 282 43 24.10.2013
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 40/2014 ze dne 17. ledna 2014,   L 14 8 18.1.2014
 M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 274/2014 ze dne 14. března 2014,   L 83 1 20.3.2014
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/7 ze dne 6. ledna 2015,   L 3 3 7.1.2015
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/539 ze dne 31. března 2015,   L 88 7 1.4.2015
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2314 ze dne 7. prosince 2015,   L 328 46 12.12.2015
> PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/854 ze dne 30. května 2016,   L 142 5 31.5.2016
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1413 ze dne 24. srpna 2016,   L 230 8 25.8.2016
> PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/672 ze dne 7. dubna 2017,   L 97 24 8.4.2017
> PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/676 ze dne 10. dubna 2017,   L 98 1 11.4.2017
 M13 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1407 ze dne 1. srpna 2017,   L 201 1 2.8.2017
►M14 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/686 ze dne 23. dubna 2021,   L 143 8 27.4.2021

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012

ze dne 16. května 2012,

kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Schválená zdravotní tvrzení

1. Seznam zdravotních tvrzení, která smějí označovat potraviny, podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 je stanoven v příloze tohoto nařízení.

2. Zdravotní tvrzení uvedená v odstavci 1 smějí označovat potraviny v souladu s podmínkami stanovenými v příloze.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

   
Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin Tvrzení Podmínky používání tvrzení Podmínky používání a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování Číslo EFSA Journal Číslo příslušné položky na souhrnném seznamu předloženém úřadu EFSA k posouzení
Aktivní uhlí Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 1 g aktivního uhlí v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při požití 1 g alespoň 30 minut před jídlem a 1 g krátce po jídle.   2011;9(4):2049 1938
▼M1
ALFA-cyklodextrin Konzumace alfa-cyklodextrinu jakožto součásti jídla obsahujícího škrob přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle Tvrzení smí být použito u potravin, které obsahují alespoň 5 g alfa-cyklodextrinu na 50 g škrobu v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací alfa-cyklodextrinu jakožto součásti jídla.   2012;10(6):2713 2926
▼B
Arabinoxylan vyrobený z endospermu pšenice Konzumace arabinoxylanu jakožto součásti jídla přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 8 g vlákniny bohaté na arabinoxylan (AX) vyrobené z endospermu pšenice (nejméně 60 % hmotnostních AX) na 100 g využitelných sacharidů v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací vlákniny bohaté na arabinoxylan (AX) vyrobené z endospermu pšenice jakožto součásti jídla.   2011;9(6):2205 830
Beta-glukany Beta-glukany přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 1 g beta-glukanů z ovsa, ovesných otrub, ječmene, ječných otrub nebo ze směsí těchto zdrojů v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g beta-glukanů z ovsa, ovesných otrub, ječmene, ječných otrub nebo ze směsí těchto zdrojů denně.   2009; 7(9):1254
2011;9(6):2207
754, 755, 757, 801, 1465, 2934
1236, 1299
Beta-glukany z ovsa a ječmene Konzumace beta-glukanů z ovsa nebo ječmene jakožto součásti jídla přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 4 g beta-glukanů z ovsa nebo ječmene na každých 30 g využitelných sacharidů v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací beta-glukanů z ovsa nebo ječmene jakožto součásti jídla.   2011;9(6):2207 821, 824
Betain Betain přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 500 mg betainu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 1,5 g betainu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že denní přívod překračující 4 g může významně zvýšit hladinu cholesterolu v krvi. 2011;9(4):2052 4325
Bílkoviny Bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem bílkovin podle vymezení v tvrzení ZDROJ BÍLKOVIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1811
2011;9(6):2203
415, 417, 593, 594, 595, 715
1398
Bílkoviny Bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem bílkovin podle vymezení v tvrzení ZDROJ BÍLKOVIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1811
2011;9(6):2203
415, 417, 593, 594, 595, 715
1398
Bílkoviny Bílkoviny přispívají k udržení normálního stavu kostí Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem bílkovin podle vymezení v tvrzení ZDROJ BÍLKOVIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1811
2011;9(6):2203
416
4704
Biotin Biotin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1209 114, 117
Biotin Biotin přispívá k normální činnosti nervové soustavy Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1209 116
Biotin Biotin přispívá k normálnímu metabolismu makroživin Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1209
