dnes je 21.5.2024

Input:

Legislativní souhrn: Maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

27.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.24
Legislativní souhrn: Maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu:

Nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách

Co je cílem nařízení?

Stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách s cílem chránit zdraví občanů  Evropské unie  (EU), včetně nejcitlivějších skupin obyvatel, jako jsou děti, starší lidé a těhotné ženy.

Klíčové body

Oblast působnosti

Nařízení upravuje:

 • mykotoxiny (aflatoxiny, ochratoxin A, fusariové toxiny, patulin a citrinin, námelové alkaloidy),

 • kovy (olovo, kadmium, rtuť, anorganický cín a arzen),

 • 3-chlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) a jeho estery s mastnými kyselinami a glycidyl estery mastných kyselin,

 • dioxiny a polychlorované bifenyly (PCB),

 • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU),

 • melamin,

 • kyselinu erukovou, kyselinu kyanovodíkovou, tropanové alkaloidy, pyrrolizidinové alkaloidy,

 • dusičnany,

 • chloristany.

Limity

Potraviny obsahující vyšší úrovně kontaminujících látek, než které jsou stanoveny v příloze nařízení, nesmějí být prodávány. Tyto limity se vztahují na jedlé části potravin, ale také na vícesložkové, zpracované, sušené nebo naředěné potraviny.

Nařízení rovněž stanoví nejnižší maximální limity kontaminujících látek, jichž je možno rozumně dosáhnout správným výrobním postupem nebo správnou zemědělskou praxí, tj. "na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni".

Zákaz mísení

 • Potraviny, které splňují maximální limity, se nesmějí mísit s jinými potravinami, jež tyto limity překračují.

 • Potraviny, které musí být tříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny za účelem snížení úrovně kontaminace, se nesmějí mísit s potravinami určenými k přímé lidské spotřebě nebo s potravinami určenými k použití jako potravinová složka.

Označování

 • Označování jader podzemnice olejné, jiných olejnatých semen, skořápkových plodů, sušeného ovoce, rýže a kukuřice, prodávaných jako potraviny, které musejí být podrobeny třídění nebo jinému fyzikálnímu ošetření, než mohou být určeny k lidské spotřebě, musí obsahovat nápis: "Výrobek musí být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděn nebo jinak fyzikálně ošetřen za účelem snížení kontaminace aflatoxiny".

 • Označení na balených jádrech podzemnice olejné, jiných olejnatých semenech, výrobcích

Nahrávám...
Nahrávám...