Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

432/2012, Nařízení Komise (EU), kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí, k 1. 5. 2017

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2012.432 432/2012, Nařízení Komise (EU), kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí, k 1. 5. 2017

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (EU) č. 432/2012.►B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 136 25.5.2012, s. 1)

Ve znění:

      Úřední věstník  
  Č.  Strana  Datum  
>M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 536/2013 ze dne 11. června 2013,   L 160  4  12.6.2013  
>M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 851/2013 ze dne 3. září 2013,   L 235  3  4.9.2013  
>M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1018/2013 ze dne 23. října 2013,   L 282  43  24.10.2013  
>M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 40/2014 ze dne 17. ledna 2014,   L 14  8  18.1.2014  
 M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 274/2014 ze dne 14. března 2014,   L 83  1  20.3.2014  
>M6 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/7 ze dne 6. ledna 2015,   L 3  3  7.1.2015  
>M7 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/539 ze dne 31. března 2015,   L 88  7  1.4.2015  
>M8 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2314 ze dne 7. prosince 2015,   L 328  46  12.12.2015  
>M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/854 ze dne 30. května 2016,   L 142  5  31.5.2016  
>M10 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1413 ze dne 24. srpna 2016,   L 230  8  25.8.2016  
>M11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/672 ze dne 7. dubna 2017,   L 97  24  8.4.2017  
>M12 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/676 ze dne 10. dubna 2017,   L 98  1  11.4.2017  

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Schválená zdravotní tvrzení

1. Seznam zdravotních tvrzení, která smějí označovat potraviny, podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 je stanoven v příloze tohoto nařízení.

2. Zdravotní tvrzení uvedená v odstavci 1 smějí označovat potraviny v souladu s podmínkami stanovenými v příloze.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin Tvrzení Podmínky používání tvrzení Podmínky používání a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování Číslo EFSA Journal  Číslo příslušné položky na souhrnném seznamu předloženém úřadu EFSA k posouzení  
Aktivní uhlí  Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 1 g aktivního uhlí v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při požití 1 g alespoň 30 minut před jídlem a 1 g krátce po jídle.     2011;9(4):2049  1938  
▼M1  
ALFA-cyklodextrin  Konzumace alfa-cyklodextrinu jakožto součásti jídla obsahujícího škrob přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle  Tvrzení smí být použito u potravin, které obsahují alespoň 5 g alfa-cyklodextrinu na 50 g škrobu v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací alfa-cyklodextrinu jakožto součásti jídla.     2012;10(6):2713  2926  
▼B       
Arabinoxylan vyrobený z endospermu pšenice  Konzumace arabinoxylanu jakožto součásti jídla přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 8 g vlákniny bohaté na arabinoxylan (AX) vyrobené z endospermu pšenice (nejméně 60 % hmotnostních AX) na 100 g využitelných sacharidů v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací vlákniny bohaté na arabinoxylan (AX) vyrobené z endospermu pšenice jakožto součásti jídla.     2011;9(6):2205  830  
Beta-glukany  Beta-glukany přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 1 g beta-glukanů z ovsa, ovesných otrub, ječmene, ječných otrub nebo ze směsí těchto zdrojů v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g beta-glukanů z ovsa, ovesných otrub, ječmene, ječných otrub nebo ze směsí těchto zdrojů denně.     2009; 7(9):1254
2011;9(6):2207  
754, 755, 757, 801, 1465, 2934
1236, 1299  
Beta-glukany z ovsa a ječmene  Konzumace beta-glukanů z ovsa nebo ječmene jakožto součásti jídla přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 4 g beta-glukanů z ovsa nebo ječmene na každých 30 g využitelných sacharidů v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací beta-glukanů z ovsa nebo ječmene jakožto součásti jídla.     2011;9(6):2207  821, 824  
Betain  Betain přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 500 mg betainu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 1,5 g betainu denně.  Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že denní přívod překračující 4 g může významně zvýšit hladinu cholesterolu v krvi.  2011;9(4):2052  4325  
Bílkoviny  Bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem bílkovin podle vymezení v tvrzení ZDROJ BÍLKOVIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1811
2011;9(6):2203  
415, 417, 593, 594, 595, 715
1398  
Bílkoviny  Bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem bílkovin podle vymezení v tvrzení ZDROJ BÍLKOVIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1811
2011;9(6):2203  
415, 417, 593, 594, 595, 715
1398  
