Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a lihovin

20.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.3
Formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a lihovin

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a lihovin, bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR v částce 116 dne 27. 9. 2012. Účinnosti nabylo dnem vyhlášení.

Tento předpis byl vydán v rámci souboru opatření k řešení důsledků kauzy „metanol“, s cílem snížit riziko a vytvářet předpoklady k omezení pančování a jiného falšování lihu a alkoholických nápojů, jakož i omezení úniku daní z prodeje těchto produktů na černém trhu.

Ve svém konečném důsledku by se měla zajistit též zvýšená bezpečnost/zdraví spotřebitelů.

Působnost a předmět úpravy

Nařízení se vztahuje na:

  • líh zemědělského původu (kvasný líh z vhodných zemědělských surovin) ve smyslu nařízení č. 110/2008/ES,

  • destiláty zemědělského původu (ze zkvasitelných druhů ovoce, zeleniny, obilovin a ostatních vhodných plodin) podle nařízení č. 110/2008/ES,

  • lihoviny ve smyslu téhož nařízení č. 110/2008/ES o obsahu nejméně 20 % etanolu.

Nařízením se dále stanovuje formulář dokladu o původu výše uvedeného lihu, destilátu a lihovin o obsahu nad 20 % etanolu.

Nevztahuje se však na uvedené lihoviny, které byly vyrobeny před 1. lednem 2012, přičemž datum výroby těchto lihovin prokazuje provozovatel příslušného potravinářského podniku.

Samotný formulář dokladu o původu uvedených alkoholických nápojů a lihu je uveden v příloze k tomuto nařízení.

V podstatě jde o několik částí, jež vyplňuje jako prohlášení příslušný podnikatel na dané úrovni procesu oběhu lihu a lihovin.

V jednotlivých uvedených částech dokladu – prohlášení – jsou pak uvedeny údaje, které příslušný provozovatel vyplňuje a podepisuje.

Soubor údajů specifikovaný na každé úrovni pohybu a oběhu uvedených produktů by měl umožnit zpětně vystopovat jejich původ a umožnit tak spolu s ostatními opatřeními včetně novely vyhlášky č. 149/2006 Sb. odhalovat falšování a obchodování na černém trhu.

K dokladu o původu je třeba dodat, že stejný cíl a záměr je zakotven již v nařízení č. 178/2002/ES o dohledatelnosti každé zásilky, která odchází či přichází do potravin podniku, jež se však důsledně nedodržovalo.

Další ustanovení tohoto nařízení stanoví v § 4 způsob a

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: