dnes je 18.7.2024

Input:

Hotově balené zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.1
Hotově balené zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Vyhláška č. 328/2000 Sb. , o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, stanovuje podmínky a požadavky, za kterých lze balené výrobky označit symbolem "e“, jež poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruku, že na obale uvedená hmotnost (g, kg) nebo objem (ml, cl, l) vykazuje předem stanovenou maximální přípustnou odchylku.

Tento symbol a podmínky jeho použití jsou mezinárodně dohodnuty a uznávány. Je používán kromě jiných výrobků též u širokého sortimentu balených potravin přesto, že dosud není stanovena celoplošná povinnost jeho uplatnění. Jeho použití zvyšuje však mj. důvěryhodnost spotřebitele v tom, že není šizen z hlediska deklarovaného množství na obale. Na druhé straně výrobcům usnadňuje jednoznačnost vyjadřování a uplatňování přípustných, maximálně nutných (možných) odchylek odvislých od objektivních příčin (technické úrovně vah a balících linek).

Konkrétní požadavky a statistické propočty stanovení průměrných hodnot záporných odchylek od deklarovaného množství obsahu balení bylo zakotveno v původních směrnicích č. 76/211/EHS , 75/106/EHS a 80/232/EHS . Ty byly transformovány do národního předpisu – vyhlášky č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e“.

Následně byla tato část vyhlášky č. 324/1997 Sb. převedena do vyhlášky č. 328/2000 Sb. jako prováděcí předpis k zákonu č. 505/1990 Sb. , o metrologii.

Vyhláška č. 328/2000 Sb. byla posléze novelizována vyhláškou č. 404/2008 Sb. a naposledy právě zmíněnou vyhláškou č. 282/2012 Sb. s účinností od 15. 9. 2012.

Vyhláška se vztahuje na zhotovení hotově balených výrobků – zboží, které balírna/ výrobce/dovozce hodlá označit symbolem "e“ a které obsahují výrobky určené k prodeji ve stálém jednotkovém jmenovitém množství, jež:

  • se rovná hodnotě předem určené balírnou,

  • je vyjádřeno v jednotkách hmotnosti nebo objemu,

  • není menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 10 kg nebo 10 l.

Vyhláška dále stanoví přípustné jmenovité objemy některých kapalných výrobků (víno, lihoviny) obsažených v hotovém balení, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou označeny symbolem "e“.

Samozřejmě musí být hotové balení označeno jmenovitým obsahem – množstvím v hmotnostních nebo objemových jednotkách.

U aerosolových rozprašovačů se přitom označuje nikoli obsah výrobku, ale jmenovitý objem nádobky.

V podstatě se jedná o to, že hotová dílčí balení v celé dávce téhož výrobku o stejném deklarovaném množství s označením symbolem "e“ musejí splňovat

Nahrávám...
Nahrávám...