2010;8(10):1728
113, 114, 117, 4661
Biotin Biotin přispívá k normální psychické činnosti Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1728 120
Biotin Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1209
2010;8(10):1728
118, 121, 2876
Biotin Biotin přispívá k udržení normálního stavu sliznic Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1209 115
Biotin Biotin přispívá k udržení normálního stavu pokožky Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1209
2010;8(10):1728
115, 121
Draslík Draslík přispívá k normální činnosti nervové soustavy Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem draslíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010; 8(2):1469 386
Draslík Draslík přispívá k normální činnosti svalů Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem draslíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010; 8(2):1469 320
Draslík Draslík přispívá k udržení normálního krevního tlaku Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem draslíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010; 8(2):1469 321
Enzym laktáza Enzym laktáza zlepšuje trávení laktózy u osob, které laktózu špatně tráví Tvrzení smí být použito pouze u doplňků stravy s minimální dávkou 4 500 jednotek FCC (Food Chemicals Codex) s pokyny pro cílovou skupinu populace ke konzumaci s každým jídlem obsahujícím laktózu. Cílová skupina populace musí být rovněž informována, že snášenlivost laktózy je různá a že je třeba se poradit ohledně úlohy této látky v jejich stravě. 2009; 7(9):1236
2011;9(6):2203
1697, 1818
1974
▼M7
Flavanoly z kakaa Flavanoly z kakaa pomáhají udržet elasticitu krevních cév, což přispívá k normálnímu krevnímu oběhu (5) (6) Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při denním přívodu 200 mg flavanolů z kakaa.
Toto tvrzení lze používat pouze u nápojů z kakaa (s kakaovým práškem) nebo u hořké čokolády, které zajišťují nejméně denní přívod 200 mg flavanolů z kakaa se stupněm polymerace 1–10 (6).
Toto tvrzení lze používat pouze u tobolek nebo tablet obsahujících kakaový extrakt bohatý na flavanoly, které zajišťují nejméně denní přívod 200 mg flavanolů z kakaa se stupněm polymerace 1–10 (6).
2012;10(7):2809 (6)
2014;12(5):3654 (6)
▼B
Fluorid Fluorid přispívá k zachování mineralizace zubů Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fluoridu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1212
2010;8(10):1797
275, 276, 338, 4238,
Folát Folát přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1213 2882
Folát Folát přispívá k normální syntéze aminokyselin Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1760 195, 2881
Folát Folát přispívá k normální krvetvorbě Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1213 79
Folát Folát přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1213 80
Folát Folát přispívá k normální psychické činnosti Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1760 81, 85, 86, 88
Folát Folát přispívá k normální funkci imunitního systému Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1213 91
Folát Folát přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1760 84
Folát Folát se podílí na procesu dělení buněk Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1213
2010;8(10):1760
193, 195, 2881
Fosfor Fosfor přispívá k normálnímu energetickému metabolismu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1219 329, 373
Fosfor Fosfor přispívá k normální funkci buněčných membrán Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1219 328
Fosfor Fosfor přispívá k udržení normálního stavu kostí Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1219 324, 327
Fosfor Fosfor přispívá k udržení normálního stavu zubů Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1219 324, 327
▼M1
Fruktóza Konzumace potravin obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu Aby bylo možné tvrzení použít, měla by být v potravinách nebo nápojích slazených cukrem glukóza nebo sacharóza nahrazena fruktózou tak, aby snížení obsahu glukózy nebo sacharózy v těchto potravinách nebo nápojích bylo alespoň 30 %.   2011;9(6):2223 558
▼B
Glukomannan
(konjakový mannan)
Glukomannan přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 4 g glukomannanu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 4 g glukomannanu denně. Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.
2009; 7(9):1258
2010;8(10):1798
836, 1560, 3100, 3217
Glukomannan
(konjakový mannan)
Glukomannan v rámci nízkoenergetické diety přispívá ke snížení hmotnosti Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 1 g glukomannanu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g glukomannanu denně ve třech dávkách po 1 g zapitých 1–2 sklenicemi vody, před jídlem a v rámci nízkoenergetické diety. Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.
2010;8(10):1798 854, 1556, 3725,
Guarová guma Guarová guma přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 10 g guarové gumy denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g guarové gumy denně. Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.
