dnes je 21.5.2024

Input:

Legislativní souhrn: Bezpečnost pesticidů na trhu EU

6.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.21
Legislativní souhrn: Bezpečnost pesticidů na trhu EU

Úřad pro publikace

 

Přehled dokumentu:

Nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Co je cílem nařízení?

 • Nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví pravidla pro povolování prodeje, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin v  Evropské unii  (EU) a řídí se  zásadou předběžné opatrnosti .

 • Nařízení doplňuje směrnice o udržitelné používání pesticidů (směrnice  2009/128/ES ), která stanoví pravidla pro udržitelné používání pesticidů *  (viz  shrnutí ).

Klíčové body

 • Tento právní předpis se vztahuje na přípravky používané k ochraně nebo konzervování rostlin, ovlivnění jejich růstu nebo zničení a zpomalení nežádoucích rostlin.

 • Účinná látka (chemická látka, rostlinný výtažek nebo mikroorganismus, které působí proti škodlivým organismům nebo na rostlinách) se schválí jen v případě, že:

  • přípravky na ochranu rostlin, které obsahují příslušnou účinnou látku:

   • jsou účinné,

   • nemají žádné bezprostřední ani zpožděné škodlivé účinky na  zdraví lidí ,

   • nemají žádné nepřijatelné účinky na rostliny ani na  životní prostředí  a

   • nepůsobí zbytečné utrpení či bolest obratlovcům,

  • rezidua těchto přípravků nesmějí mít žádné škodlivé účinky na zdraví lidí, včetně zranitelných skupin, ani žádný nepřijatelný účinek na životní prostředí.

 • Evropská komise  nebo příslušný vnitrostátní orgán v každém  členském státě  EU může při schvalování účinné látky nebo při povolování přípravku na ochranu rostlin k použití připojit určitá kritéria a omezení, jako je minimální stupeň čistoty, typ přípravku a způsob a podmínky použití.

 • Komise nejprve schvaluje účinnou látku na období maximálně deseti let. Obnovení schválení se uděluje na období maximálně patnácti let.

 • Žádosti o schválení účinné látky, doplněné o nezbytné vědecké informace, je nutné předložit vnitrostátním orgánům. Ty mají na prozkoumání žádostí maximálně dvanáct měsíců, poté provedou oponenturu jiné členské státy a  Evropský úřad pro bezpečnost potravin .

 • Držitelé povolení k použití přípravku na ochranu rostlin v jednom členském státě mohou využít postup vzájemného uznávání a požádat o používání v jiném členském státě.

Od kdy je nařízení v platnosti?

Uplatňuje se ode dne 14. června 2011.

Kontext

EU klade velký důraz na ochranu zdraví lidí i zvířat a životního prostředí. Standardizace pravidel pro

Nahrávám...
Nahrávám...