Bílkoviny  Bílkoviny přispívají k udržení normálního stavu kostí  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem bílkovin podle vymezení v tvrzení ZDROJ BÍLKOVIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1811
2011;9(6):2203  
416
4704  
Biotin  Biotin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1209  114, 117  
Biotin  Biotin přispívá k normální činnosti nervové soustavy  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1209  116  
Biotin  Biotin přispívá k normálnímu metabolismu makroživin  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1209
2010;8(10):1728  
113, 114, 117, 4661  
Biotin  Biotin přispívá k normální psychické činnosti  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1728  120  
Biotin  Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1209
2010;8(10):1728  
118, 121, 2876  
Biotin  Biotin přispívá k udržení normálního stavu sliznic  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1209  115  
Biotin  Biotin přispívá k udržení normálního stavu pokožky  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1209
2010;8(10):1728  
115, 121  
Draslík  Draslík přispívá k normální činnosti nervové soustavy  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem draslíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010; 8(2):1469  386  
Draslík  Draslík přispívá k normální činnosti svalů  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem draslíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010; 8(2):1469  320  
Draslík  Draslík přispívá k udržení normálního krevního tlaku  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem draslíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010; 8(2):1469  321  
Enzym laktáza  Enzym laktáza zlepšuje trávení laktózy u osob, které laktózu špatně tráví  Tvrzení smí být použito pouze u doplňků stravy s minimální dávkou 4 500 jednotek FCC (Food Chemicals Codex) s pokyny pro cílovou skupinu populace ke konzumaci s každým jídlem obsahujícím laktózu.  Cílová skupina populace musí být rovněž informována, že snášenlivost laktózy je různá a že je třeba se poradit ohledně úlohy této látky v jejich stravě.  2009; 7(9):1236
2011;9(6):2203  
1697, 1818
1974  
▼M7  
Flavanoly z kakaa  Flavanoly z kakaa pomáhají udržet elasticitu krevních cév, což přispívá k normálnímu krevnímu oběhu (5) (6)  Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při denním přívodu 200 mg flavanolů z kakaa.
Toto tvrzení lze používat pouze u nápojů z kakaa (s kakaovým práškem) nebo u hořké čokolády, které zajišťují nejméně denní přívod 200 mg flavanolů z kakaa se stupněm polymerace 1–10 (6).
Toto tvrzení lze používat pouze u tobolek nebo tablet obsahujících kakaový extrakt bohatý na flavanoly, které zajišťují nejméně denní přívod 200 mg flavanolů z kakaa se stupněm polymerace 1–10 (6).  
—  2012;10(7):2809 (6)
2014;12(5):3654 (6)  
—  
▼B       
Fluorid  Fluorid přispívá k zachování mineralizace zubů  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fluoridu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1212
2010;8(10):1797  
275, 276, 338, 4238,  
Folát  Folát přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1213  2882  
Folát  Folát přispívá k normální syntéze aminokyselin  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1760  195, 2881  
Folát  Folát přispívá k normální krvetvorbě  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1213  79  
Folát  Folát přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1213  80  
Folát  Folát přispívá k normální psychické činnosti  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1760  81, 85, 86, 88  
Folát  Folát přispívá k normální funkci imunitního systému  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1213  91  
Folát  Folát přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1760  84  
Folát  Folát se podílí na procesu dělení buněk  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1213
2010;8(10):1760  
193, 195, 2881  
Fosfor  Fosfor přispívá k normálnímu energetickému metabolismu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1219  329, 373  
Fosfor  Fosfor přispívá k normální funkci buněčných membrán  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1219  328  
Fosfor  Fosfor přispívá k udržení normálního stavu kostí  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1219  324, 327  
Fosfor  Fosfor přispívá k udržení normálního stavu zubů  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1219  324, 327  
▼M1  
Fruktóza  Konzumace potravin obsahujících fruktózu vede k menšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi ve srovnání s potravinami obsahujícími sacharózu nebo glukózu  Aby bylo možné tvrzení použít, měla by být v potravinách nebo nápojích slazených cukrem glukóza nebo sacharóza nahrazena fruktózou tak, aby snížení obsahu glukózy nebo sacharózy v těchto potravinách nebo nápojích bylo alespoň 30 %.     2011;9(6):2223  558  
▼B       
Glukomannan
(konjakový mannan)  
Glukomannan přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 4 g glukomannanu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 4 g glukomannanu denně.  Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.  
