dnes je 20.5.2024

Input:

Global Food Safety Initiative

1.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1
Global Food Safety Initiative

Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.

Vznik a úloha GFSI

Světové obchodní fórum sdružující hlavní distribuční sítě v květnu 2000 také v reakci na probíhající kauzy s nebezpečnými potravinami iniciovalo zavedení tzv. Global Food Safety Initiative (GFSI), kterou od té doby koordinuje.

Úlohou GFSI je od založení zlepšovat systémy řízení bezpečnosti potravin tak, aby byla zajištěna důvěra spotřebitelů k potravinám.

Cíle GFSI jsou:

Dosáhnout shody mezi různými normami pro zajištění jakosti a bezpečnosti potravin a nastavení benchmarku pro tyto systémy.

Zlepšit efektivnost napříč celým řetězcem výroby a distribuce prostřednictvím společného přijetí GFSI uznávaných standardů obchodníky na celém světě.

Poskytnout unikátní mezinárodní platformu pro spolupráci, výměnu a sdílení nejlepších postupů pro zajištění bezpečných potravin a informací.

Jakou přidanou hodnotu dodá GFSI do distribučních řetězců?

V rámci GFSI sedm hlavních světových distribučních řetězců přistoupilo k akceptaci GFSI schválených postupů.

Řetězce akceptují certifikáty založené na těchto standardech, aby byly schopné hodnotit své dodavatele privátních výrobků a čerstvých výrobků, masa a aby byly schopné zajistit, že výroba těchto produktů probíhá bezpečným způsobem. Existuje množství různých standardů řetězců a výrobci dodávající více odběratelům mohou být auditováni

Nahrávám...
Nahrávám...