dnes je 18.7.2024

Input:

74/2017 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 1.9.2023

č. 74/2017 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 1.9.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. března 2017
o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
128/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 1, § 2, § 5, § 6, § 7, § 9 a přílohy č. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
190/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 5, § 6 a přílohy č. 1 a 2; nová přechodná ustanovení
228/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění, celkem k datu 32 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
228/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 6 odst. 1 a 3 a § 7 odst. 3
210/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
210/2022 Sb.
(k 1.9.2023)
vkládá v § 5 odst. 6 a 7
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování podpory na
a)  dodávky ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen „projekt Ovoce a zelenina do škol”),
b)  dodávky mléka a mléčných výrobků žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen „projekt Mléko do škol”) a
c)  doprovodná vzdělávací opatření,

(dále jen „školní projekt”).
§ 2
Předmět podpory
(1)  Podpora podle § 1 se poskytuje na tyto produkty:
a)  čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedeny v částech IX a XI přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,
b)  balené ovocné protlaky a směsi ovocno-zeleninových protlaků17) s obsahem ovocné složky minimálně 50 % (dále jen „ovocné protlaky”) a balené ovocné a zeleninové šťávy18) , které jsou uvedeny v části X přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, pokud neobsahují konzervanty,
c)  konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy a
d)  neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, které mohou obsahovat přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu s limity pro sůl a tuky uvedenými ve vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, přičemž množství přidaného cukru se rovná nule.
(2)  Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje na doprovodná vzdělávací opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění.
(3)  Při provádění doprovodných vzdělávacích opatření podle odstavce 2 mohou být použity mléčné výrobky, které jsou uvedeny v příloze
Nahrávám...
Nahrávám...