dnes je 22.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Aromatizované vinné výrobky

17.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.26
Legislativní souhrn: Aromatizované vinné výrobky

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu:

Nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků

Co je cílem nařízení?

 • Stanovuje specifikace aromatizovaných vinných výrobků.

 • Jeho cílem je zajistit vysokou míru ochrany spotřebitele, pravost výrobků, transparentnost trhu a spravedlivou hospodářskou soutěž.

 • Vztahuje se na všechny aromatizované vinné výrobky uváděné na trh v  Evropské unii  (EU) bez ohledu na to, jsou-li vyrobeny v  členských státech  nebo v zemích mimo EU, jakož i na výrobky vyrobené v EU pro vývoz.

Klíčové body

 • Toto nařízení stanovuje zvláštní pravidla pro obchodní úpravu a označování aromatizovaných vinných výrobků, která se použijí navíc k ustanovením nařízení (EU) č.  1169/2011  o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (viz  shrnutí ).

 • Aromatizované vinné produkty zahrnují tři hlavní skupiny, do nichž patří například vermut, sangria a glühwein:

  • aromatizované víno *

  • aromatizované vinné nápoje *  a

  • aromatizované vinné koktejly * .

 • Aromatizované vinné výrobky musí být vyrobeny v souladu s požadavky, omezeními a popisy stanovenými v přílohách I a II tohoto nařízení.

 • Nařízení doplňuje  akt v přenesené pravomoci  přijatý  Evropskou komisí , nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2017/670 , které stanovuje povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků.

 • Nařízení původně obsahovalo právní rámec pro ochranu zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků. Pozměňující nařízení (EU)  2021/2117 , které je součástí balíčku reforem společné zemědělské politiky na období 2023–2027, však zjednodušilo systém zeměpisných označení pro vína, vyjmulo  režim zeměpisných označení pro aromatizované vinné výrobky  z oblasti působnosti nařízení (EU) č. 251/2014 a sloučilo jej s režimem pro zemědělské produkty a potraviny podle nařízení (EU) č.  1151/2012 , který se již vztahuje na alkoholické nápoje (viz  shrnutí ).

 • Toto nařízení zrušilo předchozí nařízení (EHS) č.  1601/91 .

Od kdy je dokument v platnosti?

Platí od 28. března 2015. Ustanovení čl. 36 odst. 1 a 3 však platí od 27. března 2014, aby se usnadnil přechod z předchozího nařízení (EHS) č. 1601/91.

Kontext

Další informace viz:

 • Aromatizované víno  (Evropská komise).

Klíčové pojmy

Aromatizovaná vína. Nápoje, v nichž výrobky z révy vinné představují alespoň 75 % celkového objemu. Jejich obsah alkoholu je od 14,5 do 22 % objemových. Příkladem je vermut.

Nahrávám...
Nahrávám...