dnes je 6.6.2020

Input:

Legislativa vztahující se k alergenům

1.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5
Legislativa vztahující se k alergenům

Ing. Petra Šotolová; Doc. Ing. Michal Voldřich, CSc.

Legislativní požadavky na alergeny

Legislativní požadavky na alergeny v potravinách se v posledních letech několikrát měnily, nejprve byly definovány tzv. sledované alergeny – tj. dvanáct skupin potravin, další směrnicí byly přechodně ze seznamu sledovaných alergenů vyloučeny některé produkty, které vlivem zpracování nebo daným způsobem použití nejsou považovány za alergeny. Poslední úprava spočívala v doplnění dvanácti sledovaných alergenů o další dva měkkýše a lupinu. Národní legislativa evropské směrnice zapracovala, stěžejním předpisem v ČR je vyhláška o označování v platném znění.

30. ledna 2008 přijala Evropská komise návrh nařízení, které bude upravovat pravidla pro označování potravin v celé Evproské unii. Jedním z jeho hlavních cílů je i zpřehlednění údajů na etiketách potravin. Toto nařízení bude mimo jiné také stanovovat všeobecné požadavky na způsob zobrazení povinných údajů na etiketách. Členským státům bude ponechán prostor pro vlastní doplňková opatření, která však nesmí narušovat pravidla EU. V zájmu ochrany veřejného zdraví bude toto nařízení upravovat i pravidla pro značení alergenů na potravinách – povinnost značení se rozšíří i na nebalené potraviny, a to i na potraviny prodávané v restauracích a dalších provozech veřejného stravování. V přílohách nařízení bude mimo jiné i rozpracovaný seznam látek vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.

Harmonogram schvalování nařízení není dosud znám, Evropská komise by chtěla, aby ho Parlament projednal ještě před koncem svého funkčního období, tedy před červnem 2009.

Značení alergenních přísad podle nových evropských pravidel

Vyhláška č. 113/2005 Sb. , o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, udává povinnost značení alergenních složek, uvedených v příloze 1 této vyhlášky, nebo látek z nich pocházejících, které byly použity při výrobě potraviny a jsou obsaženy v konečném výrobku (i ve změněné formě), na obalu této potraviny. Označení není povinné v případě, že obchodní název potraviny jednoznačně na tuto alergenní složku odkazuje. Příloha 1 této vyhlášky obsahuje soupis alergenních složek včetně výčtu látek z nich pocházejících, které nejsou považovány za alergenní. Právě těchto složek se týkala poslední novelizace vyhlášky, a to v návaznosti na vydání nové směrnice Evropské unie 2007/68/ES z listopadu 2007, kterou se mění příloha IIIa směrnice 2000/13/ES , pokud jde o určité složky potravin.

Seznam alergenních složek z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 113/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, ječmen, oves, pšenice špalda, kamut nebo jejich
hybridní odrůdy) a výrobky z nich s výjimkou glukózového sirupu a dextrózy z pšenice
(*), maltodextrinů na bázi pšenice (*), glukózového sirupu vyrobeného z ječného škrobu
a obilovin používaných k výrobě destilátů nebo lihu zemědělského původu pro lihoviny
a jiné alkoholické nápoje,
korýši a výrobky z nich,
vejce a výrobky z nich,
ryby a výrobky z nich s výjimkou rybí želatiny používané jako nosič u vitaminových nebo
karotenoidních přípravků, rybí želatiny nebo vyziny používané jako čeřidlo při výrobě
piva a vína,
jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich,
sójové boby (sója) a výrobky z nich s výjimkou zcela rafinovaného sójového oleje a tuku
(*) , přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního D-alfatokoferolu,
přírodního D-alfa tokoferolacetátu, přírodního D-alfa tokoferolsukcinátu získaného ze
sójových bobů, rostlinného oleje získaného z fytosterolů a esterů fytosterolů ze sójových bobů,
rostlinný stanol ester vyrobený ze sterolů z rostlinného oleje ze sójových bobů,
mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) s výjimkou syrovátky používané k výrobě destilátů
nebo lihu zemědělského původu pro lihoviny a jiné alkoholické nápoje a lactitolu,