dnes je 21.5.2024

Input:

Legislativní souhrn: Rezidua pesticidů v potravinách a krmivech

31.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.9
Legislativní souhrn: Rezidua pesticidů v potravinách a krmivech

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu:

Nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu

Co je cílem nařízení?

Na všechny potraviny určené pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat v  Evropské unii  (EU) se vztahuje maximální limit reziduí pesticidů (MLR), aby se zajistila ochrana lidského zdraví a zdraví zvířat.  Právo EU  reguluje limity MLR, které se vztahují na jednotlivé potraviny, a stanovuje maximální limit uplatňovaný automaticky v případě, že se neuplatní žádné zvláštní limity.

Nařízení (ES) č. 396/2005 stanoví maximální množství reziduí pesticidů přípustné v produktech živočišného nebo rostlinného původu určeného pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat. Tyto maximální limity reziduí, které jsou stanoveny  Evropskou komisí , zahrnují:

  • maximální limity reziduí, které jsou specifické pro konkrétní produkty určené pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat,

  • obecný maximální limit reziduí, který platí v případě, že nebyl stanoven zvláštní limit ("standardní úroveň" činí 0,01 mg/kg).

Klíčové body

Maximální limity reziduí pro všechny plodiny a pesticidy jsou uvedeny v  databázi pesticidů EU  vedené Komisí.

Potraviny zahrnuté v tomto nařízení

Nařízení zahrnuje všechny produkty, které jsou určeny pro lidskou spotřebu nebo ke krmení zvířat a jsou uvedeny v příloze I.

Nařízení se netýká produktů živočišného nebo rostlinného původu, pokud jsou určeny pro:

  • výrobu produktů jiných než potraviny nebo krmiva,

  • setí nebo výsadbu,

  • vnitrostátně povolené testy na přítomnost účinných látek.

Výjimky

Určité látky, které Komise uvádí (příloha VII), mohou být vnitrostátními orgány povoleny, i když přesahují maximální limit reziduí, a to při splnění těchto podmínek:

  • produkty nejsou určeny pro okamžitou spotřebu,

  • jsou zavedeny kontroly k zajištění toho, aby produkty nebyly zpřístupněny spotřebitelům,

  • ostatní  členské státy  EU a Komise byly informovány o těchto opatřeních.

Hodnocení bezpečnosti

Za hodnocení bezpečnosti nových žádostí o stanovení maximálních limitů reziduí a za přezkum stávajících limitů je

Nahrávám...
Nahrávám...