Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komoditní vyhláška pro ovoce a zeleninu

6.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.7
Komoditní vyhláška pro ovoce a zeleninu

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, nahradila prvotní vyhlášku č. 332/1997 Sb., která byla součástí původního souboru prováděcích předpisů k zákonu o potravinách č. 110/1997 Sb.

Po svém vzniku (těsně před vstupem ČR do EU v roce 2004) byla několikrát novelizována a přizpůsobena vývoji podmínek a požadavků v této oblasti v rámci EU, potažmo ČR. K nejzásadnější úpravě této vyhlášky došlo v roce 2010, kdy byl novelou č. 291/2010 Sb. zrušen oddíl 1, který stanovoval členění na jednotlivé druhy čerstvého ovoce a zeleniny, požadavky na jejich jakost, označování a související podmínky.

S platností od 1. 12. 2010 je tato oblast ošetřena příslušnými technickými normami (ČSN) a nařízeními EU pro jednotlivé druhy čerstvého ovoce a zeleniny. Samozřejmě i tyto tzv. „obchodní normy“ v počtu řádově mnoha desítek předpisů prodělávají svůj vývoj a jsou průběžně novelizovány podle potřeby praxe.

Ve vyhlášce č. 157/2003 Sb. došlo k dalším úpravám, a to přijetím novely č. 153/2013 Sb., jež nabyla účinnosti 1. 7. 2013.

Oddíl 1 Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina

Oddíl byl zrušen a nahrazen odkazem na příslušné technické normy a předpisy EU.

Oddíl 2 Zpracované ovoce

Do tohoto oddílu byly transformovány příslušné předpisy EU a zapracovány další specifické požadavky v této oblasti.

§ 6

Doplňují se nově některé nové pojmy a jejich definice, např.:

  1. g) džemem výběrovým (Extra) speciálním – potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky jsou se sníženým obsahem energie/cukru a splňují podmínky pro relevantní výživové tvrzení; výživové tvrzení musí být uvedeno názvu výrobku;
  2. h) džemem výběrovým (Extra) méně sladkým – potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky obsahují méně cukru než džemy výběrové (Extra);

§ 8 Označování

Ovoce se označí:

  1. d) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel a ovocných protlaků množstvím ovoce v gramech, které bylo použito pro výrobu 100 g hotového výrobku; údaj o obsahu ovoce se musí nacházet ve stejném zorném poli jako název výrobku a musí být uveden jasně viditelnými písmeny;
  2. e) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád,
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: