dnes je 20.6.2024

Input:

889/2008, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, k 1. 1. 2022

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2008.889
889/2008, Nařízení Komise (ES), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, k 1. 1. 2022

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 889/2008.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008

ze dne 5. září 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(Úř. věst. L 250 18.9.2008, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008,   L 337 80 16.12.2008
>M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 710/2009 ze dne 5. srpna 2009,   L 204 15 6.8.2009
>M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010,   L 84 19 31.3.2010
>M4 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 344/2011 ze dne 8. dubna 2011,   L 96 15 9.4.2011
 M5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 426/2011 ze dne 2. května 2011,   L 113 1 3.5.2011
>M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012,   L 41 5 15.2.2012
>M7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 203/2012 ze dne 8. března 2012,   L 71 42 9.3.2012
>M8 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012,   L 154 12 15.6.2012
>M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013,   L 118 5 30.4.2013
 M10 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,   L 158 74 10.6.2013
>M11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1030/2013 ze dne 24. října 2013,   L 283 15 25.10.2013
 M12 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1364/2013 ze dne 17. prosince 2013,   L 343 29 19.12.2013
>M13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014,   L 106 7 9.4.2014
>M14 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 836/2014 ze dne 31. července 2014,   L 230 10 1.8.2014
>M15 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1358/2014 ze dne 18. prosince 2014,   L 365 97 19.12.2014
>M16 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/673 ze dne 29. dubna 2016,   L 116 8 30.4.2016
>M17 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016,   L 282 19 19.10.2016
>M18 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/838 ze dne 17. května 2017,   L 125 5 18.5.2017
>M19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017,   L 326 42 9.12.2017
>M20 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1584 ze dne 22. října 2018,   L 264 1 23.10.2018
>M21 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2164 ze dne 17. prosince 2019,   L 328 61 18.12.2019
►M22 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/181, ze dne 15. února 2021,   L 53 99 16.2.2021
►M23 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1165 ze dne 15. července 2021,   L 253 13 16.7.2021

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)

▼B

▼M2

PŘÍLOHA VII

Produkty k čištění a dezinfekci

1. Produkty k čištění a dezinfekci budov a zařízení pro živočišnou výrobu podle čl. 23 odst. 4:

— draselné a sodné mýdlo

— voda a pára

— vápenné mléko

— vápno

— pálené vápno

— chlornan sodný (např. ve formě javelského louhu)

— louh sodný

— louh draselný

— peroxid vodíku

— přírodní tresti z rostlin

— kyselina citronová, peroxooctová, mravenčí, mléčná, šťavelová a octová

— alkohol

— kyselina dusičná (vybavení mlékárny)

— kyselina fosforečná (vybavení mlékárny)

— formaldehyd

— čisticí a dezinfekční prostředky na struky a zařízení pro dojení mléka

— uhličitan sodný

▼M15

2. Produkty k čištění a dezinfekci pro živočichy pocházející z akvakultury a produkci mořských řas podle čl. 6e odst. 2, čl. 25s odst. 2 a článku 29a.

2.1 Za podmínky, že budou dodrženy příslušné předpisy Unie a vnitrostátní předpisy, jak je uvedeno v čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007, a zejména v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 36 ), mohou produkty použité k čištění a dezinfekci vybavení a zařízení za nepřítomnosti živočichů pocházejících z akvakultury obsahovat tyto účinné látky:

— ozon

— chlornan sodný

— chlornan vápenatý

— hydroxid vápenatý

— oxid vápenatý

— louh sodný

— alkohol

— síran měďnatý: pouze do 31. prosince 2015

— manganistan draselný

— pokrutiny z přírodních semen čajovníku čínského (možno používat jen v produkci garnátů)

— směsi hydrogenperoxosíranu draselného a chloridu sodného, z kterých vzniká kyselina chlorná

2.2 Za podmínky, že budou dodrženy příslušné předpisy Unie a vnitrostátní předpisy, jak je uvedeno v čl. 16 odst. 1 nařízení

Nahrávám...
Nahrávám...