2009; 7(9):1258
2010;8(10):1798  
836, 1560, 3100, 3217  
Glukomannan
(konjakový mannan)  
Glukomannan v rámci nízkoenergetické diety přispívá ke snížení hmotnosti  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 1 g glukomannanu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g glukomannanu denně ve třech dávkách po 1 g zapitých 1–2 sklenicemi vody, před jídlem a v rámci nízkoenergetické diety.  Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.  
2010;8(10):1798  854, 1556, 3725,  
Guarová guma  Guarová guma přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 10 g guarové gumy denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g guarové gumy denně.  Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.  
2010;8(2):1464  808  
Hořčík  Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1807  244  
Hořčík  Hořčík přispívá k elektrolytické rovnováze  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1216  238  
Hořčík  Hořčík přispívá k normálnímu energetickému metabolismu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1216  240, 247, 248  
Hořčík  Hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1216  242  
Hořčík  Hořčík přispívá k normální činnosti svalů  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1216
2010;8(10):1807  
241, 380, 3083  
Hořčík  Hořčík přispívá k normální syntéze bílkovin  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1216  364  
Hořčík  Hořčík přispívá k normální psychické činnosti  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1807  245, 246  
Hořčík  Hořčík přispívá k udržení normálního stavu kostí  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1216  239  
Hořčík  Hořčík přispívá k udržení normálního stavu zubů  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1216  239  
Hořčík  Hořčík se podílí na procesu dělení buněk  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1216  365  
(Hydroxypropyl)methylcelulóza (HPMC)  Konzumace (hydroxypropyl)methylcelulózy s jídlem přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 4 g HPMC v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 4 g HPMC jakožto součásti jídla.  Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.  
2010;8(10):1739  814  
(Hydroxypropyl)methylcelulóza (HPMC)  (Hydroxypropyl)methylcelulóza přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 5 g HPMC denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 5 g HPMC denně.  Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.  
2010;8(10):1739  815  
Chitosan  Chitosan přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 3 g chitosanu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g chitosanu denně.     2011;9(6):2214  4663  
Chlorid  Chlorid přispívá k normálnímu trávení tím, že vytváří v žaludku kyselinu chlorovodíkovou  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem chloridu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.  Tvrzení nelze použít na chlorid, jehož zdrojem je chlorid sodný.  2010;8(10):1764  326  
Cholin  Cholin přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 82,5 mg cholinu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci potraviny.     2011;9(4):2056  3090  
Cholin  Cholin přispívá k normálnímu metabolismu lipidů  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 82,5 mg cholinu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci potraviny.     2011;9(4):2056  3186  
Cholin  Cholin přispívá k udržení normální činnosti jater  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 82,5 mg cholinu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci potraviny.     2011;9(4):2056
2011;9(6):2203  
1501
712, 1633  
Chrom  Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem trojmocného chromu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1732  260, 401, 4665, 4666, 4667  
Chrom  Chrom přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem trojmocného chromu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1732
2011;9(6):2203  
262, 4667
4698  
Iontové nápoje  Iontové nápoje přispívají k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu  Aby bylo možné tvrzení použít, musí iontové nápoje obsahovat 80–350 kcal/l ze sacharidů a nejméně 75 % energie musí být získáno ze sacharidů s vysokou glykemickou odezvou, jako je glukóza, polymery glukózy a sacharóza. Kromě toho tyto nápoje musí obsahovat mezi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150  mg/l) sodíku a mít osmolalitu mezi 200–330 mosm/kg vody.     2011;9(6):2211  466, 469  
Iontové nápoje  Iontové nápoje zvyšují vstřebávání vody během fyzického výkonu  Aby bylo možné tvrzení použít, musí iontové nápoje obsahovat 80–350 kcal/l ze sacharidů a nejméně 75 % energie musí být získáno ze sacharidů s vysokou glykemickou odezvou, jako je glukóza, polymery glukózy a sacharóza. Kromě toho musí tyto nápoje obsahovat mezi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150  mg/l) sodíku a mít osmolalitu mezi 200–330 mosm/kg vody.     2011;9(6):2211  314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309  
Jod  Jod přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1800  273  
Jod  Jod přispívá k normálnímu energetickému metabolismu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1214
2010;8(10):1800  
274, 402  
Jod  Jod přispívá k normální činnosti nervové soustavy  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1800  273  
Jod  Jod přispívá k udržení normálního stavu pokožky  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1214  370  
Jod  Jod přispívá k normální tvorbě hormonů štítné žlázy a k normální činnosti štítné žlázy  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1214
2010;8(10):1800  
274, 1237  
Kreatin  Kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost při po sobě jdoucích krátkodobých intervalech vysoce intenzivního fyzického výkonu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 3 g kreatinu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g kreatinu denně.  Tvrzení smí být použito pouze u potravin určených pro dospělé, kteří podávají vysoce intenzivní fyzický výkon.  2011;9(7):2303  739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924  
▼M11  
Kreatin  Každodenní konzumace kreatinu může zvýšit účinek silového tréninku na sílu svalů u dospělých osob ve věku nad 55 let.  Spotřebitel musí být informován, že:
— toto tvrzení se zaměřuje na dospělé osoby ve věku nad 55 let, které pravidelně provádějí silový trénink,
— příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g kreatinu denně ve spojení se silovým tréninkem, který umožňuje postupné zvyšování zátěže a který by se měl provádět alespoň třikrát týdně po dobu několika týdnů s intenzitou nejméně 65 %–75 % maximální zátěže na jedno opakování (*10).  
Toto tvrzení se může použít pouze u potravin určených pro dospělé osoby ve věku nad 55 let, které pravidelně provádějí silový trénink.  2016;14(2):4400   
▼B  
Kyselina dokosahexaenová
(DHA)  
DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku  Tvrzení smí být použito pouze u potravin obsahujících nejméně 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně.     2010;8(10):1734
2011;9(4):2078  
565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294  
Kyselina dokosahexaenová
(DHA)  
DHA přispívá k udržení normálního stavu zraku  Tvrzení smí být použito pouze u potravin obsahujících nejméně 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně.     2010;8(10):1734
2011;9(4):2078  
627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294  
▼M1  
Kyselina dokosahexaenová
(DHA)  
DHA přispívá k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 2 g DHA denně a které obsahují DHA v kombinaci s kyselinou eikosapentaenovou (EPA). Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 2 g DHA denně. Jestliže je tvrzení použito u doplňků stravy nebo obohacených potravin, musí být spotřebitel informován, že nesmí překročit doplňkový přívod 5 g denně kombinace EPA a DHA.  Tvrzení nesmí být používáno u potravin určených pro děti.  2010;8(10):1734  533, 691, 3150  
Kyselina dokosahexaenová a kyselina eikosapentaenová
(DHA/EPA)  
DHA a EPA přispívají k udržení normálního krevního tlaku  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 3 g EPA a DHA denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g EPA a DHA denně. Jestliže je tvrzení použito u doplňků stravy nebo obohacených potravin, musí být spotřebitel informován, že nesmí překročit doplňkový přívod 5 g denně kombinace EPA a DHA.  Tvrzení nesmí být používáno u potravin určených pro děti.  2009; 7(9):1263
2010;8(10):1796  
502, 506, 516, 703, 1317, 1324  
Kyselina dokosahexaenová a kyselina eikosapentaenová
(DHA/EPA)  
DHA a EPA přispívají k udržení normální hladiny triglyceridů v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 2 g EPA a DHA denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 2 g EPA a DHA denně. Jestliže je tvrzení použito u doplňků stravy nebo obohacených potravin, musí být spotřebitel informován, že nesmí překročit doplňkový přívod 5 g denně kombinace EPA a DHA.  Tvrzení nesmí být používáno u potravin určených pro děti.  2009; 7(9):1263
2010;8(10):1796  
506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325  
▼B       
Kyselina eikosapentaenová a kyselina dokosahexaenová
(EPA/DHA)  
EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem EPA a DHA podle vymezení v tvrzení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg EPA a DHA denně.     2010;8(10):1796
2011;9(4):2078  
504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360  
Kyselina linolová  Kyselina linolová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují nejméně 1,5 g kyseliny linolové (LA) na 100 g a 100 kcal.
Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g LA denně.  
