Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

88/2017 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

č. 88/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2017
o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 256/2011 Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 14b odst. 2, § 16 odst. 4 a 11, § 17 odst. 1 písm. a) a c), § 17a odst. 2, § 23 odst. 14, § 26 odst. 12, § 26a, § 27 odst. 14, § 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10:
§ 1
Seznam odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti
[K § 4 odst. 4 písm. d) zákona]
(1) Seznam moštových odrůd révy vinné, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je tvořen moštovými odrůdami ve Státní odrůdové knize1) nebo v Odrůdových knihách ostatních zemí Evropské unie.
(2) Názvy některých odrůd podle odstavce 1 lze nahradit synonymy uvedenými v příloze č. 1.
(3) Názvy odrůd podle odstavce 1 lze nahradit zkratkami. Použití zkratek se týká pouze obalů, které nejsou určeny pro spotřebitele, evidenčních knih a průvodních dokladů. Seznam zkratek pro jednotlivé odrůdy je stanoven v příloze č. 2.
§ 2
Podrobnější požadavky na výrobu některých produktů a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost produktů
[K § 11 odst. 3 písm. a) zákona]
(1) Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vína je uveden v příloze č. 3.
(2) Smyslové požadavky na jakost vína, s výjimkou šumivého vína, perlivého vína, likérového vína, aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína, jsou uvedeny v příloze č. 4.
(3) Smyslové požadavky na jakost perlivého vína a šumivého vína jsou uvedeny v příloze č. 5.
(4) Smyslové požadavky na jakost likérového vína jsou uvedeny v příloze č. 6.
(5) Smyslové požadavky na jakost aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje a aromatizovaného vinného koktejlu jsou uvedeny v příloze č. 7.
(6) Smyslové požadavky na jakost odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína jsou uvedeny v příloze č. 8.
(7) Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína, s výjimkou aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína, jsou uvedeny v příloze č. 9.
§ 3
(1) U vína s označením původu vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemových2) .
(2) U jakostních vín s přívlastkem výběr z bobulí nebo ledové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 30 miliekvivalentů na litr vína. U jakostních vín s přívlastkem výběr z cibéb nebo slámové víno nesmí obsah těkavých kyselin překročit 35 miliekvivalentů na litr vína3) .
§ 4
Odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů
[K § 11 odst. 3 písm. b) zákona]
(1) Odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů se provádí
a) jejich prodejem,
b) jejich
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: