dnes je 20.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Analýza olivového oleje

18.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.16
Legislativní souhrn: Analýza olivového oleje

Úřad pro publikace

Přehled dokumentů

Nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1096, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012, pokud jde o požadavky na některé údaje na etiketách olivového oleje

Co je cílem těchto nařízení?

 • Nařízení Evropské komise (EHS) č. 2568/91 definuje specifické vlastnosti použitelné pro každou kategorii olivového oleje a druhy analýz, které se používají ke stanovení shody. Stanovuje také kontrolní požadavky pro členské státy EU.

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1096 (viz akty v přenesené pravomoci) reviduje některé údaje na etiketách olivového oleje týkající se kyselosti a roku sklizně.

Klíčové body

Kategorie olivového oleje

Existuje osm kategorií olivového oleje.

 • Extra panenský olivový olej je kategorií nejvyšší kvality. Nemá žádné organoleptické vady a má ovocnou vůni. Jeho kyselost nesmí překročit 0,8 %.

 • Panenský olivový olej může mít některé senzorické vady, ale ve velmi nízké míře. Jeho kyselost nesmí překročit 2 %.

 • Lampantový olivový olej je panenský olivový olej nižší kvality s kyselostí vyšší než 2 %, bez ovocných charakteristik a s výraznými senzorickými vadami. Rafinuje se nebo se používá k průmyslovým účelům.

 • Rafinovaný olivový olej se získává po rafinaci převážně lampantového a někdy panenského olivového oleje. Není určen pro maloobchodní trh a má míru kyselosti do 0,3 %.

 • Olivový olej složený ze směsi rafinovaného olivového oleje a panenských olivových olejů vzniká smícháním rafinovaného olivového oleje s extra panenským nebo panenským olivovým olejem. Má míru kyselosti do 1 %.

 • Surový olivový olej z pokrutin se získává ze zbytkové pasty po mechanické extrakci oleje.

 • Rafinovaný olivový olej z pokrutin se získává rafinací surového olivového oleje z pokrutin. Může mít míru kyselosti do 0,3 %.

 • Olivový olej z pokrutin vzniká smícháním rafinovaného olivového oleje z pokrutin s extra panenským nebo panenským olivovým olejem a má míru kyselosti do 1 %.

Metody analýzy pro určení kategorizace oleje

Různé kategorie olivových olejů se třídí podle kvalitativních parametrů, které se týkají:

 • fyzikálně-chemických vlastností, jako je kyselost, peroxidové číslo, obsah mastných kyselin a složení sterolů,

 • organoleptických (senzorických) vlastností, jako jsou stupně ovocné chuti a absence organoleptických vad.

Nařízení popisuje různé metody analýzy pro stanovení následujících aspektů složení:

 • volné mastné kyseliny vyjádřené jako procento kyseliny olejové,

 • peroxidové číslo,

 • obsah vosku,

 • složení a obsah sterolů a triterpenových dialkoholů,

 • procentní podíl 2-glycerylmonopalmitátu,

 • složení mastných kyselin,

 • organoleptické vlastnosti panenského olivového oleje,

 • stigmastadieny,

 • triglyceridy,

 • vosky, methylestery mastných kyselin a ethylestery mastných kyselin.

Shoda

Členské státy musí zajistit, aby se na základě analýzy rizik prováděly příslušné kontroly shody, aby se zajistilo, že olivový olej uváděný na trh odpovídá deklarované kategorii. Kritéria hodnocení rizik mohou zahrnovat:

 • kategorii oleje, dobu výroby, cenu olejů ve vztahu k ostatním rostlinným olejům, míchání a balení, skladovací zařízení a podmínky, zemi původu, zemi určení, dopravní prostředek nebo objem šarže,

 • postavení hospodářských subjektů v obchodním řetězci, objem a hodnotu prodávaného oleje, rozsah kategorií oleje, typ prováděné činnosti, jako je mletí, skladování, rafinace, míchání, balení nebo maloobchodní prodej,

 • zjištění učiněná při předchozích kontrolách, včetně počtu a druhu zjištěných závad, obvyklé kvality olejů uváděných na trh, výkonnosti použitého technického vybavení,

 • spolehlivost systémů zajišťování kvality hospodářských subjektů nebo systémů samokontroly v souvislosti s dodržováním obchodních norem,

 • místo, kde se kontrola provádí, zejména pokud se jedná o první místo

Nahrávám...
Nahrávám...