dnes je 21.6.2024

Input:

Legislativní souhrn: Ovocné šťávy a podobné produkty

4.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.7
Legislativní souhrn: Ovocné šťávy a podobné produkty

Úřad pro publikace

Akt

Směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě

Co je cílem této směrnice?

Stanovuje konkrétní pravidla týkající se složení ovocných šťáv, jejich vyhrazených názvů, výrobních vlastností a označování.

Klíčové body

Ovocné šťávy

Výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, jsou:

 • ovocná šťáva,

 • ovocná šťáva z koncentrátu,

 • koncentrovaná ovocná šťáva,

 • dehydratovaná ovocná šťáva / ovocná šťáva v prášku,

 • ovocná šťáva, ze které byla odstraněna voda a

 • ovocný nektar.

Tyto produkty jsou definované na základě složení a procesech přípravy, aby se zajistilo, že termíny se budou při uvádění na trh používat správně, a ne pro spotřebitele zavádějícím způsobem. Tato směrnice také definuje zvláštní (tradiční) názvy, které se používají v různých zemích a jazycích.

Označování

 • Ovocné šťávy se označují v souladu s obecnými pravidly stanovenými v nařízení (EU) č. 1169/2011 o označování potravin (viz shrnutí ). V této směrnici jsou však přijaty další, zvláštní pravidla za účelem zlepšit informovanost spotřebitele. Ta vyžadují, aby bylo z názvu produktu jasné, zda:

  1. je produkt směsí různých druhů ovoce,
  2. se produkt získává celý zcela nebo zčásti z koncentrátu.
 • Od přijetí pozměňující směrnice 2012/12/EU již není povoleno přidávání cukrů do ovocných šťáv. U dalších produktů by mělo být přidání cukru nadále označováno v souladu s nařízením (EU) č. 1169/2011. Protože bylo přidávání cukrů dříve povoleno, bylo běžné, že někteří provozovatelé potravinářských podniků označovali absenci přidaných cukrů v ovocných šťávách z komerčních důvodů výživových tvrzením "bez přidaných cukrů". Užívání tohoto tvrzení bylo zakázáno na konci přechodného období 18 měsíců.

 • Aby bylo možné v tomto odvětví řádně informovat spotřebitele v průběhu tohoto přechodného období i v

Nahrávám...
Nahrávám...