dnes je 27.11.2022

Input:

Legislativní souhrn: Rezidua pesticidů v potravinách a krmivech

23.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.9
Legislativní souhrn: Rezidua pesticidů v potravinách a krmivech

Úřad pro publikace

Na všechny potraviny určené pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat v Evropské unii se vztahuje maximální limit reziduí pesticidů v jejich složení, aby se zajistila ochrana lidského zdraví a zdraví zvířat. Právní předpis EU reguluje limity, které se vztahují na potraviny, a stanovuje maximální limit uplatňovaný automaticky.

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.

Přehled

Na všechny potraviny určené pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat v Evropské unii se vztahuje maximální limit reziduí pesticidů v jejich složení, aby se zajistila ochrana lidského zdraví a zdraví zvířat. Právní předpis EU reguluje limity, které se vztahují na potraviny, a stanovuje maximální limit uplatňovaný automaticky.

Co je úkolem tohoto nařízení?

Nařízení stanoví maximální množství reziduí pesticidů přípustné v produktech živočišného nebo rostlinného původu určeného pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat. Tyto maximální limity reziduí (MLR), které jsou stanoveny Evropskou komisí, zahrnují:

  1. MLR specifické pro konkrétní potraviny určené pro lidskou potřebu nebo ke krmení zvířat a
  2. obecný limit, který platí v případě, že nebyl stanoven zvláštní MLR ("standardní limit" 0,01 mg/kg).

MLR pro všechny plodiny a pesticidy lze najít v databázi MLR .

Potraviny zahrnuté v tomto nařízení

Právní předpis zahrnuje všechny produkty, které jsou určeny pro lidskou spotřebu nebo ke krmení zvířat a jsou uvedeny v příloze I.

Na tyto produkty se stanovené limity nevztahují, pokud jsou určeny pro:

  • setí nebo výsadbu,

  • povolené testy na

Nahrávám...
Nahrávám...