dnes je 22.7.2024

Input:

EET - bezpečnost, registrační pokladny, EET v zahraničí

31.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

EET – bezpečnost, registrační pokladny, EET v zahraničí

Ing. Martin Šabo

ZABEZPEČENÍ DAT EVIDENCE TRŽEB

Jak bude celý systém zabezpečen?

Obecně lze říci, že evidence tržeb by měla být zabezpečena na velmi vysoké úrovni a nadstandardně, a to i ve srovnání s jinými systémy nejen ve veřejné správě, u kterých kolikrát dochází k přenosu mnohem citlivějších dat. Z hlediska bezpečnosti by žádný zásadní problém vyvstat neměl. Více informací viz uvedený přehled.

Zabezpečení dat a ochrana soukromí a citlivých údajů podnikatele

 • správce daně nebude získávat žádné informace nad rámec těch, s kterými disponuje nebo může disponovat již nyní; zásadní rozdíl je v tom, že tyto informace bude mít nově k dispozici online,

 • nebudou sbírána žádná osobní data o zákaznících, resp. obchodních partnerech,

 • nebudou sbírána žádná data o obsluze ani data o konkrétních položkách nákupu zboží nebo služeb,

 • prakticky jedinými sbíranými daty jsou informace o celkové tržbě, času jejího uskutečnění a identifikace podnikatele a prodejny, kde tato tržba byla uskutečněna,

 • obecně data, kterými disponuje správce daně již v současné době, mají vysokou míru zabezpečení, a to jak v obecné rovině (např. mlčenlivost správce daně), tak po technické stránce,

 • vedle těchto standardních opatření budou přijata i další opatření, která budou eliminovat potenciální riziko ztráty dat, např.:

  • - data budou zpracovávána na režimových pracovištích s vysokou mírou bezpečnosti,
  • - data budou primárně zpracovávána automaticky strojově (maximální eliminace lidského faktoru a jeho potenciálního selhání),
  • - přístup k veškerým datům bude mít pouze úzká vymezená skupina prověřených osob (stupeň důvěrné),
  • - veškeré logy a přístupy budou evidovány,
 • ani zákazník při ověřování zaevidování účtenky nebude moci získat žádné citlivé údaje – systém zákazníkovi sdělí pouze informaci, zda konkrétní transakce byla zaevidována či nikoliv, žádné jiné informace zákazník (popř. ani konkurent) nezíská,

 • správa vlastních údajů podnikatele na portálu evidence tržeb bude probíhat v zabezpečeném prostředí na základě autentizačních a přihlašovacích údajů známých pouze podnikateli (tyto autentizační údaje nebudou známy ani správci daně); dalšími prvky zvyšujícími míru bezpečnosti budou např. potvrzující SMS (obdobná míra zabezpečení jako např. u internetového bankovnictví),

 • komunikace mezi koncovým zařízením (pokladnou) a datovým centrem správce bude probíhat zabezpečeným kanálem a veškerá data budou šifrována (standard SSL, obdobně jako např. při platbách kartou),

 • oproti chorvatskému systému byla míra zabezpečení a kryptografické prvky zásadně posílena,

 • celý systém evidence tržeb bude jako součást daňového systému zařazen do kritické infrastruktury státu a jako takový bude podléhat režimu zákona o kybernetické bezpečnosti.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Bude možné evidenci tržeb nějak obcházet?

Pokud ano, tak velmi těžce a s vysokým rizikem odhalení. Žádný systém není stoprocentní a ani evidence tržeb nepostihne úplně všechny. I přesto lze očekávat, že evidence tržeb bude velmi efektivní. „Kouzlo” evidence tržeb se skrývá v jednoduchosti a především v online komunikaci. Je třeba si uvědomit, že Finanční správa bude mít informace o tržbách podnikatele v reálném čase a bude je moci srovnávat. Nejen tržby jednoho podnikatele v průběhu času, ale i ve srovnání s obdobnými subjekty či s jinými informacemi, které má Finanční správa již k dispozici. Proto může Finanční správa po účinnosti zákona zacílit kontroly třeba na hospody, které v pátek večer vykazují nulové nebo jen minimální tržby i přesto, že mají otevřeno – což, přiznejme si – je velmi nestandardní. Kontrolovat evidenci tržeb bude moci nejen Finanční a Celní správa, ale potenciálně nepřímo i každý zákazník. Ano – mohou zaznít argumenty „Frantu znám, je to štamgast a ten mě určitě nenapráší.” Ale jste si jisti? Anebo jinak, jste si jisti, že u vedlejšího stolu nesedí kontrolor v civilu, který „náhodou” uvidí, že Franta nebo Pepa platí, ale do systému žádná informace o tržbě nepřišla? A chcete to vůbec řešit, resp. stojí vám za to do takového rizika jít?

Bude možné obcházet systém evidence tržeb např. pomocí skrytého SW nainstalovaného v pokladně?

Ne. Data z pokladny jsou při každé transakci odesílány online a po jejich obdržení server Finanční správy odešle odpověď ke každé transakci, která obsahuje speciální kód FIK. Díky tomu tento model neposkytuje (na rozdíl od offline registračních pokladen) prostor pro manipulaci s daty o tržbách. I kdyby si podnikatel takový software nainstaloval a později výši tržby změnil, nebude pro Finanční správu taková změna nic znamenat, neboť správná výše tržby je již uložena na serveru Finanční správy.

ZKUŠENOSTI S EVIDENCÍ TRŽEB V ZAHRANIČÍ

Jak jsou na tom s evidencí tržeb v zahraničí?

Evidence tržeb není českým vynálezem. Jako nástroj k narovnání podnikatelského prostředí a boje s daňovými úniky jej využívá celá řada států v Evropské unii i mimo ni. Ze států Evropské unie využívá evidenci tržeb 16 států – Itálie, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Belgie, Litva, Lotyšsko, Malta, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr a Chorvatsko. Na začátku roku 2016 zavedlo evidenci tržeb Rakousko a Slovinsko. Pro segment taxislužby funguje evidence tržeb v Německu.

Jaké jsou základní modely evidence tržeb?

 • Offline model s registračními pokladnami – např. Slovensko, Belgie, Švédsko, Itálie atd.

  • Hybridní model využívající registrační pokladny propojené online s Finanční správou – Maďarsko.

  • Otevřený online model (postavený na softwarovém řešení) – Česká republika, Chorvatsko, Slovinsko, částečně pro menší podnikatele Slovensko.

Díky technologickému pokroku je trendem ústup od certifikovaných registračních pokladen (hardware) k softwarovému řešení, včetně využití kryptografických metod k podpisu účtenky. Země, které evidenci tržeb zavádějí později, mohou využít nejnovější moderní technologie, a proto u nich evidence tržeb funguje lépe než v tradičních západních zemích, které své systémy budovaly již před mnoha lety. Online model se ukazuje jako nejefektivnější, nejméně zneužitelný a z mikroekonomického hlediska nejméně nákladný.

Jaké přínosy pro veřejné rozpočty zaznamenaly státy díky evidenci tržeb?

Dle dostupných informací a statistik z Ministerstva financí a analýz jednotlivých zemí, ve kterých byla evidence tržeb zavedena, má evidence tržeb poměrně významné pozitivní fiskální dopady.

V Chorvatsku se tržby vykazované obchodníky po zavedení evidence tržeb výrazně zvýšily. V sektoru stravovacích služeb průměrně o 55 %, v maloobchodě o 28 %. V jednotlivých případech šlo

Nahrávám...
Nahrávám...