2010;8(2):1464 808
Hořčík Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1807 244
Hořčík Hořčík přispívá k elektrolytické rovnováze Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1216 238
Hořčík Hořčík přispívá k normálnímu energetickému metabolismu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1216 240, 247, 248
Hořčík Hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1216 242
Hořčík Hořčík přispívá k normální činnosti svalů Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1216
2010;8(10):1807
241, 380, 3083
Hořčík Hořčík přispívá k normální syntéze bílkovin Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1216 364
Hořčík Hořčík přispívá k normální psychické činnosti Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1807 245, 246
Hořčík Hořčík přispívá k udržení normálního stavu kostí Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1216 239
Hořčík Hořčík přispívá k udržení normálního stavu zubů Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1216 239
Hořčík Hořčík se podílí na procesu dělení buněk Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1216 365
(Hydroxypropyl)methylcelulóza (HPMC) Konzumace (hydroxypropyl)methylcelulózy s jídlem přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 4 g HPMC v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 4 g HPMC jakožto součásti jídla. Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.
2010;8(10):1739 814
(Hydroxypropyl)methylcelulóza (HPMC) (Hydroxypropyl)methylcelulóza přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 5 g HPMC denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 5 g HPMC denně. Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.
2010;8(10):1739 815
Chitosan Chitosan přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 3 g chitosanu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g chitosanu denně.   2011;9(6):2214 4663
Chlorid Chlorid přispívá k normálnímu trávení tím, že vytváří v žaludku kyselinu chlorovodíkovou Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem chloridu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006. Tvrzení nelze použít na chlorid, jehož zdrojem je chlorid sodný. 2010;8(10):1764 326
Cholin Cholin přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 82,5 mg cholinu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci potraviny.   2011;9(4):2056 3090
Cholin Cholin přispívá k normálnímu metabolismu lipidů Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 82,5 mg cholinu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci potraviny.   2011;9(4):2056 3186
Cholin Cholin přispívá k udržení normální činnosti jater Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 82,5 mg cholinu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci potraviny.   2011;9(4):2056
2011;9(6):2203
1501
712, 1633
Chrom Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem trojmocného chromu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1732 260, 401, 4665, 4666, 4667
Chrom Chrom přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem trojmocného chromu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1732
2011;9(6):2203
262, 4667
4698
Iontové nápoje Iontové nápoje přispívají k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu Aby bylo možné tvrzení použít, musí iontové nápoje obsahovat 80–350 kcal/l ze sacharidů a nejméně 75 % energie musí být získáno ze sacharidů s vysokou glykemickou odezvou, jako je glukóza, polymery glukózy a sacharóza. Kromě toho tyto nápoje musí obsahovat mezi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150  mg/l) sodíku a mít osmolalitu mezi 200–330 mosm/kg vody.   2011;9(6):2211 466, 469
Iontové nápoje Iontové nápoje zvyšují vstřebávání vody během fyzického výkonu Aby bylo možné tvrzení použít, musí iontové nápoje obsahovat 80–350 kcal/l ze sacharidů a nejméně 75 % energie musí být získáno ze sacharidů s vysokou glykemickou odezvou, jako je glukóza, polymery glukózy a sacharóza. Kromě toho musí tyto nápoje obsahovat mezi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150  mg/l) sodíku a mít osmolalitu mezi 200–330 mosm/kg vody.   2011;9(6):2211 314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309
Jod Jod přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1800 273
Jod Jod přispívá k normálnímu energetickému metabolismu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1214
2010;8(10):1800
274, 402
Jod Jod přispívá k normální činnosti nervové soustavy Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1800 273
Jod Jod přispívá k udržení normálního stavu pokožky Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1214 370
Jod Jod přispívá k normální tvorbě hormonů štítné žlázy a k normální činnosti štítné žlázy Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1214
2010;8(10):1800
274, 1237
Kreatin Kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost při po sobě jdoucích krátkodobých intervalech vysoce intenzivního fyzického výkonu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 3 g kreatinu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g kreatinu denně. Tvrzení smí být použito pouze u potravin určených pro dospělé, kteří podávají vysoce intenzivní fyzický výkon. 2011;9(7):2303 739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924
▼M11
Kreatin Každodenní konzumace kreatinu může zvýšit účinek silového tréninku na sílu svalů u dospělých osob ve věku nad 55 let. Spotřebitel musí být informován, že:
— toto tvrzení se zaměřuje na dospělé osoby ve věku nad 55 let, které pravidelně provádějí silový trénink,
— příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g kreatinu denně ve spojení se silovým tréninkem, který umožňuje postupné zvyšování zátěže a který by se měl provádět alespoň třikrát týdně po dobu několika týdnů s intenzitou nejméně 65 %–75 % maximální zátěže na jedno opakování (*10).