   2009; 7(9):1276
2011;9(6):2235  
489, 2899  
Kyselina olejová  Nahrazení nasycených tuků nenasycenými tuky ve stravě přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Kyselina olejová je nenasycený tuk.  Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM NENASYCENÝCH TUKŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2011;9(4):2043  673, 728, 729, 1302, 4334  
Kyselina pantothenová  Kyselina pantothenová přispívá k normálnímu energetickému metabolismu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1218  56, 59, 60, 64, 171, 172, 208  
Kyselina pantothenová  Kyselina pantothenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů, vitaminu D a některých neurotransmiterů  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1218  181  
Kyselina pantothenová  Kyselina pantothenová přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1758  63  
Kyselina pantothenová  Kyselina pantothenová přispívá k normální mentální činnosti  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1218
2010;8(10):1758  
57, 58  
Kyselina α-linolenová
(ALA)  
ALA přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem ALA podle vymezení v tvrzení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.
Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 2 g ALA denně.  
   2009; 7(9):1252
2011;9(6):2203  
493, 568  
▼M12  
Laktitol  Laktitol přispívá k normální funkci střev zvýšením četnosti stolice  Tvrzení smí být použito pouze u doplňků stravy, které obsahují 10 g laktitolu v jediné denní kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 10 g laktitolu v jedné denní dávce.  Tvrzení se nesmí používat u potravin určených pro děti.  2015;13(10):4252   
▼B  
Laktulóza  Laktulóza přispívá k urychlení střevního tranzitu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 10 g laktulózy v jedné kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g laktulózy denně v jedné porci.     2010;8(10):1806  807  
Mangan  Mangan přispívá k normálnímu energetickému metabolismu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1217
2010;8(10):1808  
311, 405  
Mangan  Mangan přispívá k udržení normálního stavu kostí  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1217  310  
Mangan  Mangan přispívá k normální tvorbě pojivových tkání  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1808  404  
Mangan  Mangan přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1217  309  
Maso nebo ryby  Při konzumaci s jinými potravinami obsahujícími železo maso nebo ryby přispívají k lepšímu vstřebávání železa  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 50 g masa nebo ryb v jedné kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 50 g masa nebo ryb současně s potravinami obsahujícími nehemové železo.     2011;9(4):2040  1223  
Měď  Měď přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1211  265, 271, 1722  
Měď  Měď přispívá k normálnímu energetickému metabolismu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1211
2011;9(4):2079  
266, 1729  
Měď  Měď přispívá k normální činnosti nervové soustavy  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1211
2011;9(4):2079  
267, 1723  
Měď  Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1211  268, 1724  
Měď  Měď přispívá k normálnímu přenosu železa v těle  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1211  269, 270, 1727  
Měď  Měď přispívá k normální pigmentaci pokožky  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1211  268, 1724  
Měď  Měď přispívá k normální funkci imunitního systému  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1211
2011;9(4):2079  
264, 1725  
Měď  Měď přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1211  263, 1726  
Melatonin  Melatonin přispívá ke zmírnění subjektivního pocitu únavy v důsledku časového posunu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 0,5 mg melatoninu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu nejméně 0,5 mg, které je třeba požít krátce před spaním v první den cesty a po několik dalších dní po příjezdu do cílového místa.     2010; 8(2):1467  1953  
Melatonin  Melatonin přispívá ke zkrácení doby nutné pro usnutí  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 1 mg melatoninu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při konzumaci 1 mg melatoninu před spaním.     2011;9(6):2241  1698, 1780, 4080  
Molybden  Molybden přispívá k normálnímu metabolismu sirných aminokyselin  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem molybdenu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1745  313  
Monascus purpureus
(červená fermentovaná rýže)  
Monakolin K z červené fermentované rýže přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 10 mg monakolinu K z červené fermentované rýže denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 mg monakolinu K z přípravků z červené fermentované rýže denně.     2011;9(7):2304  1648, 1700  
Mononenasycené a/nebo polynenasycené mastné kyseliny  Nahrazení nasycených tuků nenasycenými tuky ve stravě přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi [MUFA a PUFA jsou nenasycené tuky]  Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM NENASYCENÝCH TUKŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2011;9(4):2069
2011;9(6):2203  
621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065
674, 4335  
▼M10  
Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti  Nahrazení jednoho z hlavních denních jídel při nízkoenergetické dietě náhradou jídla přispívá k udržení hmotnosti po jejím snížení  Aby bylo možné tvrzení použít, musí potravina splňovat tyto požadavky:
1.  Energetická hodnota
Energetická hodnota musí být nejméně 200 kcal (840 kJ) a nesmí překročit 250 kcal (1 046 kJ) v jednom jídle. 
