dnes je 21.3.2023

Input:

88/2017 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

č. 88/2017 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2017
o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 256/2011 Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 14b odst. 2, § 16 odst. 4 a 11, § 17 odst. 1 písm. a) a c), § 17a odst. 2, § 23 odst. 14, § 26 odst. 12, § 26a, § 27 odst. 14, § 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10:
§ 1
Seznam odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti
[K § 4 odst. 4 písm. d) zákona]
(1) Seznam moštových odrůd révy vinné, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je tvořen moštovými odrůdami ve Státní odrůdové knize1) nebo v Odrůdových knihách ostatních zemí Evropské unie.
(2) Názvy některých odrůd podle odstavce 1 lze nahradit synonymy uvedenými v příloze č. 1.
(3) Názvy odrůd podle odstavce 1 lze nahradit zkratkami. Použití zkratek se týká pouze obalů, které nejsou určeny pro spotřebitele, evidenčních knih a průvodních dokladů. Seznam zkratek pro jednotlivé odrůdy je stanoven v příloze č. 2.
§ 2
Podrobnější požadavky na výrobu některých produktů a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost produktů
[K § 11 odst. 3 písm. a) zákona]
(1) Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vína je uveden v příloze č. 3.
(2) Smyslové požadavky na jakost vína, s výjimkou šumivého vína, perlivého vína, likérového vína, aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína, jsou uvedeny v příloze č. 4.
(3) Smyslové požadavky na jakost perlivého vína a šumivého vína jsou uvedeny v příloze č. 5.
(4) Smyslové požadavky na jakost likérového vína jsou uvedeny v příloze č. 6.
(5) Smyslové požadavky na jakost aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje a aromatizovaného vinného koktejlu jsou uvedeny v příloze č. 7.
(6) Smyslové požadavky na jakost odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína jsou uvedeny v příloze č. 8.
(7) Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína, s výjimkou aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína, jsou uvedeny v příloze č. 9.
§ 3
(1) U vína s označením původu vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemových2) .
(2) U jakostních vín s přívlastkem výběr z bobulí nebo ledové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 30 miliekvivalentů na litr vína. U jakostních vín s přívlastkem výběr z cibéb nebo slámové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 35 miliekvivalentů na litr vína3) .
§ 4
Odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů
[K § 11 odst. 3 písm. b) zákona]
(1) Odstranění vedlejších produktů
Nahrávám...
Nahrávám...