Toto tvrzení se může použít pouze u potravin určených pro dospělé osoby ve věku nad 55 let, které pravidelně provádějí silový trénink. 2016;14(2):4400
▼B
Kyselina dokosahexaenová
(DHA)
DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku Tvrzení smí být použito pouze u potravin obsahujících nejméně 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně.   2010;8(10):1734
2011;9(4):2078
565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294
Kyselina dokosahexaenová
(DHA)
DHA přispívá k udržení normálního stavu zraku Tvrzení smí být použito pouze u potravin obsahujících nejméně 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně.   2010;8(10):1734
2011;9(4):2078
627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294
▼M1
Kyselina dokosahexaenová
(DHA)
DHA přispívá k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 2 g DHA denně a které obsahují DHA v kombinaci s kyselinou eikosapentaenovou (EPA). Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 2 g DHA denně. Jestliže je tvrzení použito u doplňků stravy nebo obohacených potravin, musí být spotřebitel informován, že nesmí překročit doplňkový přívod 5 g denně kombinace EPA a DHA. Tvrzení nesmí být používáno u potravin určených pro děti. 2010;8(10):1734 533, 691, 3150
Kyselina dokosahexaenová a kyselina eikosapentaenová
(DHA/EPA)
DHA a EPA přispívají k udržení normálního krevního tlaku Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 3 g EPA a DHA denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g EPA a DHA denně. Jestliže je tvrzení použito u doplňků stravy nebo obohacených potravin, musí být spotřebitel informován, že nesmí překročit doplňkový přívod 5 g denně kombinace EPA a DHA. Tvrzení nesmí být používáno u potravin určených pro děti. 2009; 7(9):1263
2010;8(10):1796
502, 506, 516, 703, 1317, 1324
Kyselina dokosahexaenová a kyselina eikosapentaenová
(DHA/EPA)
DHA a EPA přispívají k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 2 g EPA a DHA denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 2 g EPA a DHA denně. Jestliže je tvrzení použito u doplňků stravy nebo obohacených potravin, musí být spotřebitel informován, že nesmí překročit doplňkový přívod 5 g denně kombinace EPA a DHA. Tvrzení nesmí být používáno u potravin určených pro děti. 2009; 7(9):1263
2010;8(10):1796
506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325
▼B
Kyselina eikosapentaenová a kyselina dokosahexaenová
(EPA/DHA)
EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem EPA a DHA podle vymezení v tvrzení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg EPA a DHA denně.   2010;8(10):1796
2011;9(4):2078
504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360
Kyselina linolová Kyselina linolová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují nejméně 1,5 g kyseliny linolové (LA) na 100 g a 100 kcal.
Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g LA denně.
  2009; 7(9):1276
2011;9(6):2235
489, 2899
Kyselina olejová Nahrazení nasycených tuků nenasycenými tuky ve stravě přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Kyselina olejová je nenasycený tuk. Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM NENASYCENÝCH TUKŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2011;9(4):2043 673, 728, 729, 1302, 4334
Kyselina pantothenová Kyselina pantothenová přispívá k normálnímu energetickému metabolismu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1218 56, 59, 60, 64, 171, 172, 208
Kyselina pantothenová Kyselina pantothenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů, vitaminu D a některých neurotransmiterů Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1218 181
Kyselina pantothenová Kyselina pantothenová přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1758 63
Kyselina pantothenová Kyselina pantothenová přispívá k normální mentální činnosti Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1218
2010;8(10):1758
57, 58
Kyselina α-linolenová
(ALA)
ALA přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem ALA podle vymezení v tvrzení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.
Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 2 g ALA denně.
