dnes je 19.5.2024

Input:

Doklady

29.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklady

Ing. Martin Šabo

ÚDAJE V DATOVÉ ZPRÁVĚ A NA ÚČTENCE

Jaké údaje bude podnikatel zasílat Finanční správě?

Údaji o evidované tržbě zasílaných datovou zprávou jsou vždy:

 • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka,

 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

 • pořadové číslo účtenky,

 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

 • celková částka tržby,

 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),

 • podpisový kód poplatníka (PKP),

 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údaji o evidované tržbě zasílaných datovou zprávou jsou při naplnění konkrétních okolností (např. u plátců DPH) také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání,

 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,

 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,

 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,

 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,

 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

Jaké údaje budou uvedeny na účtence?

Podnikatel je na účtence povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód (FIK)

 • své daňové identifikační číslo (DIČ)

 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna

 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována

 • pořadové číslo účtenky

 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve

 • celkovou částku tržby

 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)

 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele, který pověřil evidováním této tržby podnikatele, který tržbu eviduje. Nemá-li podnikatel povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK), je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód (PKP).

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Co znamenají jednotlivé kódy BKP, PKP a FIK? K čemu slouží? Jak a kým jsou tvořeny?

FIK = Fiskální identifikační kód

 • je jednoznačný identifikátor vytvořený a zasílaný systémem finanční správy na základě obdržené datové zprávy poplatníka

 • prokazuje zaevidování tržby v systému evidence tržeb

 • je uváděn na účtence vždy, kromě situací, kdy logicky není k dispozici (při výpadku spojení nebo při evidenci ve zjednodušeném režimu)

PKP = Podpisový kód poplatníka

 • je tvořen poplatníkem, resp. jeho pokladním zařízením

 • generuje se z vybraných údajů o evidované tržbě zasílaných poplatníkem datovou zprávou, nad jejichž řetězcem je vytvořen tzv. otisk (hash), který je poté podepsán soukromým klíčem k používanému certifikátu pro evidenci tržeb

 • je pomocným ochranným prvkem, který umožňuje kontrolu integrity a prokazuje odpovědnost povinného subjektu za vystavení tištěné účtenky

 • bude na účtenku tištěn pouze v případě, kdy bude vydávána v offline režimu

 • je vždy součástí zasílaných údajů

BKP = Bezpečnostní kód poplatníka

 • je tvořen poplatníkem, resp. jeho pokladním zařízením

 • je vždy součástí zasílaných údajů i účtenky

 • je dalším unikátním identifikátorem účtenky zejména pro situace, kdy není, resp. nemůže být na účtence uveden FIK

 • spolu s PKP prokazuje jednoznačnou vazbu mezi poplatníkem a účtenkou

 • generuje se z PKP a slouží k ochraně integrity samotného PKP, jde tedy o druhou úroveň ochrany přenášených dat

BKP (spolu s PKP) slouží zároveň k ochraně daného poplatníka před rizikem falšování účtenek jinou osobou jeho jménem. Vzhledem k využití údajů známých pouze poplatníkovi (soukromý kryptografický klíč) není nikdo jiný než poplatník schopen vygenerovat PKP a následně ani BKP, který by uvedl na účtence.

Kde lze nalézt konkrétní popis položek datové věty?

Konkrétní popis položek datové věty včetně formátu atd. lze nalézt na webu Ministerstva financí a Finanční správy k evidenci tržeb www.etrzby.cz v části pro vývojáře. Zde by měla také být postupně doplňována i metodika ke konkrétním specifickým případům (např. více druhů zboží s různými sazbami DPH při částečné úhradě v hotovosti, zálohách apod.).

Musí být účtenka vždy vystavena zákazníkovi v tištěné podobě?

Ne. Zákon stanoví, že účtenka musí být vystavena tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi není upraven, podnikatel tudíž může účtenku vystavit i elektronicky (a předat ji zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes

Nahrávám...
Nahrávám...