dnes je 15.7.2024

Input:

ESG reporting

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.148 ESG reporting

Ing. Pavla Blackmore

Zatímco ještě před rokem nebylo o zkratce ESG téměř skoro slyšet, dnes už ji kolem sebe vnímáme a zabýváme se jí. Mnozí z nás již i víme, že ESG investice mají předehnat ty běžné v roce 2025.

ESG nás vede k dalšímu zaměření na životní prostředí (E), společenská témata (S) a řízení (G) a především nás tedy vede k zodpovědnému a udržitelnému přístupu k podnikání, který je nezbytný pro zvládnutí zelené transformace.

Proč se ESG zabýváme?

ESG je cesta k udržitelnosti na základě GREEN DEALu a Pařížské dohody. Vede nás k odpovědnému chování zejména v oblasti E, tedy environmentu.

Hlavní cíl EU je stát se uhlíkově neutrální do roku 2050.

Abychom tohoto cíle dosáhli, tak je nastavována legislativa. Evropská komise přijímá strategii k udržitelným financím, jež má ročně nasměrovat 500 miliard euro investic ze strany bank a investorů do transformačních aktivit na dekarbonizaci evropské ekonomiky a naplnění cílů evropského Green Dealu.

Stejná částka do transformace ekonomiky půjde z veřejných zdrojů. Pro rozhodování investorů, kam nasměrovat své investice, jsou nezbytná jasná a porovnatelná data od firem o jejich udržitelnosti- tedy(ESG data.

Rozhodně nestačí CSR zprávy o společenské odpovědnosti, je nezbytný reporting rizik a příležitostí spojených s klimatickou změnou, dopady na obchodní model firmy a konkrétní strategie včetně cílů a financí k jejich dosažení.

A jde zejména o:

 • povinný ESG reporting pro firmy (směrnice CSRD)

 • povinný ESG reporting pro banky a investory (nařízení SFDR)

 • klasifikaci udržitelných aktivit (Taxonomie EU)

Udržitelnost ve firmách

Udržitelnost firem spočívá ve snižování jejich dopadů na společnost a životní prostředí. Řadu věcí dělají firmy ze zákona, další z ekonomických důvodů. Nejčastěji se jedná o energetické úspory – zateplení budov, fotovoltaika a další úspory. Podniky také šetří tím, že snižují množství odpadů, odpady znovu využívají, nebo je prodávají.

Management a majitelé menších firem také často cítí odpovědnost vůči svému okolí a snaží se chovat ohleduplně. Snižují znečištění, financují společenské aktivity. Udržitelnost pak řeší také kvůli svým zaměstnancům a zákazníkům – vyrábí biovýrobky a starají se o své zaměstnance i mimo práci. To všechno jsou věci, které mohou využít ve svém ESG reportu a mohou ukázat bankám a odběratelům, že jsou udržitelná firma.

Pro firmy v EU navíc udržitelnost představuje klíč k takzvaným zeleným financím – jen z veřejných peněz plánuje EU do roku 2030 věnovat na udržitelnost celý bilión eur. Další stovky miliónů eur se očekávají od investorů a bank.

Udržitelnost je důležitá komplexně - z hlediska životní prostředí (E), společnosti (S) a odpovědného řízení (G).

Odpovědný přístup ovlivňuje svět okolo nás. ESG stojí na tom, že firmy dbají jak na dobré finanční výsledky, tak na správné hodnoty, díky nimž tvoří udržitelnější budoucnost pro nás všechny. Kromě dobrého pocitu má ESG dopad také na investiční portfolia a výnosy, protože zlepšuje finanční výsledky firem.

Společnosti více vydělají. Rostou jim tržby, protože o udržitelné zboží je zájem a spotřebitelé jsou za něj ochotni zaplatit.

Na druhou stranu udržitelnost pomáhá snížit náklady – efektivní využívání zdrojů může podle McKinsey zvýšit provozní zisky až o 60 %. To vše se promítá do finanční výkonnosti a do cen akcií.

