dnes je 18.5.2024

Input:

Komoditní vyhláška pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici

7.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.6
Komoditní vyhláška pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

V prosinci 2016 vstoupila v platnost vyhláška č.  398/2016 Sb. , která nahrazuje vyhlášku č. 331/1997 Sb. Účelem novelizace byla aktualizace zejména s ohledem na harmonizaci s přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

§ 1 Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (nařízení č. 852/2004/ES):

a) způsob označování koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny;

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny;

c) pro jednotlivé druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice požadavky na jakost, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení.

Oproti vyhlášce č. 331/1997 Sb., kde byly definice rozčleněny do kapitol pro jednotlivé komodity, jsou v této nové vyhlášce definice uvedeny souhrnně v § 2. Pro koření, dehydratované výrobky, ochucovadla, omáčky, dresinky a hořčice se definice téměř nemění (hlavní změnou je, že nejsou v definicích výrobků uvedeny přídatné látky), pro sůl jsou definice rozšířeny.

§ 2 Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) kořením části rostlin, zejména kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy, plody, semena nebo jejich části, uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, v  nezbytné míře technologicky zpracované a užívané k ovlivňování chutě a vůně potravin;

b) směsí koření směs jednotlivých druhů koření uvedených pod písmenem a);

c) kořenícím přípravkem směs jednotlivých koření uvedených pod písmenem a), zeleniny, soli nebo hub a případně dalších složek;

d) vlastními organickými příměsemi příměsi pocházející z vlastní rostliny koření, zejména zlomky stonků, lodyh, větviček, bobulí, plodů, listů a plody prázdné;

e) cizími organickými příměsemi části rostlin, plody a semena pocházející z jiné rostliny;

f) anorganickými příměsemi příměsi jiného než rostlinného původu, zejména hrudky hlíny, kaménky nebo písek;

g) jedlou solí krystalický produkt obsahující nejméně 97 % chloridu sodného v sušině, obsahující případně obohacující látky;

h) jedlou solí s jódem směs chloridu sodného s jodičnanem draselným nebo jodidem draselným;

i) jedlou solí s jódem a fluorem směs chloridu sodného s jódem podle písmene h) a fluoridu sodného nebo fluoridu draselného;

j) jedlou kamennou solí jedlá sůl získaná dobýváním z podzemních přírodních ložisek s malým podílem anorganických solí, které se s ní vyskytují přirozeně v ložisku soli, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek;

k) jedlou mořskou solí jedlá sůl získaná odpařováním mořské vody s podílem stopových prvků a sloučenin, které se s ní vyskytují přirozeně v přírodě, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek;

l) jedlou vakuovou solí jedlá sůl získaná vakuovým odpařováním nasyceného roztoku jedlé soli (solanky) z přírodních ložisek s malým podílem anorganických solí, které se přirozeně vyskytují v ložisku soli, popřípadě s podílem účelově přidávaných látek;

m) dehydratovaným výrobkem potravina vzniklá smísením složek se sníženým obsahem vlhkosti, pastovité nebo sypké konzistence, která se před konzumací obnoví zejména tekutinou;

n) ochucovadlem výrobek určený k dochucení nebo zvýraznění chuti, zejména směs hydrolyzátů bílkovin nebo směs výtažků z koření a dalších extraktů nebo past

Nahrávám...
Nahrávám...