(8)
2.  Obsah a složení tuků
Energie získaná z tuků nesmí překročit 30 % celkové využitelné energetické hodnoty výrobku.Obsah kyseliny linolové (ve formě glyceridů) musí být nejméně 1 g.
3.  Obsah a složení bílkovin
Bílkoviny obsažené v těchto potravinách musí představovat nejméně 25 % a nejvýše 50 % celkové energetické hodnoty výrobku.Chemický index bílkovin se musí rovnat indexu stanovenému Světovou zdravotnickou organizací v „Požadavcích na energii a na bílkoviny”. Zpráva ze společné schůze FAO/WHO/UNU. Ženeva: Světová zdravotnická organizace, 1985. (WHO Technical Report Series, 724):


Požadavky na aminokyseliny (g/100 g bílkovin)
Cystin + methionin 1,7
Histidin 1,6
Isoleucin 1,3
Leucin 1,9
Lysin 1,6
Fenylalanin + tyrosin 1,9
Threonin 0,9
Tryptofan 0,5
Valin 1,3
„Chemickým indexem” se rozumí nejnižší poměr mezi množstvím každé esenciální aminokyseliny ve zkoušené bílkovině a množstvím každé odpovídající aminokyseliny v bílkovině referenční.Pokud je chemický index nižší než 100 % indexu referenční bílkoviny, musí být odpovídajícím způsobem zvýšeno minimální množství bílkoviny. V každém případě se musí chemický index bílkoviny rovnat nejméně 80 % indexu referenční bílkoviny.Ve všech případech je přídavek aminokyselin povolen výhradně pro zlepšení výživové hodnoty bílkovin a pouze v množství nezbytném k tomuto účelu.
4.  Vitaminy a minerální látky
Tyto potraviny musí poskytovat v jednom jídle nejméně 30 % z referenčních výživových hodnot vitaminů a minerálních látek stanovených v příloze XIII nařízení (EU) č. 1169/2011. Tento požadavek se nevztahuje na fluor, chrom, chlor a molybden. Množství sodíku poskytovaného těmito potravinami v jednom jídle musí být nejméně 172,5 mg. Množství draslíku poskytovaného těmito potravinami v jednom jídle musí být nejméně 500 mg. 
(9)  
Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován o významu dodržování přiměřeného denního příjmu tekutin a o skutečnosti, že tyto výrobky splňují očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické diety a že nezbytnou součástí takové diety mají být i jiné potraviny.
Pro dosažení uváděného účinku je třeba denně jedno hlavní jídlo nahradit jednou náhradou jídla.  
2010; 8(2):1466
2015; 13(11):4287  
1418  
Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti  Nahrazení dvou z hlavních denních jídel při nízkoenergetické dietě náhradou jídla přispívá ke snížení hmotnosti  Aby bylo možné tvrzení použít, musí potravina splňovat tyto požadavky:
1.  Energetická hodnota
Energetická hodnota musí být nejméně 200 kcal (840 kJ) a nesmí překročit 250 kcal (1 046 kJ) v jednom jídle. 
(8)
2.  Obsah a složení tuků
Energie získaná z tuků nesmí překročit 30 % celkové využitelné energetické hodnoty výrobku.Obsah kyseliny linolové (ve formě glyceridů) musí být nejméně 1 g.
3.  Obsah a složení bílkovin
Bílkoviny obsažené v těchto potravinách musí představovat nejméně 25 % a nejvýše 50 % celkové energetické hodnoty výrobku.Chemický index bílkovin se musí rovnat indexu stanovenému Světovou zdravotnickou organizací v „Požadavcích na energii a na bílkoviny”. Zpráva ze společné schůze FAO/WHO/UNU. Ženeva: Světová zdravotnická organizace, 1985. (WHO Technical Report Series, 724):


Požadavky na aminokyseliny g/100 g bílkovin
Cystin + methionin 1,7
Histidin 1,6
Isoleucin 1,3
Leucin 1,9
Lysin 1,6
Fenylalanin + tyrosin 1,9
Threonin 0,9
Tryptofan 0,5
Valin 1,3
„Chemickým indexem” se rozumí nejnižší poměr mezi množstvím každé esenciální aminokyseliny ve zkoušené bílkovině a množstvím každé odpovídající aminokyseliny v bílkovině referenční.Pokud je chemický index nižší než 100 % indexu referenční bílkoviny, musí být odpovídajícím způsobem zvýšeno minimální množství bílkoviny. V každém případě se musí chemický index bílkoviny rovnat nejméně 80 % indexu referenční bílkoviny.Ve všech případech je přídavek aminokyselin povolen výhradně pro zlepšení výživové hodnoty bílkovin a pouze v množství nezbytném k tomuto účelu.
