dnes je 20.7.2024

Input:

Legislativní souhrn: Omezení epoxyderivátů v materiálech určených pro styk s potravinami

5.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.4
Legislativní souhrn: Omezení epoxyderivátů v materiálech určených pro styk s potravinami

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Co je cílem nařízení?

 • Zakazuje použití a/nebo přítomnost 2 látek (BFDGE a NOGE) v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami vyrobené z plastu nebo opatřené povrchovou úpravou nebo potažené lepidly pro styk s potravinami.

 • Omezuje použití látky známé jako BADGE a jeho derivátů na základě specifických migračních limitů.

 • Vyžaduje, aby materiály obsahující BADGE byly doprovázeny písemným prohlášením a příslušnou dokumentací prokazující shodu. V nařízení je rovněž uvedena zkušební metoda pro zajištění souladu.

 • Nahrazuje a ruší směrnici 2002/16/ES .

Klíčové body

Omezení BADGE

 • Na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) (vyjádřeného v nařízení (ES) č.  178/2002 ) Evropská komise omezuje použití skupiny látek známých jako BADGE používaných nebo přítomných v plastových materiálech pro styk s potravinami, materiálech pro styk s potravinami opatřených povrchovou úpravou nebo potažených lepidly pro styk s potravinami. Použití a/nebo přítomnost BADGE měly být k 31. prosinci 2005 zakázány směrnicí 2002/16/ES, ale po analýze toxikologických údajů dospěl úřad EFSA k závěru, že údaje nevyvolávají obavy z karcinogenity a genotoxicity v živých organismech.

 • Specifický migrační limit pro tuto látku je:

  1. 9 mg/kg v potravinách nebo simulantech potravin,
  2. 9 mg/6 dm2 v případě nádob s kapacitou menší než 500 ml nebo vyšší než 10 litrů, ale také pro archy a fólie.
 • Od 1. ledna 2007 musí být navíc materiály a předměty obsahující BADGE doprovázeny písemným prohlášením o tom, že splňují pravidla.

Zákaz BFDGE a NOGE

 • Další dvě látky používané nebo přítomné v plastových materiálech pro styk s potravinami, materiálech pro styk s potravinami opatřených povrchovou úpravou nebo potažených lepidly pro styk s potravinami byly zakázány: BFDGE a NOGE.

 • NOGE a BFDGE jsou zakázány od 31. prosince 2004 v souladu se směrnicí 2002/16/ES, kterou toto nařízení zrušuje. Stávající nařízení zachovává tento zákaz platný od 1. ledna 2005, ačkoli povolilo vyčerpání stávajících zásob těchto produktů po přechodné období.

Výjimky pro velké kontejnery

Velké kontejnery (o objemu větším než 10 000 litrů) nebo

Nahrávám...
Nahrávám...