Zaměstnanci jsou spokojení a produktivní. Čím spokojenější zaměstnanci, tím věrnější zákazníci a taky lepší výnosy pro akcionáře. Podle studie Alexe Edmanse z London Business School mají společnosti z žebříčku 100 nejlepších, pro které můžete pracovat, o 2,3–3,8 % vyšší roční zhodnocení akcií než ostatní ve stejném sektoru.

ESG Reporting, kdy se nás bude týkat?

 • Povinný ESG reporting se bude už od roku 2025 týkat přibližně tisícovky českých firem. Poslední data přitom ukazují, že potřebné informace o udržitelnosti nezveřejňují ani největší české korporace. Vnímejme tedy trend ESG a možnosti které přináší a pro firmy, které se v tématu udržitelnosti rychle zorientují, tak ty se mohou dostat k novým trhům a obchodním příležitostem.”

 • Máme tedy ESG legislativu, ESG reporting, ESG ratingy a také ESG investice.

 • Mění se klima. Klimatická změna způsobuje negativní jevy, jako například sucha, povodně nebo požáry, které mohou ohrozit vaše podnikání.

 • Mění se legislativa. V reakci na změnu klimatu vzniká v EU i v Americe legislativa, jež po firmách, investorech, bankách i veřejných institucích vyžaduje větší udržitelnost.

 • Mění se preference zákazníků. Spotřebitelé už se často nedívají jen na cenu, ale také na to, jak se společnost staví právě k ESG.

 • A také se mění vnímání udržitelnosti. Řada výzkumů ukazuje, že orientace firem na ESG nebrzdí jejich finanční výkonnost, právě naopak.

 • Firmy v západní Evropě si toto uvědomují už několik let – velké podniky běžně zařazují ESG do své celkové byznysové strategie a kalkulují s klimatickými riziky ve finančním plánování. Podle zprávy agentury Reuters považovala většina zkoumaných korporací udržitelnost za hnací motor a klíčový zdroj budoucích příjmů už v roce 2017.

Povinnost pro firmy reportovat ESG informace – dle těchto podmínek

a) její cenné papíry jsou obchodované na regulovaných trzích na burze (mimo mikro společností)
b) splňuje alespoň 2 ze 3 těchto kritérií:

 • má více než 250 zaměstnanců

 • má čistý obrat minimálně 1 miliarda korun

 • vlastní aktiva v rozvaze vyšší než 500 milionů korun

Od kdy začne povinnost platit?

Směrnice počítá s účinností pro firmy od roku 2024, některé podniky ale dostanou čas navíc. Rok 2024 je zcela závazný pouze pro největší české podniky, které už od roku 2018 musí reportovat nefinanční zprávy dle dřívější směrnice NFRD.

A jak se v tom všem vyznat?

Zkratky TCFD, CDP, GRI nebo SASB. To je jen malý výčet zdánlivě nesouvisejících písmenek, jež označují dobrovolné standardy a rámce pro ESG reporting neboli vykazování dat o udržitelnosti. Před pár desítkami let existovalo takových iniciativ jen několik. Firmám, které chtěly promítat udržitelnost do svého fungování, poskytovaly vodítko, jaké informace sledovat. Podobně naváděly také investory a banky se zájmem o ESG na data, jež by měli po firmách vyžadovat.

S růstem zájmu po větší udržitelnosti firem se ovšem zvyšovalo i množství dobrovolných standardů. Pokud by se nyní sečetly úplně všechny reportingové iniciativy, vyžadovaly by po firmách data pro více než pět tisíc indikátorů. K tomu si přičtěte různorodé požadavky jednotlivých bank, investorů, ratingových agentur a odběratelů.

Ve změti písmenek mají udělat pořádek jednotné standardy pro ESG reporting. EU je v jejich přípravě nejdál – návrh už je hotový a Evropská komise jej nyní schvaluje. Cílem standardů EU je snížit firmám administrativní zátěž. A místo desítek formulářů by měl stačit jeden report) a zároveň je to nezbytný dílek do skládačky transformace evropské ekonomiky – bez transparentních dat od

Nahrávám...
Nahrávám...