4.  Vitaminy a minerální látky
Tyto potraviny musí poskytovat v jednom jídle nejméně 30 % z referenčních výživových hodnot vitaminů a minerálních látek stanovených v příloze XIII nařízení (EU) č. 1169/2011. Tento požadavek se nevztahuje na fluor, chrom, chlor a molybden. Množství sodíku poskytovaného těmito potravinami v jednom jídle musí být nejméně 172,5 mg. Množství draslíku poskytovaného těmito potravinami v jednom jídle musí být nejméně 500 mg. 
(9)  
Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován o významu dodržování přiměřeného denního příjmu tekutin a o skutečnosti, že tyto výrobky splňují očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické diety a že nezbytnou součástí takové diety mají být i jiné potraviny.
Pro dosažení uváděného účinku je třeba denně dvě z hlavních denních jídel nahradit náhradami jídla.  
2010; 8(2):1466
2015; 13(11):4287  
1417  
▼B       
Náhražky cukru, tj. intenzivní sladidla;
xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erythritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a isomaltulóza  
Konzumace potravin/nápojů obsahujících <název náhražky cukru> místo cukru (1) vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po jejich konzumaci v porovnání s potravinami/nápoji obsahujícími cukr  Aby bylo možné tvrzení použít, je třeba nahradit v potravinách nebo nápojích cukry náhražkami cukrů, tj. intenzivními sladidly, xylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, isomaltem, erythritolem, sukralózou nebo polydextrózou, nebo jejich kombinací tak, aby potraviny nebo nápoje obsahovaly snížené množství cukrů alespoň o množství podle vymezení v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.
V případě D-tagatózy a isomaltulózy je třeba nahradit ekvivalentní množství jiných cukrů v poměru uvedeném v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.  
   2011;9(4):2076
2011;9(6):2229  
617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920
4298  
Náhražky cukru, tj. intenzivní sladidla;
xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erythritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a isomaltulóza  
Konzumace potravin/nápojů obsahujících <název náhražky cukru> místo cukru (2) přispívá k zachování mineralizace zubů  Aby bylo možné tvrzení použít, je třeba nahradit v potravinách nebo nápojích (které snižují pH plaku pod 5,7) cukry náhražkami cukrů, tj. intenzivními sladidly, xylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, isomaltem, erythritolem, D-tagatózou, isomaltulózou, sukralózou nebo polydextrózou, nebo jejich kombinací v takovém množství, že během konzumace takových potravin nebo nápojů a až 30 minut po konzumaci neklesne pH plaku pod 5,7.     2011;9(4):2076
2011;9(6):2229  
463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300
1134, 1167, 1283  
▼M9  
Nefermentovatelné sacharidy  Požívání potravin/nápojů obsahujících <název všech použitých nefermentovatelných sacharidů> místo fermentovatelných sacharidů přispívá k udržení mineralizace zubů.  Aby bylo možné tvrzení použít, měly by být v potravinách či nápojích fermentovatelné sacharidy (1**) nahrazeny nefermentovatelnými sacharidy (2**) v takovém množství, aby během konzumace takových potravin či nápojů a až do 30 minut po ní nedošlo ke snížení pH plaku pod 5,7.
(1**)  Fermentovatelné sacharidy jsou definovány jako sacharidy nebo směsi sacharidů, jež při požití v potravinách či nápojích snižují bakteriální fermentací během konzumace a až do 30 minut po konzumaci pH plaku pod 5,7, jak je zjištěno in vivo nebo in situ telemetrickou zkouškou pH plaku.
(2***)  Nefermentovatelné sacharidy jsou definovány jako sacharidy nebo směsi sacharidů, jež při požití v potravinách či nápojích nesnižují bakteriální fermentací během konzumace a až do 30 minut po konzumaci pH plaku pod konzervativní hodnotu 5,7, jak je zjištěno in vivo nebo in situ telemetrickou zkouškou pH plaku.  
