dnes je 15.7.2024

Input:

Dodatečné požadavky FSSC 22000 verze. 4.1

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4.3
Dodatečné požadavky FSSC 22000 verze. 4.1

Ing. Petra Šotolová

V kapitole 2 volně stažitelné části standardu FSSC 22000 jsou kromě oborů certifikace spolu s určenými Programy nezbytných předpokladů pro jednotlivé obory (ISO/TS) definovány ještě dodatečné požadavky standardu tak, aby byl standard ve shodě s požadavky GFSI.

Tyto dodatečné požadavky navazují na oblasti definované normou ISO 22000, ale i programem nezbytných předpokladů ISO/TS a upřesňují některé body. Jsou definovány pro následující oblasti:

  1. Řízení služeb
  2. Značení produktu
  3. Obrana potravin
  4. Prevence falšování potravin
  5. Použití loga
  6. Řízení alergenů (pouze pro kategorie výroby potravin, obalových materiálů pro potraviny a krmiva a pro výrobu (bio)chemických látek)
  7. Monitorování životního prostředí (pouze pro kategorie výroby potravin, obalových materiálů pro potraviny a krmiva a pro výrobu (bio)chemických látek)
  8. Složení produktu (pouze pro výrobu krmiv pro psy a kočky)
  9. Řízení přírodních zdrojů (pouze pro zemědělskou výrobu)

V rámci aktuální revize standardu (verze 4.1) došlo ke změnám v dodatečných požadavcích standardu uvedených v sekci 2 – Požadavky na certifikaci. Z normy byly vyškrtnuty požadavky na dozor nad personálem a řízení nakupovaných materiálů. Požadavky na řízení přírodních zdrojů zůstávají pouze pro živočišnou výrobu, sekce týkající se složení výrobků zůstává pouze pro krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Místo o preventivních opatřeních se v rámci obrany potravin nově mluví o ovládacích opatřeních. Byla zrušena povinnost revidovat postupy obrany potravin i bránění falšování minimálně jednou ročně a při každém potenciálním nebo aktuálním selhání daných preventivních opatření.

Řízení služeb

Organizace musí zajistit, že pro všechny služby, které mají vliv na bezpečnost potravin, jsou definovány požadavky na tyto služby a jsou pravidelně revidovány. Všechny tyto služby musejí být posouzeny a schváleny podle příslušných požadavků a řízeny ve shodě s požadavky příslušné ISO technické specifikace pro daný obor. Službami s vlivem na bezpečnost potravin jsou minimálně dodávky vody, stlačeného vzduchu apod., skladování a přeprava, údržba, čištění a outsoursované procesy. V případě, že jsou prováděny analýzy pro ověření bezpečnosti potravin, je nezbytné zajistit, že jsou prováděny kompetentními laboratořemi, které jsou schopné analýzy provést řádně a opakovatelně, užívají ověřené metody a jsou buď součástí testů odborné způsobilosti (např. kruhových testů), nebo jsou akreditované podle ISO 17025.

Značení výrobku

Společnost musí zajistit, že jsou finální výrobky označeny v souladu s příslušnými požadavky v zemi prodeje.

Obrana potravin

Hrozby jsou definovány jako vystavení aktivitě spojené s obranou potravin nebo podezření na vystavení takové aktivitě (jako je sabotáž, úmyslné poškození, škodlivá manipulace, nespokojený zaměstnanec, teroristický útok atd.) a jsou považovány za nedostatky, které mohou ovlivnit zdraví spotřebitele, pokud nejsou řešeny.

Společnost musí vypracovat a zavést postup posouzení hrozeb, který identifikuje potenciální hrozby na základě citlivosti svých produktů a stanovuje

Nahrávám...
Nahrávám...