  2009; 7(9):1252
2011;9(6):2203
493, 568
▼M12
Laktitol Laktitol přispívá k normální funkci střev zvýšením četnosti stolice Tvrzení smí být použito pouze u doplňků stravy, které obsahují 10 g laktitolu v jediné denní kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 10 g laktitolu v jedné denní dávce. Tvrzení se nesmí používat u potravin určených pro děti. 2015;13(10):4252
▼B
Laktulóza Laktulóza přispívá k urychlení střevního tranzitu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 10 g laktulózy v jedné kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g laktulózy denně v jedné porci.   2010;8(10):1806 807
Mangan Mangan přispívá k normálnímu energetickému metabolismu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1217
2010;8(10):1808
311, 405
Mangan Mangan přispívá k udržení normálního stavu kostí Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1217 310
Mangan Mangan přispívá k normální tvorbě pojivových tkání Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1808 404
Mangan Mangan přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1217 309
Maso nebo ryby Při konzumaci s jinými potravinami obsahujícími železo maso nebo ryby přispívají k lepšímu vstřebávání železa Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 50 g masa nebo ryb v jedné kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 50 g masa nebo ryb současně s potravinami obsahujícími nehemové železo.   2011;9(4):2040 1223
Měď Měď přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1211 265, 271, 1722
Měď Měď přispívá k normálnímu energetickému metabolismu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1211
2011;9(4):2079
266, 1729
Měď Měď přispívá k normální činnosti nervové soustavy Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1211
2011;9(4):2079
267, 1723
Měď Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1211 268, 1724
Měď Měď přispívá k normálnímu přenosu železa v těle Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1211 269, 270, 1727
Měď Měď přispívá k normální pigmentaci pokožky Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1211 268, 1724
Měď Měď přispívá k normální funkci imunitního systému Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1211
2011;9(4):2079
264, 1725
Měď Měď přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1211 263, 1726
Melatonin Melatonin přispívá ke zmírnění subjektivního pocitu únavy v důsledku časového posunu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 0,5 mg melatoninu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu nejméně 0,5 mg, které je třeba požít krátce před spaním v první den cesty a po několik dalších dní po příjezdu do cílového místa.   2010; 8(2):1467 1953
Melatonin Melatonin přispívá ke zkrácení doby nutné pro usnutí Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 1 mg melatoninu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při konzumaci 1 mg melatoninu před spaním.   2011;9(6):2241 1698, 1780, 4080
Molybden Molybden přispívá k normálnímu metabolismu sirných aminokyselin Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem molybdenu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1745 313
Monascus purpureus
(červená fermentovaná rýže)
Monakolin K z červené fermentované rýže přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 10 mg monakolinu K z červené fermentované rýže denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 mg monakolinu K z přípravků z červené fermentované rýže denně.   2011;9(7):2304 1648, 1700
Mononenasycené a/nebo polynenasycené mastné kyseliny Nahrazení nasycených tuků nenasycenými tuky ve stravě přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi [MUFA a PUFA jsou nenasycené tuky] Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM NENASYCENÝCH TUKŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2011;9(4):2069
2011;9(6):2203
621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065
674, 4335
▼M10
Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti Nahrazení jednoho z hlavních denních jídel při nízkoenergetické dietě náhradou jídla přispívá k udržení hmotnosti po jejím snížení Aby bylo možné tvrzení použít, musí potravina splňovat tyto požadavky:
1.  Energetická hodnota
Energetická hodnota musí být nejméně 200 kcal (840 kJ) a nesmí překročit 250 kcal (1 046 kJ) v jednom jídle. 
(8)
2.  Obsah a složení tuků
Energie získaná z tuků nesmí překročit 30 % celkové využitelné energetické hodnoty výrobku.Obsah kyseliny linolové (ve formě glyceridů) musí být nejméně 1 g.
3.  Obsah a složení bílkovin
Bílkoviny obsažené v těchto potravinách musí představovat nejméně 25 % a nejvýše 50 % celkové energetické hodnoty výrobku.Chemický index bílkovin se musí rovnat indexu stanovenému Světovou zdravotnickou organizací v "Požadavcích na energii a na bílkoviny". Zpráva ze společné schůze FAO/WHO/UNU. Ženeva: Světová zdravotnická organizace, 1985. (WHO Technical Report Series, 724):


Požadavky na aminokyseliny (g/100 g bílkovin)
Cystin + methionin 1,7
Histidin 1,6
Isoleucin 1,3
Leucin 1,9
Lysin 1,6
Fenylalanin + tyrosin 1,9
Threonin 0,9
Tryptofan 0,5
Valin 1,3
"Chemickým indexem" se rozumí nejnižší poměr mezi množstvím každé esenciální aminokyseliny ve zkoušené bílkovině a množstvím každé odpovídající aminokyseliny v bílkovině referenční.Pokud je chemický index nižší než 100 % indexu referenční bílkoviny, musí být odpovídajícím způsobem zvýšeno minimální množství bílkoviny. V každém případě se musí chemický index bílkoviny rovnat nejméně 80 % indexu referenční bílkoviny.Ve všech případech je přídavek aminokyselin povolen výhradně pro zlepšení výživové hodnoty bílkovin a pouze v množství nezbytném k tomuto účelu.