   2013;11(7):3329     
Nestravitelné sacharidy  Konzumace potravin/nápojů obsahujících <název všech použitých nestravitelných sacharidů> místo cukru vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po jejich konzumaci v porovnání s potravinami/nápoji obsahujícími cukr.  Aby bylo možné tvrzení použít, měly by být v potravinách či nápojích cukry nahrazeny nestravitelnými sacharidy, což jsou sacharidy, jež nejsou ani tráveny, ani vstřebávány tenkým střevem, tak, aby potraviny nebo nápoje obsahovaly snížené množství cukrů alespoň o množství podle vymezení v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2014;12(1):3513
2014;12(10):3838
2014;12(10):3839  
   
▼B       
Niacin  Niacin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1224
2010;8(10):1757  
43, 49, 54, 51  
Niacin  Niacin přispívá k normální činnosti nervové soustavy  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1224  44, 53  
Niacin  Niacin přispívá k normální psychické činnosti  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1757  55  
Niacin  Niacin přispívá k udržení normálního stavu sliznic  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1224  45, 52, 4700  
Niacin  Niacin přispívá k udržení normálního stavu pokožky  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2009; 7(9):1224
2010;8(10):1757  
45, 48, 50, 52, 4700  
Niacin  Niacin přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2010;8(10):1757  47  
Pektiny  Pektiny přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 6 g pektinů denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 6 g pektinů denně.  Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.  
2010;8(10):1747  818, 4236  
Pektiny  Konzumace pektinů s jídlem přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 10 g pektinů v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 10 g pektinů jakožto součásti jídla.  Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin
— uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.  
2010;8(10):1747  786  
Polyfenoly z olivového oleje  Polyfenoly z olivového oleje přispívají k ochraně krevních lipidů před oxidativním stresem  Tvrzení smí být použito pouze u olivového oleje, který obsahuje nejméně 5 mg hydroxytyrosolu a jeho derivátů (např. oleuropein komplex a tyrosol) na 20 g olivového oleje. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 20 g olivového oleje denně.     2011;9(4):2033  1333, 1638, 1639, 1696, 2865  
▼M2  
Pomalu stravitelný škrob  Užívání výrobků s vysokým obsahem pomalu stravitelného škrobu zvyšuje koncentraci glukózy v krvi po jídle v menší míře, než je tomu u výrobků s nízkým obsahem pomalu stravitelného škrobu (4).  Toto tvrzení lze používat pouze u potravin, v nichž stravitelné sacharidy představují nejméně 60 % celkové energetické hodnoty a v nichž nejméně 55 % těchto sacharidů tvoří stravitelný škrob a z toho nejméně 40 % tvoří pomalu stravitelný škrob.  —  2011;9(7):2292  —  
▼B       
Potraviny s nízkým nebo sníženým obsahem nasycených mastných kyselin  Snížená konzumace nasycených tuků přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které mají přinejmenším nízký obsah nasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení S NÍZKÝM OBSAHEM NASYCENÝCH TUKŮ nebo snížený obsah nasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2011;9(4):2062  620, 671, 4332  
Potraviny s nízkým nebo sníženým obsahem sodíku  Snížená konzumace sodíku přispívá k udržení normálního krevního tlaku  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které mají přinejmenším nízký obsah sodíku/soli alespoň podle vymezení v tvrzení S NÍZKÝM OBSAHEM SODÍKU/SOLI nebo snížený obsah sodíku/soli podle vymezení v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.     2011;9(6):2237  336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420  
▼M8  
Přírodní čekankový inulin  Čekankový inulin přispívá k normální funkci střev zvýšením četnosti stolice (7)  Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při denním přívodu 12 g čekankového inulinu.
Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují alespoň denní přívod 12 g čekankového inulinu, tj. nefrakcionované směsi monosacharidů (< 10 %), disacharidů, fruktanů inulinového typu a inulinu extrahovaného z čekanky s průměrným stupněm polymerace ≥ 9.  
   2015;13(1):3951     
▼B       
Rezistentní škrob  Nahrazení stravitelných škrobů rezistentním škrobem v jídle přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle  Tvrzení smí být použito pouze u potravin, v nichž byl stravitelný škrob nahrazen rezistentním škrobem tak, že konečný obsah rezistentního škrobu činí nejméně 14 % celkového obsahu škrobu.     2011;9(4):2024  681  
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: