dnes je 15.7.2024

Input:

Aktuální stav ve vydávání ESG standardů

27.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.149 Aktuální stav ve vydávání ESG standardů

Ing. Pavla Blackmore

Aktuální stav ve vydávání ESG standardů a co si prakticky představíme pod dvojí materialitou

1. Aktuální stav

Po veřejném připomínkování byly návrhy zpracovatele EFRAG modifikovány a schváleny Komisí EU

Aktuálně očekáváme na finální schválení ze strany Parlamentu EU a Rady EU. I nadále platí, že se pracuje na pravidlech pro auditování a zjednodušených standardech pro MSP, které budou referenční hodnotou v rámci požadavků na dodavatelský řetězec a také je mohou dobrovolně využívat MSP na které CSRD nepadá.

A dále očekáváme vydání závazných pravidel pro realizaci hodnocení dvojí významnosti tzv. analýzu materiality. Čekají nás i oborové standardy, které budou zásadní pro určitá odvětví s významnými dopady na životní prostředí.

Ve stručném přehledu můžeme uvést:

  • Sektorové standardy, které, jak již název napovídá, se váží k určitému segmentu průmyslu, a postupně by měly být zveřejněny v letech 2024 až 2026, vždy k 30. červnu.

  • Zjednodušené standardy pro malé a střední podniky obchodované na burze CP – tyto budou zveřejněny 30. června 2024.

  • Standardy pro společnosti vlastněné organizacemi mimo EU, ale operující na EU trhu, budou k dispozici do 30. června 2024.

  • Standardy pro auditování – můžeme očekávat do 1. října 2026 pro ověření s omezenou jistotou, do 1. října 2028 pro ověření s přiměřenou jistotou.

  • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate sustainability due diligence directive, CSDDD. Předpokládaný termín schválení 6/2024. Chystá se také elektronické podávání zpráv.

  • Více času na reporting uhlíkové stopy i sociálních otázek.

Evropská komise ve finálním návrhu poskytla menším firmám více času na vykazování některých tematických indikátorů. Postupné zavádění reportingových povinností se týká společností s méně než 750 zaměstnanci (bez ohledu na to, zda mají cenné papíry obchodované na burze či nikoliv).

Pro tyto firmy platí:

  • roční odklad pro reporting informací o emisích skleníkových plynů Scope 3, tzn. nepřímých emisí z dodavatelského řetězce, produktů a služeb, jako je uhlíková stopa materiálů, emise spojené s finančními investicemi, nebo koncem života produktů,

  • dvouletý odklad pro reporting dat k tématu biodiverzity,

  • roční odklad pro reporting informací o vlastních pracovnících,

  • dvouletý odklad pro vykazování indikátorů souvisejících se sociálními otázkami v hodnotovém řetězci firem (např. informace o pracovnících dodavatelů).

Pro úplně všechny společnosti také platí roční odklad pro detailní reporting finančních dopadů plynoucích například z klimatické změny, sucha nebo úbytku biodiverzity. První rok bude platit pouze povinnost příslušná finanční rizika identifikovat a finanční dopady obecně popsat.

„Odklad firmám poskytuje čas pro nastavení nebo úpravu stávajících reportingových politik a procesů, aby pak dokázaly splnit detailní požadavky standardů na formu a obsah zveřejněných ESG informací, takzvaných datapointů. V tomto ohledu je důležité upozornit na to, že splnění požadavků standardů podléhá povinnosti auditu.“ (Filip Gregor z Frank Bold Advisory)

2. Dvojí materialita

Materialita, respektive dvojí materialita

Nahrávám...
Nahrávám...