4.  Vitaminy a minerální látky
Tyto potraviny musí poskytovat v jednom jídle nejméně 30 % z referenčních výživových hodnot vitaminů a minerálních látek stanovených v příloze XIII nařízení (EU) č. 1169/2011. Tento požadavek se nevztahuje na fluor, chrom, chlor a molybden. Množství sodíku poskytovaného těmito potravinami v jednom jídle musí být nejméně 172,5 mg. Množství draslíku poskytovaného těmito potravinami v jednom jídle musí být nejméně 500 mg. 
(9)
Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován o významu dodržování přiměřeného denního příjmu tekutin a o skutečnosti, že tyto výrobky splňují očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické diety a že nezbytnou součástí takové diety mají být i jiné potraviny.
Pro dosažení uváděného účinku je třeba denně jedno hlavní jídlo nahradit jednou náhradou jídla.
2010; 8(2):1466
2015; 13(11):4287
1418
Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti Nahrazení dvou z hlavních denních jídel při nízkoenergetické dietě náhradou jídla přispívá ke snížení hmotnosti Aby bylo možné tvrzení použít, musí potravina splňovat tyto požadavky:
1.  Energetická hodnota
Energetická hodnota musí být nejméně 200 kcal (840 kJ) a nesmí překročit 250 kcal (1 046 kJ) v jednom jídle. 
(8)
2.  Obsah a složení tuků
Energie získaná z tuků nesmí překročit 30 % celkové využitelné energetické hodnoty výrobku.Obsah kyseliny linolové (ve formě glyceridů) musí být nejméně 1 g.
3.  Obsah a složení bílkovin
Bílkoviny obsažené v těchto potravinách musí představovat nejméně 25 % a nejvýše 50 % celkové energetické hodnoty výrobku.Chemický index bílkovin se musí rovnat indexu stanovenému Světovou zdravotnickou organizací v "Požadavcích na energii a na bílkoviny". Zpráva ze společné schůze FAO/WHO/UNU. Ženeva: Světová zdravotnická organizace, 1985. (WHO Technical Report Series, 724):


Požadavky na aminokyseliny g/100 g bílkovin
Cystin + methionin 1,7
Histidin 1,6
Isoleucin 1,3
Leucin 1,9
Lysin 1,6
Fenylalanin + tyrosin 1,9
Threonin 0,9
Tryptofan 0,5
Valin 1,3
"Chemickým indexem" se rozumí nejnižší poměr mezi množstvím každé esenciální aminokyseliny ve zkoušené bílkovině a množstvím každé odpovídající aminokyseliny v bílkovině referenční.Pokud je chemický index nižší než 100 % indexu referenční bílkoviny, musí být odpovídajícím způsobem zvýšeno minimální množství bílkoviny. V každém případě se musí chemický index bílkoviny rovnat nejméně 80 % indexu referenční bílkoviny.Ve všech případech je přídavek aminokyselin povolen výhradně pro zlepšení výživové hodnoty bílkovin a pouze v množství nezbytném k tomuto účelu.
4.  Vitaminy a minerální látky
Tyto potraviny musí poskytovat v jednom jídle nejméně 30 % z referenčních výživových hodnot vitaminů a minerálních látek stanovených v příloze XIII nařízení (EU) č. 1169/2011. Tento požadavek se nevztahuje na fluor, chrom, chlor a molybden. Množství sodíku poskytovaného těmito potravinami v jednom jídle musí být nejméně 172,5 mg. Množství draslíku poskytovaného těmito potravinami v jednom jídle musí být nejméně 500 mg. 
(9)
Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován o významu dodržování přiměřeného denního příjmu tekutin a o skutečnosti, že tyto výrobky splňují očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické diety a že nezbytnou součástí takové diety mají být i jiné potraviny.
Pro dosažení uváděného účinku je třeba denně dvě z hlavních denních jídel nahradit náhradami jídla.
