dnes je 27.5.2024

Input:

Legislativní souhrn: Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti

7.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.5
Legislativní souhrn: Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti

Úřad pro publikace

Akt

Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění).

Co je cílem této směrnice?

 • Stanoví harmonizovaná pravidla pro složení a označování obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti.

 • Tyto výrobky jsou pečlivě sledovány, neboť mohou obsahovat rezidua pesticidů, která mohou ohrozit zdraví této citlivé skupiny obyvatelstva. Rezidua pesticidů jsou zakázána nebo kontrolována na základě maximálního povoleného množství, které nesmí překročit hodnotu přijatelné denní dávky.

 • Tato směrnice je zvláštní směrnicí ve smyslu směrnice 89/398/EHS , což je směrnice, která byla nahrazena nařízením (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (viz shrnutí ).

 • Kodifikuje předchozí směrnice ( 96/5/ES , 98/36/ES , 1999/39/ES a 2003/13/ES ).

Klíčové body

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na potraviny pro zvláštní výživové účely, které splňují zvláštní požadavky zdravých kojenců a malých dětí a jsou určeny ke spotřebě kojencům při odstavování a malým dětem jako doplněk jejich stravy nebo při postupném přizpůsobování na běžnou stravu.

Zahrnují:

 • Obilné příkrmy, které jsou rozděleny do těchto čtyř skupin:

  1. prosté obiloviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány mlékem nebo jinými vhodnými výživnými tekutinami,
  2. obiloviny s přídavkem potravin bohatých na bílkoviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány vodou nebo jinou tekutinou neobsahující bílkoviny,
  3. těstoviny, které se mají použít po vaření ve vroucí vodě nebo v jiných vhodných tekutinách,
  4. suchary a sušenky, které se mají použít buď přímo, nebo po rozdrcení, s přídavkem vody, mléka nebo jiných vhodných tekutin,
 • příkrmy pro malé děti jiné než obilné.

Tato směrnice se nevztahuje na mléka určená malým dětem.

Obecný závazek

Země EU musí zajistit, že jsou prodávány pouze výrobky, které vyhovují požadavkům této směrnice.

Složení

 • K výrobě dotčených potravin mohou být použity pouze složky vhodné pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí (na základě vědeckých poznatků).

 • Obilné příkrmy musí být v souladu s kritérii týkajícími se složení uvedenými v příloze I.

 • Ostatní příkrmy musí být v souladu s kritérii týkajícími se složení uvedenými v příloze II.

 • Do obilných a ostatních příkrmů se mohou při jejich výrobě přidávat pouze výživové látky uvedené v příloze IV, a to v maximálních množstvích stanovených směrnicí. Kritéria pro čistotu těchto látek musí být stanovena později.

 • Obilné a ostatní příkrmy nesmí obsahovat žádné látky v množství, které by ohrožovalo zdraví kojenců a malých dětí (viz nařízení (ES) č. 1881/2006 ) (viz shrnutí ).

Označování

Kromě povinných údajů stanovených v nařízení (EU) č. 1169/2011 (viz shrnutí ) musí označování obsahovat následující informace:

 • věk, od kterého může být výrobek používán, který nesmí být nižší než čtyři měsíce. U výrobků doporučených pro použití od čtyř měsíců může být uvedeno, že jsou od tohoto věku vhodné, pokud osoby kvalifikované v lékařství, výživě nebo farmacii atd. neradí něco jiného,

 • zda výrobek obsahuje či neobsahuje lepek, pokud je uvedený věk, od kterého může být výrobek používán, nižší než šest měsíců,

 • využitelnou energetickou hodnotu (v kJ a kcal) a obsah bílkovin, sacharidů a tuků (číselně vyjádřený) ve 100 g nebo 100 ml výrobku, jak je prodáván, a případně ve stanoveném množství výrobku, jak je určený ke spotřebě,

 • číselně vyjádřené

Nahrávám...
Nahrávám...