dnes je 15.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Bezpečné potravinářské přídatné látky

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.22
Legislativní souhrn: Bezpečné potravinářské přídatné látky

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu:

Nařízení (ES) č. 1333/2008 potravinářské přídatné látky

Co je cílem nařízení?

 • Nahrazuje předcházející právní předpisy  Evropské unie  (EU) tím, že všechny typy potravinářských přídatných látek *  slučuje do jednoho  právního aktu .

 • Uvádí:

  • seznamy schválených přídatných látek,

  • podmínky pro jejich používání a označování.

 • Zjednodušuje též schvalovací postup.

Klíčové body

 • Při výrobě potravin mohou být prodávány a používány pouze potravinářské přídatné látky, které EU schválila.

 • Aby potravinářská přídatná látka byla schválena, nesmí její použití představovat žádné zdravotní riziko a nesmí spotřebitele uvádět v omyl. Pro její použití také musí existovat odůvodněná potřeba, které nelze dosáhnout jinými prostředky.

 • Potravinářská přídatná látka musí poskytovat výhody a přínos pro spotřebitele. Mezi ně patří:

  • zachování výživové jakosti potraviny,

  • pomoc při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování potravin,

  • uspokojení zvláštních výživových požadavků.

 • Zvláštní podmínky platí pro sladidla a barviva.

 • Používané množství potravinářských přídatných látek se stanoví na nejnižší množství nezbytné k dosažení požadovaného účinku. Tato hodnota zohlední přijatelný denní příjem a potřeby zvláštních skupin spotřebitelů (např. osob s alergiemi).

 • Potravinářské přídatné látky se nesmějí používat:

  • v nezpracovaných potravinách,

  • ve výživě pro kojence a malé děti.

 • Potravinářské přídatné látky bez ohledu na to, zda jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, musí splňovat jasné požadavky na označování, jako je uvedení názvu a/nebo čísla označení E (například žluť SY nese označení E 110).

 • Toto nařízení se nevztahuje na následující látky, pokud se nepoužívají jako potravinářské přídatné látky:

  • činidla, tj. látky používané při zpracování surovin,

  • látky používané k ochraně rostlin a produktů rostlinného původu,

  • látky přidávané do potravin jako živiny,

  • látky pro úpravu vody.

Od kdy je nařízení v platnosti?

Platí ode dne 20. ledna 2010.

Kontext

Většina hodnocení potravinářských přídatných látek byla provedena v 80. a 90. letech minulého století. Jejich bezpečnost se nyní přehodnocuje v souladu s nařízením Komise (EU) č.  257/2010 . Tento proces od 27. března 2021 zahrnuje srovnatelnou úroveň

Nahrávám...
Nahrávám...