2010; 8(2):1466
2015; 13(11):4287
1417
▼B
Náhražky cukru, tj. intenzivní sladidla;
xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erythritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a isomaltulóza
Konzumace potravin/nápojů obsahujících <název náhražky cukru> místo cukru (1) vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po jejich konzumaci v porovnání s potravinami/nápoji obsahujícími cukr Aby bylo možné tvrzení použít, je třeba nahradit v potravinách nebo nápojích cukry náhražkami cukrů, tj. intenzivními sladidly, xylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, isomaltem, erythritolem, sukralózou nebo polydextrózou, nebo jejich kombinací tak, aby potraviny nebo nápoje obsahovaly snížené množství cukrů alespoň o množství podle vymezení v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.
V případě D-tagatózy a isomaltulózy je třeba nahradit ekvivalentní množství jiných cukrů v poměru uvedeném v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.
  2011;9(4):2076
2011;9(6):2229
617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920
4298
Náhražky cukru, tj. intenzivní sladidla;
xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erythritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a isomaltulóza
Konzumace potravin/nápojů obsahujících <název náhražky cukru> místo cukru (2) přispívá k zachování mineralizace zubů Aby bylo možné tvrzení použít, je třeba nahradit v potravinách nebo nápojích (které snižují pH plaku pod 5,7) cukry náhražkami cukrů, tj. intenzivními sladidly, xylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, isomaltem, erythritolem, D-tagatózou, isomaltulózou, sukralózou nebo polydextrózou, nebo jejich kombinací v takovém množství, že během konzumace takových potravin nebo nápojů a až 30 minut po konzumaci neklesne pH plaku pod 5,7.   2011;9(4):2076
2011;9(6):2229
463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300
1134, 1167, 1283
▼M9
Nefermentovatelné sacharidy Požívání potravin/nápojů obsahujících <název všech použitých nefermentovatelných sacharidů> místo fermentovatelných sacharidů přispívá k udržení mineralizace zubů. Aby bylo možné tvrzení použít, měly by být v potravinách či nápojích fermentovatelné sacharidy (1**) nahrazeny nefermentovatelnými sacharidy (2**) v takovém množství, aby během konzumace takových potravin či nápojů a až do 30 minut po ní nedošlo ke snížení pH plaku pod 5,7.
(1**)  Fermentovatelné sacharidy jsou definovány jako sacharidy nebo směsi sacharidů, jež při požití v potravinách či nápojích snižují bakteriální fermentací během konzumace a až do 30 minut po konzumaci pH plaku pod 5,7, jak je zjištěno in vivo nebo in situ telemetrickou zkouškou pH plaku.
(2***)  Nefermentovatelné sacharidy jsou definovány jako sacharidy nebo směsi sacharidů, jež při požití v potravinách či nápojích nesnižují bakteriální fermentací během konzumace a až do 30 minut po konzumaci pH plaku pod konzervativní hodnotu 5,7, jak je zjištěno in vivo nebo in situ telemetrickou zkouškou pH plaku.
  2013;11(7):3329  
Nestravitelné sacharidy Konzumace potravin/nápojů obsahujících <název všech použitých nestravitelných sacharidů> místo cukru vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po jejich konzumaci v porovnání s potravinami/nápoji obsahujícími cukr. Aby bylo možné tvrzení použít, měly by být v potravinách či nápojích cukry nahrazeny nestravitelnými sacharidy, což jsou sacharidy, jež nejsou ani tráveny, ani vstřebávány tenkým střevem, tak, aby potraviny nebo nápoje obsahovaly snížené množství cukrů alespoň o množství podle vymezení v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2014;12(1):3513
2014;12(10):3838
2014;12(10):3839
 
▼B
Niacin Niacin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1224
2010;8(10):1757
43, 49, 54, 51
Niacin Niacin přispívá k normální činnosti nervové soustavy Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1224 44, 53
Niacin Niacin přispívá k normální psychické činnosti Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1757 55
Niacin Niacin přispívá k udržení normálního stavu sliznic Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1224 45, 52, 4700
Niacin Niacin přispívá k udržení normálního stavu pokožky Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2009; 7(9):1224
2010;8(10):1757
45, 48, 50, 52, 4700
Niacin Niacin přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.   2010;8(10):1757 47
Pektiny Pektiny přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 6 g pektinů denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 6 g pektinů denně. Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.
2010;8(10):1747 818, 4236
Nahrávám...
Nahrávám...