dnes je 20.5.2024

Input:

Komoditní vyhláška pro škrob, luštěniny a olejnatá semena

29.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.8
Komoditní vyhláška pro škrob, luštěniny a olejnatá semena

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Vyhláška č.  329/1997 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h) zákona č.  110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, byla naposledy novelizována k 1. 1. 2014 vyhláškou č. 399/2013 Sb.

Hlavním důvodem přijetí novely vyhlášky č.  329/1997 Sb. je doplnění požadavků na kvalitu potravinářského máku, včetně hodnoty pro obsah morfinových alkaloidů v semenu máku, a to v souvislosti s dovozem odpadního máku z farmaceutického průmyslu a jeho uváděním do oběhu jako máku potravinářského. Rizikem spojeným s neřešením tohoto problému je možné poškození dobré pověsti českého máku a vznik problémů při jeho exportu do zahraničí.

Jde také o částečné naplnění rezoluce OSN v oblasti omamných a psychotropních látek, kdy je cílem zamezit či omezit obchodování s makovinou a makovým semenem pocházejícími z pěstování opiových máků. Stanoví se, který mák je možné používat v potravinářském průmyslu, a stanoví se maximální úroveň morfinových alkaloidů v máku na max. 25 mg/kg.

Vyhláška č. 399/2013 Sb. dále doplňuje definice pro sójové výrobky, které nebyly dosud upraveny, a to včetně stanovení požadavků na jejich kvalitu.

V paragrafech 1–3 vyhlášky č. 329/1997 Sb. je řešena problematika škrobu a výrobků ze škrobu, tj. pudinků a maltodextrinů.

§ 1 Definice

a) škrobem se rozumí přírodní prášek získaný izolací ze škrobnatých surovin rostlinného původu;

b) pudingem v prášku je výrobek ze škrobu ve formě polotovaru s přídavkem dalších látek, určený pro kulinární úpravu;

c) maltodextrinem se rozumí práškový výrobek ze škrobu získaný enzymatickou hydrolýzou škrobu;

d) dextrózovým ekvivalentem (DE) se rozumí obsah redukujících cukrů v sušině v procentech vyjádřený jako glukóza, který určuje stupeň hydrolýzy škrobu.

§ 2 Členění na druhy a skupiny

Toto členění je uvedeno v příloze 1. Škroby jsou zde rozděleny do skupin podle původu, např. škrob pšeničný, kukuřičný, rýžový apod.

§ 3 Označování

Nad rámec obecných požadavků na označování daných nařízením (EU) č.  1169/2011 jsou uvedeny následující požadavky: Škrob se označuje názvem druhu a skupiny. V tomto paragrafu je též definice mléčného a čokoládového pudinku. U označení čokoládového pudinku došlo vyhláškou č. 399/2013 Sb. ke změně, jako čokoládový lze pudink označit, je-li to výrobek ze škrobu s obsahem nejméně 20 % hmotnostních odtučněného kakaového prášku.

§ 4 Požadavky na jakost

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 2. U škrobu se týkají obsahu sušiny, obsahu popela a N-látek v sušině. U pudinků je to zejména obsah sušiny a škrobové složky. Pro maltodextriny je stanoven maximální DE 20 %.

Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3. Jedná se zejména o konzistenci, vůni a barvu.

Paragrafy 5–8 se týkají luštěnin.

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) luštěninami vyluštěná, suchá, čištěná a tříděná zrna luskovin;

b) předvařenými luštěninami luštěniny technologicky upravené tak, aby se zkrátila doba jejich varu;

c) luštěninami loupanými celá technologicky upravená zrna bez vnější slupky, půlená technologicky upravená zrna bez vnější slupky s oddělenými dělohami;

d) luštěninovou moukou loupané luštěniny mleté na stejnorodý prášek, popřípadě tříděné podle velikosti částic, ze sójové mouky odhořčené;

e) luštěninovými vločkami příčně řezaná a mačkaná zrna luštěnin, ze sóji odhořčená;

f) vlákninovým luštěninovým koncentrátem stejnorodý prášek získaný mletím a proséváním luštěnin a vnějších slupek luštěnin;

g) sójovým výrobkem potravina vyrobená z tepelně zpracované sóji, sójové mouky nebo sójové bílkoviny;

h) tofu – sójový výrobek oddělený srážením;

i) tempeh – tepelně upravená fermentovaná sója nebo jiná luštěnina, obilnina nebo jejich kombinace;

j) natto – sójový fermentovaný výrobek;

k) sójovou omáčkou – fermentovaná omáčka ze sójových bobů nebo ze směsi sójových bobů a pšenice;

l) miso – fermentovaná pasta ze sójových bobů nebo ze směsi sójových bobů a jiných obilnin.

Definice pod písmeny i), j), k), l) byly nově přiřazeny vyhláškou č. 399/2013 Sb.

§ 6 Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 4. Týká se luštěnin, luštěninových mlýnských výrobků a sójových výrobků.

§ 7 Označování

Nad rámec obecných požadavků na označování daných nařízením (EU) č. 1169/2011 jsou uvedeny

Nahrávám...
Nahrávám...