Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komoditní vyhláška pro ovoce a zeleninu

6.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.7
Komoditní vyhláška pro ovoce a zeleninu

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, nahradila prvotní vyhlášku č. 332/1997 Sb., která byla součástí původního souboru prováděcích předpisů k zákonu o potravinách č. 110/1997 Sb.

Po svém vzniku (těsně před vstupem ČR do EU v roce 2004) byla několikrát novelizována a přizpůsobena vývoji podmínek a požadavků v této oblasti v rámci EU, potažmo ČR. K nejzásadnější úpravě této vyhlášky došlo v roce 2010, kdy byl novelou č. 291/2010 Sb. zrušen oddíl 1, který stanovoval členění na jednotlivé druhy čerstvého ovoce a zeleniny, požadavky na jejich jakost, označování a související podmínky.

S platností od 1. 12. 2010 je tato oblast ošetřena příslušnými technickými normami (ČSN) a nařízeními EU pro jednotlivé druhy čerstvého ovoce a zeleniny. Samozřejmě i tyto tzv. „obchodní normy“ v počtu řádově mnoha desítek předpisů prodělávají svůj vývoj a jsou průběžně novelizovány podle potřeby praxe.

Ve vyhlášce č. 157/2003 Sb. došlo k dalším úpravám, a to přijetím novely č. 153/2013 Sb., jež nabyla účinnosti 1. 7. 2013.

Oddíl 1 Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina

Oddíl byl zrušen a nahrazen odkazem na příslušné technické normy a předpisy EU.

Oddíl 2 Zpracované ovoce

Do tohoto oddílu byly transformovány příslušné předpisy EU a zapracovány další specifické požadavky v této oblasti.

§ 6

Doplňují se nově některé nové pojmy a jejich definice, např.:

  1. g) džemem výběrovým (Extra) speciálním – potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky jsou se sníženým obsahem energie/cukru a splňují podmínky pro relevantní výživové tvrzení; výživové tvrzení musí být uvedeno názvu výrobku;
  2. h) džemem výběrovým (Extra) méně sladkým – potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky obsahují méně cukru než džemy výběrové (Extra);

§ 8 Označování

Ovoce se označí:

  1. d) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel a ovocných protlaků množstvím ovoce v gramech, které bylo použito pro výrobu 100 g hotového výrobku; údaj o obsahu ovoce se musí nacházet ve stejném zorném poli jako název výrobku a musí být uveden jasně viditelnými písmeny;
  2. e) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád,