dnes je 20.6.2024

Input:

Legislativní souhrn: Počáteční a pokračující kojenecká výživa - složení a informace

22.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.2
Legislativní souhrn: Počáteční a pokračující kojenecká výživa – složení a informace

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí.

Co je cílem nařízení?

 • Doplňuje nařízení (EU) č. 609/2013 o potravinách pro zvláštní skupiny , které ukládá Evropské komisi povinnost přijmout pravidla týkající se složení a označování počáteční kojenecké výživy a pokračující kojenecké výživy prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci a na základě nejnovějších vědeckých poznatků.

 • Zakazuje výživová a zdravotní tvrzení o počáteční kojenecké výživě za účelem ochrany a podpory kojení.

 • Pomáhá vnitrostátním orgánům lépe monitorovat trh s počáteční kojeneckou výživou prostřednictvím dodatečných pravidel týkajících se oznamování.

Klíčové body

Směrnice 2006/141/ES je s účinností ode dne 22. února 2020 zrušena, bude však nadále v platnosti do 21. února 2021 ve vztahu k počáteční a pokračující kojenecké výživě vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin .

Počáteční nebo pokračující kojenecká výživa, které nejsou vyrobeny zcela z bílkovin kravského nebo kozího mléka, musí uvádět oficiální názvy předepsané v každém jazyce EU. V češtině tyto názvy zní "Počáteční kojenecká výživa" a "Pokračující kojenecká výživa".

Složky

Počáteční a pokračující kojenecká výživa:

 • musí být v souladu s tímto nařízením a dalšími příslušnými horizontálními pravidly potravinového práva EU, včetně nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ,

 • musí dodržovat požadavky na složení uvedené v nařízení, které se vztahují na výrobky připravené k použití, jež jsou uváděny na trh jako takovéto výrobky nebo výrobky připravené k použití po přípravě,

 • nesmí vyžadovat nic více než přidání vody, pokud jsou výrobky uváděny na trh jako připravené k použití nebo připravené k použití po přípravě podle pokynů výrobce,

 • musí být vyrobena ze zdrojů bílkovin stanovených v nařízení a z dalších složek potravin, jejichž vhodnost je pro kojence od narození (v případě počáteční kojenecké výživy) a pro kojence starší šesti měsíců (v případě pokračující kojenecké výživy) prokázána obecně uznávanými vědeckými poznatky,

 • nesmí obsahovat rezidua jednotlivých účinných látek v množství překračujícím 0,01 mg/kg, s určitými výjimkami,

 • nesmí být vyrobena ze zemědělských výrobků, na něž byly použity pesticidy, které obsahují zakázané látky uvedené v nařízení a které jsou předmětem kontrol pro maximální hodnotu reziduí.

Žádný jiný výrobek než počáteční kojenecká výživa nesmí být uváděn na trh nebo vydáván za vhodný k uspokojení výživových požadavků normálních zdravých kojenců během prvních měsíců života.

Informace o potravinách

Výživa musí být v souladu s nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a navíc musí uvádět tyto informace:

 • prohlášení, že je výrobek vhodný pro kojence od narození, když nejsou kojeni (pouze kojenecká výživa),

 • "důležité upozornění" (také v reklamě) o nadřazenosti kojení a prohlášení, které doporučuje použití výrobku pouze na radu odborníka (pouze u počáteční kojenecké výživy),

 • prohlášení, že je výrobek vhodný pouze pro kojence starší šesti měsíců, pouze jako část smíšené stravy, nemá se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců a že rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů by mělo být učiněno pouze na základě odborného posouzení růstu a vývojových potřeb konkrétního kojence (pouze u pokračující kojenecké výživy),

 • pokyny pro přípravu, skladování a likvidaci výrobku a varování před zdravotními riziky spojenými s nesprávnou přípravou a skladováním.

Označení, obchodní úprava a reklama na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu musí poskytovat nezbytné informace o vhodném použití výrobků. Účelem je neodrazovat od kojení a poskytnuté informace musí předcházet riziku záměny počáteční kojenecké výživy a pokračující kojenecké výživy.

Kromě informací uvedených v nařízení (EU) č. 1169/2011 musí povinné výživové údaje pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu také zahrnovat množství všech minerálních látek a vitaminů uvedených v přílohách tohoto nařízení, které jsou obsaženy ve výrobku, a to s výjimkou molybdenu a množství soli.

Povinné výživové údaje mohou být doplněny o množství bílkovinných složek, sacharidů nebo tuků a poměrem mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinem a dalšími látkami uvedenými v přílohách k tomuto nařízení nebo nařízení (EU) č. 609/2013.

U počáteční kojenecké výživy se nesmí používat výživová a zdravotní tvrzení .

Prohlášení "obsahuje pouze laktózu" může být uvedeno, pouze pokud je laktóza jediným přítomným

Nahrávám...
Nahrávám...