dnes je 17.4.2024

Input:

Autentizační údaje, certifikát, správa provozoven

27.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Autentizační údaje, certifikát, správa provozoven

Ing. Martin Šabo

K čemu slouží a kde získat autentizační údaje a certifikát?

Autentizační údaje

Autentizační údaje tvoří jméno a heslo, které slouží k přihlášení na portál evidence tržeb. Po přihlášení na portál evidence tržeb a zaevidování provozoven podnikatele si podnikatel může vygenerovat certifikát pro evidenci tržeb, který je nezbytný k řádnému evidování tržeb.

Autentizační údaje vydá podnikateli správce daně na žádost:

  • podanou na portále evidence tržeb prostřednictvím údajů, kterými se lze přihlásit do datové schránky, autentizační údaje budou následně bez zbytečného odkladu zaslány do datové schránky,

  • podanou osobně na kterémkoliv věcně příslušném finančním úřadě ústně do protokolu, autentizační údaje budou vydány v obálce na počkání.

O autentizační údaje může požádat rovněž zástupce podnikatele na základě plné moci, která jej bude opravňovat jak k podání žádosti, tak k převzetí autentizačních údajů.

Certifikát pro evidenci tržeb

Certifikát je zjednodušeně řečeno elektronický podpis, který slouží k  podepisování a zabezpečení datové věty zasílané z pokladního zařízení podnikatele na server Finanční správy. Je určen pouze pro komunikaci a identifikaci mezi jednotlivými zařízeními v rámci evidence tržeb. Bude k dispozici ke stažení na portále evidence tržeb po přihlášení autentizačními údaji. Certifikát je pro řádné evidování tržeb nezbytný. Nemá-li podnikatel v pokladně nahrán certifikát, nemůže zasílat datové zprávy o tržbách a vystavovat účtenky se všemi náležitostmi stanovenými zákonem.

Certifikáty jsou pro podnikatele k dispozici zdarma a de facto v neomezeném množství (dle potřeby podnikatele). Podnikatel může zvolit jeden certifikát pro celé své podnikání nebo může mít certifikátů více – pro každou provozovnu, pro každou pokladnu či jiné varianty a kombinace – je to čistě na jeho uvážení.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jak mám chránit autentizační údaje a certifikáty, abych postupoval v souladu se zákonem?

Stejně jako je třeba chránit jiné citlivé údaje, např. přístupové údaje do internetového bankovnictví, PIN ke kartě či elektronický podpis. Podnikatel musí se svými autentizačními údaji a vygenerovanými certifikáty zacházet tak, aby je nemohla zneužít jiná osoba. Je to samozřejmě v jeho vlastním zájmu. Pokud by i přesto došlo k diskreditaci certifikátu, musí podnikatel bezodkladně učinit příslušné kroky k tomu, aby nebyl zneužit, tzn. nahlásit tuto skutečnost, zneplatnit certifikát a vygenerovat jiný. Obdobně je třeba postupovat např. i při diskreditaci nebo ztrátě autentizačních údajů. Ze strany Finanční správy budou přiděleny nové přístupové údaje. Podrobné postupy k této problematice by měla zveřejnit Finanční správa po spuštění portálu evidence tržeb nejpozději k 1. září 2016.

Nemám žádné tržby, které by podléhaly evidenci tržeb. Musím si požádat o autentizační údaje a vstoupit do systému?

Ne. Povinnost požádat o autentizační údaje podnikateli vznikne až v okamžiku, kdy zjistí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby. O autentizační údaje si požádá ještě předtím, než uskuteční první tržbu, která podléhá evidenci tržeb. Pokud podnikatel přijímá pouze platby z účtu na účet, nemusí činit nic. Jestliže se ale časem rozhodne, že bude přijímat i platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, musí si před přijetím tržby zaplacené tímto způsobem o autentizační údaje požádat.

SPRÁVA PROVOZOVEN NA PORTÁLE EVIDENCE TRŽEB

Jak funguje správa provozoven?

Podnikatel musí pro účely evidence tržeb uvést, resp. zavést do systému na portále evidence tržeb své provozovny. Poprvé tak učiní před zahájením evidence tržeb poté, co se na portál přihlásí autentizačními údaji a před samotným vygenerováním

Nahrávám...
Nahrávám...