Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Fáze zavádění evidence tržeb

19.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Fáze zavádění evidence tržeb

Ing. Martin Šabo

Odkdy vzniká povinnost evidovat v jednotlivých podnikatelských sektorech?

Evidence tržeb je zaváděna ve čtyřech fázích. Díky tomu bude náběh systému plynulejší a hladší a Finanční správa i podnikatelé budou mít více prostoru se na evidenci tržeb připravit.

K zařazení do fází slouží klasifikace NACE. Systematiku NACE spravuje Český statistický úřad. NACE jsou členěny do 4 úrovní na sekce, oddíly, skupiny a třídy.

Pro účely evidence tržeb je však potřeba pohlížet na podnikatele z hlediska všech oblastí jím vykonávaných činností, resp. tržeb z nich plynoucích, a nikoliv pouze z hlediska oblasti jeho hlavní činnosti.

Upozornění na rozdílné klasifikace NACE vs. CZ-CPA

Pro účely zařazení do jednotlivé fáze evidence tržeb je nutné dle zákona vycházet pro konkrétní činnosti (resp. tržeb z nich plynoucích) z klasifikace NACE. Nikoliv z klasifikace CZ-CPA (klasifikace produktů). Ta může sloužit pouze jako podpůrný nástroj pro klasifikaci NACE.

PŘEHLED FÁZÍ A PŘÍSLUŠNÝCH NACE

Podrobnější zařazení oddílů NACE do jednotlivých fází naleznete v Příloze č. 1.

1. fáze – od 1. prosince 2016

SEKCE I – UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

NACE 55 – ubytování

NACE 56 – stravování a pohostinství, jedná-li se o stravovací službu

O stravovací službu (v rámci NACE 56) se nejedná:

 • je-li stravování poskytováno jako prodej „s sebou”, nebo

 • jestliže provozovna nedisponuje místem určeným ke konzumaci v místě prodeje

 • s poskytnutým jídlem nebo pitím nejsou nabízeny další doplňkové služby v rámci provozovny (např. poskytnutí nábytku, příboru, šaty, obsluhy,…)

 • jestliže charakter jídla nevyžaduje pro odnesení s sebou nebo konzumaci na místě zvláštní zacházení (např. zmrzlina v kornoutu, párek v rohlíku apod.).

Bude-li vykonávána činnost v rámci NACE 56, kterou nelze podřadit pod stravovací služby, půjde o dodání zboží a evidenční povinnost vznikne ve 3. fázi, tj. k 1. březnu 2018.

2. fáze – od 1. března 2017

SEKCE G – VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

NACE 45.1 – obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů

NACE 45.3 – obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

NACE 45.4 – obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství NACE 46 – velkoobchod, kromě motorových vozidel

NACE 47 – maloobchod, kromě motorových vozidel

! POZOR! nespadá sem NACE 45.2 (Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů), tato NACE spadá do 3. fáze.

3. fáze – od 1. března 2018

všechny NACE výslovně neuvedené v 1., 2. nebo 4. fázi

Poznámka: Patří sem i činnosti v rámci NACE 56, nejde-li o stravovací službu, ale o dodání zboží (jídel a nápojů), např. tržby z prodeje zmrzliny v kornoutu, trdlo, popcorn v krabici, párek v rohlíku…

4. fáze – od 1. června 2018

NACE 13 – výroba textilií

NACE 14 – výroba oděvů

NACE 15 – výroba usní a souvisejících výrobků

NACE 16 – zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

NACE 17 – výroba papíru a výrobků z papíru

NACE 20.4 – výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků

NACE 22 – výroba pryžových a plastových výrobků

NACE 23 – výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

NACE 25 – výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

NACE 31 – výroba nábytku

NACE 32 – ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)

NACE 33 – opravy a instalace strojů a zařízení

NACE 43 – specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)

NACE 95 – opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)

NACE 96 – poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

Tržby z minoritních činností

Metodický pokyn Generálního finančního ředitelství umožňuje posun okamžiku vzniku evidenční povinnosti u tržeb z tzv. minoritních činností.

Dle tohoto metodického pokynu poplatník, který v rámci jedné provozovny realizuje vedle hlavní činnosti i tzv. minoritní činnost, která by evidenci podléhala dříve než tržby z hlavní činnosti, může tržby z této činnosti začít evidovat až v okamžiku, kdy začne evidovat tržby z činnosti hlavní.

Minoritní činnost je taková, ze které plyne podnikateli maximálně 49 % ze všech tržeb přijímaných v provozovně a zároveň tyto tržby činí méně než 175 tis. Kč.

Vždy se posuzují tržby v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti a evidované tržby, a to za předcházející kalendářní rok. Pokud je takovýchto minoritních činností v rámci jedné provozovny více, pro splnění limitů se tržby za ně sčítají.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Odkdy budu evidovat příjmy z pronájmu, pokud v této oblasti podnikám?

 • Pro posouzení vzniku evidenční povinnosti je rozhodné, o jaký typ nájmu se jedná. V případě dlouhodobého ubytování v zařízeních, jako jsou byty, typicky pronajímané na např. měsíc nebo rok, spadá tato činnost pod NACE 68 – činnosti v oblasti nemovitostí a evidenční povinnost vznikne ve 3. fázi evidence tržeb, tj. od 1. března 2018. Krátkodobé ubytování spadá pod NACE 55 – ubytování. Povinnost evidovat podnikateli v tomto sektoru vznikne již v 1. fázi evidence tržeb, tedy od 1. prosince 2016.

V rámci jedné provozovny poskytuji stravování a zároveň provozuji maloobchodní činnost. Odkdy mám povinnost evidovat tržby?

 • Není-li rozsah tržeb ze stravování významný, je na podnikateli, aby zvážil, zda se nejedná o tržby z minoritní činnosti – viz výše.

 • Je na rozhodnutí každého podnikatele, zda bude evidovat tržby postupně (podle jednotlivých fází systému evidence), nebo začne tržby ze všech svých činností evidovat najednou od první fáze, která se ho dotkne. Zákon o evidenci tržeb nezakazuje začít s evidováním tržeb již dříve.

Pokud budu některé tržby dobrovolně evidovat s předstihem (dříve, než mi povinnost vznikne ze zákona) a u těchto tržeb udělám nějakou chybu (např. můj zaměstnanec zapomene vydat zákazníkovi účtenku), mohu za to dostat pokutu?

 • Ne. Tržby podnikatelů, kterým ještě ze zákona nevznikla evidenční povinnost, nemají charakter evidované tržby a případná kontrola s nimi bude zacházet tak, jako by evidenci tržeb nepodléhaly. Proto se k nim nevztahují ani jiné povinnosti, které by se pojily s evidovanými tržbami, např. povinnost vystavit zákazníkovi účtenku apod. Pokud si vezmeme konkrétní případ z předchozí otázky, tak pokud např. 15. ledna 2017 podnikatel nevystaví účtenku (nebo ji nezaeviduje) za tržbu plynoucí z maloobchodní činnosti (např. za prodej zapalovače), tak za to nemůže být sankcionován. Pokud by tak ale učinil v rámci poskytování stravování, resp. hostinské činnosti (např. u tržby za prodej oběda zákazníkovi), tak už se samozřejmě jedná o porušení zákona a hrozí zde sankce.

Podrobnější přehled činností dle klasifikace NACE podle jednotlivých fází náběhu evidence tržeb:

 • od 1. prosince 2016 – 1. fáze

 • od 1. března 2017 – 2. fáze

 • od 1. března 2018 – 3. fáze

 • od

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: